Dokümanlar
Anasayfa > Dokümanlar > İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar Durumu Belgeleri

» İmar Durumu Biriminin İstediği Evraklar 
» 2021 Ücret Tarifesi 
» Çizili İmar Durumu Dilekçesi 2021
» İmar Plan Örneği Dilekçesi 2021 
» Kısıtlılık Belgesi Dilekçesi 2021 
» Yazılı İmar Durumu Belgesi Dilekçesi 2021 
» Yerseçimi Belgesi Dilekçesi 2021 

Muhtelif Taahhütnameler

» Tesisat İle İlgili Fen Adamları Taahhütnamesi
» Elektrik ile İlgili Fen Adamları Taahhütnamesi
» İnşaat ile İlgili Fen Adamları Taahhütnamesi
» Oda Kayıt Belgesi Örneği
» İmar Yönetmeliği Değişikliği 2012

Proje Müellifi Tahhütnameleri

» Proje Müellifi Taahhütnamesi
» Şantiye Şefi Taahhütnamesi

TUS Taahhütnameleri (Yapı Denetim Yok İse)

» Fenni Mesul Mimar Taahhütnamesi – TUS
» Fenni Mesul İnşaat Mühendisi Taahhütnamesi – TUS
» Fenni Mesul Makine Mühendisi Taahhütnamesi – TUS
» Fenni Mesul Elektrik Mühendisi Taahhütnamesi – TUS

Yapı Kullanma Belgeleri

» Yapı Kullanma İzni Dilekçesi
» Yapı Kullanma Suret Dilekçesi

Yapı Ruhsat Belgeleri

» Açık Otopark Onayı Müracaatı
» Asansör Tadilatı Müracaatı
» Baca Tetkik Müracaatı
» Güçlendirme Ruhsatı Müracaatı
» İksa Ruhsatı Müracaatı
» İmar Affı Müracaatı
» İmar Dr. Muvakkatlık Şerhinin Kaldırılması Talebi
» İrtifak Tesisi Müracaatı
» İstinat Duvarı Ruhsatı Müracaatı
» İş Deneyim İş Bitirme Belgesi Müracaatı
» Kesin Onay Müracaatı
» Kitle Tasdiği Talebi
» Kurul Ön Onay Müracaatı
» Mantolama İzni Müracaatı
» Nitelik Belgesi Müracaatı
» Pergole Ruhsatı Müracaatı
» Proje Ön İnceleme
» Riskli Bina Yıkım İzni Müracaatı
» Ruhsat Yenileme Müracaatı
» Suret Müracaatı
» Şantiye Şefi Maks Sisteminden Düşürülmesi
» Tadilat Müracaatı
» Tamirat Müracaatı
» Teknik Komisyon Müracaatı
» Yapı Denetim-Müteahhit-Şantiye Şefi Değişimi
» Yapı Denetim Atanması İçin Proje Ön Onay
» Yeni İnşaatı Müracaatı 2021
» Yıkım Ruhsatı Müracaatı
» Yüksek Yapı Ruhsatı Müracaatı

Yapı Ruhsat-Ruhsat Masası

» Sicil Durum Taahhütnamesi ve İnşaat Alanı Belirtir Belge