Anasayfa > İmar Planları
Onay Tarihi - Yıl
Ay
Gün
Plan Konusu
Mahalle
İBB Karar No

Mahalle Plan Konusu KNK BEL Meclis Karar Tarihi KNK BEL Karar No İBB Meclis Karar Tarihi İBB Meclis Karar No Askı Tarihi Çıkış Askı Tarihi İniş Askı Durumu İmar Planı Paftası
Konak Mahallesi
Belediye Meclisimizin 02.01.2024 tarihli ve 12/2024 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.05.2024 tarihli ve 17689 sayılı kararı doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2024 tarihli ve 04.359 sayılı kararı ile onaylanan, tescilli Şadırvanaltı Camii’nin 4. dönem restitüsyon etüdü kapsamında imar hattının düzeltilmesi ve ada içi farklı fonksiyon sınırının düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
02-01-2024 12/2024 15-03-2024 04.359 16-07-2024 14-08-2024 Askıda Tıklayınız
Pazar Yeri Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.03.2023 tarihli ve 53/2023 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.01.2024 tarihli ve 17135 sayılı kararı doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2023 tarihli ve 05.648 sayılı kararı ile onaylanan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kemeraltı 2. Etap 1. Bölge Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında Konut Alanı olarak belirlenen Pazaryeri Mahallesi, 1565 ada, 2 parselin bahçe duvarında yer alan çeşmenin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08.09.2022 tarihli ve 14475 sayılı kararı ile 1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-03-2023 53/2023 14-06-2023 05.648 25-04-2024 24-05-2024 Askıda Değil Tıklayınız
Ege Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.12.2023 tarihli ve 215/2023 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2024 tarihli ve 04.127 sayılı kararı ile onaylanan Ege Mahallesi, 8115 ada, 4 parselin doğusunda ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park Alanı olarak belirlenmiş olan alanda 4.00 m x 4.00 m. ebadında toplam 16.00 m²’lik 1 adet Regülatör Alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-12-2023 215/2023 12-02-2024 04.127 18-03-2024 16-04-2024 Askıda Değil Tıklayınız
Akarcalı Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2023 tarihli ve 05.1108 sayılı kararı ile onaylanan Mürselpaşa Caddesi ile Zafer Payzın Köprülü Kavşağı Arası Karayolu Bağlantı Yolları ve Büyük Sanat Yapıları Uygulama ve Güçlendirme Projeleri'nin imar planlarına aktarılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 13-10-2023 05.1108 21-02-2024 21-03-2024 Askıda Değil Tıklayınız
İsmet Paşa Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.12.2023 tarihli ve 217/2023 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2024 tarihli ve 04.76 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan İsmet Paşa ve Mehtap Mahalleleri ile Lale, Küçükada ve Ferahlı Mahallelerinin bir kısmını kapsayan 1/1000 ölçekli Gürçeşme 1. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonu
01-12-2023 217/2023 12-01-2024 04.76 12-02-2024 12-03-2024 Askıda Değil Tıklayınız
Ali Reis Mahallesi
Belediye Meclisimizin 05.12.2023 tarihli ve 228/2023 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2023 tarihli ve 05.1375 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya, Yeni, Ali Reis, Kubilay, Mirali, Ülkü, Süvari, Altay, Tuzcu, Kadifekale Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Kemeraltı 2. Etap 2. Bölge Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı
05-12-2023 228/2023 15-12-2023 05.1375 05-02-2024 05-03-2024 Askıda Değil Tıklayınız
Halkapınar Mahallesi
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.11.2023 tarihli ve 16753 sayılı kararı doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2023 tarihli ve 05.535 sayılı kararı ile onaylanan Halkapınar Mahallesi, Halkapınar Şehitliği Tarihi Sit Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı
- - 10-05-2023 05.535 08-01-2024 06-02-2024 Askıda Değil Tıklayınız
Ferahlı Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2023 tarihli ve 05.1118 sayılı kararı ile onaylanan Ferahlı Mahallesi, Buca Onat Tüneli Elektromekanik Uygulama Projelerinin Yaptırılması işi kapsamında Teknik Altyapı alanları belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 13-10-2023 05.1118 08-01-2024 06-02-2024 Askıda Değil Tıklayınız
Kestelli Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.02.2023 tarihli ve 37/2023 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.10.2023 tarihli ve 16641 sayılı kararı doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2023 tarihli ve 05.624 sayılı kararı ile onaylanan Kestelli Mahallesi, 3639 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-02-2023 37/2023 12-06-2023 05.624 08-01-2024 06-02-2024 Askıda Değil Tıklayınız
Halkapınar Mahallesi
Belediye Meclisimizin 04.08.2023 tarihli ve 114/2023 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.09.2023 tarihli ve 16454 sayılı kararı doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2023 tarihli ve 05.872 sayılı kararı ile onaylanan, Halkapınar Mahallesi, 8502 ada, 1 parsele ilişkin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.04.2023 tarihli ve 15700 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
