Müdürlükler
Anasayfa > Müdürlükler > Temizlik İşleri Müdürlüğü

Müdür: Nami ARSLANBUĞA
Telefon: 0232 433 36 30
E-Posta: temizlik@konak.bel.tr 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR
03.07.2005 tarih 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b ve 49’uncu Maddeleri ile 10.07.2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve ilgili diğer merci mevzuatlara dayanılarak hazırlanan Müdürlüğümüz kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen “Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik” Belediye Meclisimizin 03.09.2012 tarih ve 159/2012 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

İlçemiz sınırlarında oluşan evsel katı atıkların sistemli bir şekilde toplanarak taşınmasını sağlamak, cadde ve sokakların süpürülmesini sağlamak, çevre temizliği çalışmalarını yürütmek, atık pillerin evsel atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak, atıkların kaynağında azaltılmasına yönelik uygulamalarda ilgili birimlerle ortak çalışmalarda bulunmak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (g) bendi ve “Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereğince Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunmaktadır.

ÇÖP TOPLAMA ve NAKLİ HİZMETLERİ
İlçemiz sınırlarında oluşan evsel nitelikli atıklar haftanın 7 günü 07-15, 15-23 ve 23-07 vardiyalarında olmak üzere 3 vardiyada belirli programlar dahilinde ekiplerimizce toplanmakta ve İzmir Büyükşehir Belediyesi denetiminde bulunan depolama alanı ve transfer istasyonuna taşınmaktadır. 

Çöp Toplama Programı için tıklayınız.

SÜPÜRME ve SOKAK TEMİZLİĞİ HİZMETLERİ
İlçemiz sınırlarında yer alan cadde, bulvar, sokak, meydan, alt geçitler ve pazaryerleri belirli programlar dahilinde insan ve makine gücü ile temizlenmektedir. Ana arter konumundaki cadde, bulvar, sokak ve meydanlarda çeşitli kapasitelerde 4 adet kamyon üstü yol süpürme aracı kullanılmakta olup; manevra alanı sınırlı olan kaldırım, tretuar vb. yerlerde ise 9 adet vakumlu elektrikli yol süpürme makinesi kullanılarak küçük boyutlu süprüntülerin temizlenmesi sağlanmaktadır.2 adet şok ekip oluşturulmuş olup; genel temizlik hizmetleri yürütülmekte, muhtarlıklar bazında ekip çalışması yapılarak gelen talepler doğrultusunda gerekli izinleri alınmış çöp ev ve arsa temizlikleri yapılmaktadır. 

İlçemiz sınırlarında haftanın belirli günlerinde kurulan 14 adet pazaryerinin Pazar bitiminden hemen sonra çöpleri toplanmakta, ekiplerimizce süpürülerek temizlenmekte ve yıkanarak dezenfekte edilmektedir.

KONTEYNER DAĞITIM, BAKIM-ONARIM HİZMETLERİ
Çöp konteynırları ve konteynır çevreleri belirli sıklıklarla dezenfektan temizleyici kullanılarak yıkanmakta ve temizlenmektedir. Kullanılmakta olan değişik kapasitelerdeki çöp konteynırları arızaları denetim elemanlarının tespitleri ile ve gelen talepler doğrultusunda mobil tamir aracı ile yerinde tamir edilerek boyanmaktadır.
Ekonomik ömrünü tamamlayarak kullanılmayacak duruma gelen konteynırlar toplanarak yerlerine yeni konteynırlar konulmakta, yetersiz gelen konteynırlar denetim elemanlarının tespitleri doğrultusunda takviye edilmektedir.

ATIK PİL TOPLAMA HİZMETLERİ
İlçemiz sınırlarında uygulanmakta olan “Atık Pil Geri Dönüşüm” Projesi kapsamında, okullar, hastaneler, sağlık kuruluşları, konutlar, işyerleri, alışveriş merkezleri kamu kurum ve kuruluşlarında ekiplerimizce dağıtımı yapılan çeşitli ölçülerde atık pil kutularında evsel atıklardan ayrı olarak biriktirilen atık piller Müdürlüğümüze bağlı ekiplerince toplanmaktadır.

KİREÇ EKİBİ HİZMETLERİ
İlçemiz sınırlarımızda bulunan istinat duvarları, okullar, şehitlikler, mezarlıklar, parklar, sevgi yolları, sağlık ocakları, görüntü kirliliği yaratan eski metruk evlerin dış cepheleri ile kurban satış ve kesim alanlarında kireçle badana yapılmaktadır.

ZABITA EKİBİ HİZMETLERİ
Müdürlüğümüzde görevlendirilmiş Zabıta Ekibi, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanun kapsamında düzenlenen Yönetmelikler ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun " Çevreyi Kirletme" başlığı altında 41. Madde de belirtilen fiiller ile ilgili sözlü ve yazılı şikâyetleri günlük olarak değerlendirmekte, İlçemizin temizlik faaliyetlerine aykırı davrananlar hakkında işlem yapmaktadır. Konut ve işyerlerine yönelik duyuru çalışmaları yapılmakta, halkımızı konteynırların nasıl kullanılacağı, atıklarını hangi saatlerde çıkaracakları konusunda bilgilendirmekte, böylece gelişi güzel zamansız atık çıkarılmasının engellenmesi sağlanmaktadır. Görüntü kirliliği oluşturan, izinsiz asılmış olan afiş ve pankartların sökülerek toplatılması çalışmaları yürütülmektedir.

MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ
- AMBAR HİZMETLERİ BİRİMİ
- PUANTAJ BİRİMİ
- İŞLETME AMİRLİĞİ BİRİMİ
- GÜVENLİK BİRİMİ
- SEKRETERYA
- YAZI İŞLERİ BİRİM

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