Müdürlükler
Anasayfa > Müdürlükler > İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Müdür: Pelin KURULTAY UYMAZ

Telefon: 0232 484 66 15 Faks: 0 232 489 35 45

E-Posta: imarsehircilik@konak.bel.tr

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA

Müdürlüğümüzde 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, İmar Durumu, Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmekte, KUDEB Yönetmeliği kapsamında Kurul adına işlemler yürütülmekte, 4708 sayılı yasa kapsamında Yapı Denetim Hakediş ödemeleri yapılmakta ve yapılan işlemlere ilişkin arşiv işlem dosyaları oluşturularak saklanmaktadır.

Dökümanlar için tıklayınız

-------------------------------------------

MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ

- İMAR DURUMU BİRİMİ

- YAPI RUHSAT BİRİMİ

- YAPI KULLANMA BİRİMİ

- HAKEDİŞ BİRİMİ

- KUDEB BİRİMİ

- İDARİ İŞLER BİRİMİ

- ARŞİV BİRİMİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