04-08-2023 154/2023 18-08-2023 05.872 19-10-2023 17-11-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Halkapınar Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2023 tarihli ve 05.586 sayılı kararı ile onaylanan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün ilgi yazıları doğrultusunda yer altında yapılmak üzere Halkapınar mahallesi L18A09A2D-L18A09A3A paftalarda 2 adet 2.Karataş mahallesi L18A08D3B paftada 1 adet, Üçkuyular Mahallesi L18A07C4D-L18A12B1A paftalarda 1 adet, Göztepe Mahallesi L18A12B2A paftada 1 adet "Terfi Merkezi" alanı, Salhane Mahallesi 22L2B paftada 1adet, Köprü Mahallesi 22L2D paftada 1 adet "Yağmursuyu Geciktirme Deposu" alanı belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02-05-2023 91/2023 14-06-2023 05.643 13-09-2023 12-10-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Hurşidiye Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.11.2022 tarihli ve 221/2022 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.06.2023 tarihli ve 16137 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2023 tarihli ve 05.457 sayılı kararı ile onaylanan Hurşidiye Mahallesi, 360 ada, 22 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ile 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-11-2022 221/2022 14-04-2023 05.457 05-09-2023 04-10-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Atilla Mahallesi
Belediye Meclisimizin 02.05.2023 tarihli ve 91/2023 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2023 gün ve 05.643 sayılı kararı ile onaylanan Atilla Mahallesi, 130 ada 41 parselin KAKS: 1.20 Yençok:4 kat yapılaşma koşullu Ortaokul Alanı olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02-05-2023 91/2023 14-06-2023 05.643 14-08-2023 12-09-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Altınordu Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.12.2022 tarihli ve 244/2022 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2023 tarihli ve 05.314 sayılı kararı ile onaylanan, Altınordu Mahallesi, 1542 ada, 4 ve 5 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-12-2022 244/2022 30-05-2023 05.314 07-08-2023 05-09-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Konak Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.11.2022 tarihli ve 223/2022 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.05.2023 tarihli ve 15900 sayılı kararı doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2023 tarihli ve 05.456 sayılı kararı ile onaylanan, Konak Mahallesi, 7464 ada, 3 ve 4 parsellerin tescil gösteriminin işlenmesine ve 222 ada, 29 ve 30 parseller ile birlikte Özel Proje Alanı (ÖPA) “İktisat Kongresi Anısına Kültür Merkezi” olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-11-2022 223/2022 14-04-2023 05.456 07-08-2023 05-09-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Konak Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.09.2022 tarihli 178/2022 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.06.2023 tarihli ve 16145 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2022 tarihli ve 05.1579 sayılı kararı ile onaylanan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Konak Mahallesi, 208 ada, 27 ve 59 parseller ile çevresine ilişkin mülkiyet bilgileri ve halihazır durum dikkate alınarak Ada İçi Farklı Fonksiyonların Sınırları ile Plan Alt Bölge Sınırlarının düzenlenmesine, parsellerin Resmi Tesis Alanı olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-09-2022 178/2022 16-12-2022 05.1579 07-08-2023 05-09-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Duatepe Mahallesi
Belediye Meclisimizin 06.02.2023 tarihli ve 46/2023 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2023 tarihli ve 05.585 sayılı kararı ile onaylanan, Beştepeler Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait parsellere ilişkin açılan davalarda, parsel bazında verilen yargı kararları doğrultusunda Duatepe Mahallesi, 62 ada 5 parsel, 1. Kadriye Mahallesi, 36468 ada 24 parsel, Dolaplıkuyu Mahallesi, 470 ada 2, 43, 44 parseller, 475 ada 2 parsel, 479 ada 5 parsel, Çimentepe Mahallesi, 7217 ada 2 parsele ilişkin hazırlanan UİP-351008765 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
06-02-2023 46/2023 12-06-2023 05.585 17-07-2023 15-08-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Mimar Sinan Mahallesi
Belediye Meclisimizin 05.06.2023 tarihli ve 118/2023 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.06.2023 tarihli ve 16105 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2023 tarihli ve 05.644 sayılı kararı ile onaylanan, Mimar Sinan Mahallesi, 1823 ada, 17 parselin Ticaret+Konut Alanı (TİCK) ve Park olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05-06-2023 118/2023 14-06-2023 05.644 13-07-2023 11-08-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Cengiz Topel Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.02.2023 tarihli ve 38/2023 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2023 tarihli ve 05.536 sayılı kararı ile onaylanan Cengiz Topel Mahallesi, 2318 ada, 59 ve 103 parseller ile Murat Mahallesi, 3652 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-02-2023 38/2023 10-05-2023 05.536 22-06-2023 21-07-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Aziziye Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.11.2022 tarihli ve 222/2022 sayılı kararı ile uygun bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2023 tarihli ve 05.407 sayılı kararı ile onaylanan Konak İlçesi, Aziziye Mahallesi 1183 ada, 30 ve 47 parsellerin büyük kısmının TAKS:0.60, KAKS:1.20, Yençok:2 kat yapılaşma koşullu "Aile Sağlık Merkezi" olarak, 7300 ada, 9 ila 20 parsellerin büyük kısmının 1183 ada, 48 parsel ile birlikte TAKS:0.40, KAKS:1.50, Yençok: 4 Kat yapılaşma koşullu "Eğitim Tesisleri Alanı (İlkokul ve Ortaokul)" olarak, 1184 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 