Anasayfa > İmar Planları
Onay Tarihi - Yıl
Ay
Gün
Plan Konusu
Mahalle
İBB Karar No

Mahalle Plan Konusu KNK BEL Meclis Karar Tarihi KNK BEL Karar No İBB Meclis Karar Tarihi İBB Meclis Karar No Askı Tarihi Çıkış Askı Tarihi İniş Askı Durumu İmar Planı Paftası
Halkapınar Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2023 tarihli ve 05.586 sayılı kararı ile onaylanan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün ilgi yazıları doğrultusunda yer altında yapılmak üzere Halkapınar mahallesi L18A09A2D-L18A09A3A paftalarda 2 adet 2.Karataş mahallesi L18A08D3B paftada 1 adet, Üçkuyular Mahallesi L18A07C4D-L18A12B1A paftalarda 1 adet, Göztepe Mahallesi L18A12B2A paftada 1 adet "Terfi Merkezi" alanı, Salhane Mahallesi 22L2B paftada 1adet, Köprü Mahallesi 22L2D paftada 1 adet "Yağmursuyu Geciktirme Deposu" alanı belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02-05-2023 91/2023 14-06-2023 05.643 13-09-2023 12-10-2023 Askıda Tıklayınız
Hurşidiye Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.11.2022 tarihli ve 221/2022 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.06.2023 tarihli ve 16137 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2023 tarihli ve 05.457 sayılı kararı ile onaylanan Hurşidiye Mahallesi, 360 ada, 22 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ile 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-11-2022 221/2022 14-04-2023 05.457 05-09-2023 04-10-2023 Askıda Tıklayınız
Atilla Mahallesi
Belediye Meclisimizin 02.05.2023 tarihli ve 91/2023 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2023 gün ve 05.643 sayılı kararı ile onaylanan Atilla Mahallesi, 130 ada 41 parselin KAKS: 1.20 Yençok:4 kat yapılaşma koşullu Ortaokul Alanı olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02-05-2023 91/2023 14-06-2023 05.643 14-08-2023 12-09-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Altınordu Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.12.2022 tarihli ve 244/2022 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2023 tarihli ve 05.314 sayılı kararı ile onaylanan, Altınordu Mahallesi, 1542 ada, 4 ve 5 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-12-2022 244/2022 30-05-2023 05.314 07-08-2023 05-09-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Konak Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.11.2022 tarihli ve 223/2022 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.05.2023 tarihli ve 15900 sayılı kararı doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2023 tarihli ve 05.456 sayılı kararı ile onaylanan, Konak Mahallesi, 7464 ada, 3 ve 4 parsellerin tescil gösteriminin işlenmesine ve 222 ada, 29 ve 30 parseller ile birlikte Özel Proje Alanı (ÖPA) “İktisat Kongresi Anısına Kültür Merkezi” olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-11-2022 223/2022 14-04-2023 05.456 07-08-2023 05-09-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Konak Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.09.2022 tarihli 178/2022 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.06.2023 tarihli ve 16145 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2022 tarihli ve 05.1579 sayılı kararı ile onaylanan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Konak Mahallesi, 208 ada, 27 ve 59 parseller ile çevresine ilişkin mülkiyet bilgileri ve halihazır durum dikkate alınarak Ada İçi Farklı Fonksiyonların Sınırları ile Plan Alt Bölge Sınırlarının düzenlenmesine, parsellerin Resmi Tesis Alanı olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-09-2022 178/2022 16-12-2022 05.1579 07-08-2023 05-09-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Duatepe Mahallesi
Belediye Meclisimizin 06.02.2023 tarihli ve 46/2023 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2023 tarihli ve 05.585 sayılı kararı ile onaylanan, Beştepeler Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait parsellere ilişkin açılan davalarda, parsel bazında verilen yargı kararları doğrultusunda Duatepe Mahallesi, 62 ada 5 parsel, 1. Kadriye Mahallesi, 36468 ada 24 parsel, Dolaplıkuyu Mahallesi, 470 ada 2, 43, 44 parseller, 475 ada 2 parsel, 479 ada 5 parsel, Çimentepe Mahallesi, 7217 ada 2 parsele ilişkin hazırlanan UİP-351008765 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
06-02-2023 46/2023 12-06-2023 05.585 17-07-2023 15-08-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Mimar Sinan Mahallesi
