ALO ÇÖZÜM HATTI 444 35 66
Müdürlükler
Anasayfa > Müdürlükler > Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Müdür: Feyda FİLİZLİOĞLU
Telefon: 0232 482 10 35
E-Posta: strateji@konak.bel.tr

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA

Müdürlüğümüzün görevleri arasında, İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek bulunmaktadır. Bunun yanında, idare faaliyet raporunu hazırlamak, performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, bütçeyi hazırlamak, ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak, bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak, ilgili harcama birimlerince düzenlenen ihale onay belgesi ve harcama talimatı belgesine dayanılarak ödeneğin kontrolünü yaparak onay numarası vermek ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak yine müdürlüğümüzün görev ve çalışma esasları arasında yer almaktadır. Uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek, idare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, idarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak, ön malî kontrol görevini yürütmek, amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek, diğer mevzuatlarla ilgili verilen görevleri yapmak ve üst yöneticinin ve bağlı bulunan Başkan Yardımcısı'nın vereceği diğer görevleri yapmaktır.

MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ
- STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ
- İÇ KONTROL SERVİSİ
- İDARİ İŞLER VE ARŞİV BİRİMİ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