parsellerin ise “Park Alanı” olarak belirlenmesine yönelik UİP-351005456 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-11-2022 222/2022 10-04-2023 05.407 22-06-2023 21-07-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Konak Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.12.2022 tarihli 246/2022 sayılı kararı ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.04.2023 tarihli ve 15705 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2023 tarihli ve 05.204 sayılı kararı ile onaylanan, Konak Mahallesi, 221 adada yer alan Çakaloğlu Hanına yönelik özgün oturum alanı ve parsel dokusunu yansıtan düzenlemeleri içeren 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-12-2022 246/2022 14-02-2023 05.204 15-06-2023 14-07-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Konak Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.12.2020 tarihli ve 192/2020 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.08.2021 tarihli ve 12667 sayılı kararı, 16.03.2022 tarihli ve 13597 sayılı kararı ve 23.11.2022 tarihli ve 14956 sayılı kararı doğrultusunda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanan Konak Mahallesi, 214 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-12-2020 192/2020 - - 26-05-2023 24-06-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Yenişehir Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2023 tarihli, 05.109 sayılı kararı ile uygun bulunan ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.03.2023 tarihli, 15596 sayılı Kararı doğrultusunda onaylanan İzmir İli, Konak İlçesi, Tepecik Mahallesi, 2701 ada 41 parselde yer alan Tarihi Eşrefpaşa Hastanesi’nin tescil gösterimlerinin ve koruma alanının işlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-351002227 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 13-01-2023 05.109 18-05-2023 16-06-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Bozkurt Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.12.2021 tarihli ve 219/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.11.2022 tarihli ve 14957 sayılı kararı doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2022 tarihli ve 05.589 sayılı kararı ile onaylanan Bozkurt Mahallesi, 115 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-12-2021 219/2021 09-05-2022 05.589 17-04-2023 16-05-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Yeni Gün Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.03.2022 tarihli ve 54/2022 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.12.2022 tarihli ve 15067 sayılı kararı doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2022 tarihli ve 05.1029 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan Yenigün Mahallesi, 332 ada, 27, 38, 40, 52 ve 53 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliğİ
01-03-2022 54/2022 12-09-2022 05.1029 03-04-2023 02-05-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Mehtap Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2023 tarihli ve 05.42 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesi kapsamında onaylanan, Mehtap Mahallesi, 43452 ada, 8 parselde 10.00 x 4.00 m ebadında 1 adet Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 09-01-2023 05.42 01-03-2023 30-03-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Umurbey Mahallesi
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08.09.2022 tarihli ve 14485 sayılı kararı ile İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 13.01.2023 tarihli ve 1759 sayılı kararı doğrultusunda Belediye Meclisimizin 06.02.2023 tarihli ve 48/2023 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2023 tarihli ve 05.200 sayılı kararı ile onaylanan Umurbey Mahallesi, tescilli 7818 ada, 1 parselin güneyinde kalan 45000 m2'lik alanın TAKS: 0.60, KAKS: 2.50, Yençok: 60.00 m. yapılaşma koşullu Resmi Kurum Alanı (İl Emniyet Müdürlüğü) olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
06-02-2023 48/2023 14-02-2023 05.200 09-03-2023 07-04-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Mithatpaşa Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.03.2022 tarihli ve 61/2022 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2022 tarihli ve 05.667 sayılı kararı ile onaylanan ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 23.11.2022 tarihli ve 14918 sayılı Kurul Kararı ile de uygun bulunan Mithatpaşa Mahallesi, 703 ada, 53 parselde, 5.00 m x 8.00 m ebadında 1 adet Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-03-2022 61/2022 13-06-2022 05.667 23-01-2023 21-02-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Güney Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.06.2022 tarihli ve 116/2022 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2022 tarihli ve 05.1190 sayılı kararı ile onaylanan Güney Mahallesi, 43244 ada, 4 parselin batısında kalan kaldırım alanında 6.00 m x 4.00 m ebatlarında 1 adet Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-06-2022 116/2022 10-10-2022 05.1190 20-01-2023 18-02-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Kadifekale Mahallesi
Kadifekale, İmariye, Vezirağa, 1. Kadriye, Altay, Süvari, Kosova, 19 Mayıs, Hasan Özdemir, Yeşildere, Ferahlı, Küçükada ve Lale Mahallerinde İzmir Valiliğince (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) düzenlenen 19.08.2022 tarihli Jeolojik Etüt Raporu ve eki krokiye istinaden alınan 08.12.2022 tarihli ve 2022/6462 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve eki liste
- - - - 06-01-2023 06-03-2023 Askıda Değil Tıklayınız