Belediye Meclisimizin 05.06.2023 tarihli ve 118/2023 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.06.2023 tarihli ve 16105 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2023 tarihli ve 05.644 sayılı kararı ile onaylanan, Mimar Sinan Mahallesi, 1823 ada, 17 parselin Ticaret+Konut Alanı (TİCK) ve Park olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05-06-2023 118/2023 14-06-2023 05.644 13-07-2023 11-08-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Cengiz Topel Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.02.2023 tarihli ve 38/2023 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2023 tarihli ve 05.536 sayılı kararı ile onaylanan Cengiz Topel Mahallesi, 2318 ada, 59 ve 103 parseller ile Murat Mahallesi, 3652 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-02-2023 38/2023 10-05-2023 05.536 22-06-2023 21-07-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Aziziye Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.11.2022 tarihli ve 222/2022 sayılı kararı ile uygun bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2023 tarihli ve 05.407 sayılı kararı ile onaylanan Konak İlçesi, Aziziye Mahallesi 1183 ada, 30 ve 47 parsellerin büyük kısmının TAKS:0.60, KAKS:1.20, Yençok:2 kat yapılaşma koşullu "Aile Sağlık Merkezi" olarak, 7300 ada, 9 ila 20 parsellerin büyük kısmının 1183 ada, 48 parsel ile birlikte TAKS:0.40, KAKS:1.50, Yençok: 4 Kat yapılaşma koşullu "Eğitim Tesisleri Alanı (İlkokul ve Ortaokul)" olarak, 1184 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 parsellerin ise “Park Alanı” olarak belirlenmesine yönelik UİP-351005456 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-11-2022 222/2022 10-04-2023 05.407 22-06-2023 21-07-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Konak Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.12.2022 tarihli 246/2022 sayılı kararı ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.04.2023 tarihli ve 15705 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2023 tarihli ve 05.204 sayılı kararı ile onaylanan, Konak Mahallesi, 221 adada yer alan Çakaloğlu Hanına yönelik özgün oturum alanı ve parsel dokusunu yansıtan düzenlemeleri içeren 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-12-2022 246/2022 14-02-2023 05.204 15-06-2023 14-07-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Konak Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.12.2020 tarihli ve 192/2020 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.08.2021 tarihli ve 12667 sayılı kararı, 16.03.2022 tarihli ve 13597 sayılı kararı ve 23.11.2022 tarihli ve 14956 sayılı kararı doğrultusunda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanan Konak Mahallesi, 214 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-12-2020 192/2020 - - 26-05-2023 24-06-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Yenişehir Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2023 tarihli, 05.109 sayılı kararı ile uygun bulunan ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.03.2023 tarihli, 15596 sayılı Kararı doğrultusunda onaylanan İzmir İli, Konak İlçesi, Tepecik Mahallesi, 2701 ada 41 parselde yer alan Tarihi Eşrefpaşa Hastanesi’nin tescil gösterimlerinin ve koruma alanının işlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-351002227 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 13-01-2023 05.109 18-05-2023 16-06-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Bozkurt Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.12.2021 tarihli ve 219/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.11.2022 tarihli ve 14957 sayılı kararı doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2022 tarihli ve 05.589 sayılı kararı ile onaylanan Bozkurt Mahallesi, 115 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-12-2021 219/2021 09-05-2022 05.589 17-04-2023 16-05-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Yeni Gün Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.03.2022 tarihli ve 54/2022 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.12.2022 tarihli ve 15067 sayılı kararı doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2022 tarihli ve 05.1029 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan Yenigün Mahallesi, 332 ada, 27, 38, 40, 52 ve 53 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliğİ
01-03-2022 54/2022 12-09-2022 05.1029 03-04-2023 02-05-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Mehtap Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2023 tarihli ve 05.42 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesi kapsamında onaylanan, Mehtap Mahallesi, 43452 ada, 8 parselde 10.00 x 4.00 m ebadında 1 adet Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 09-01-2023 05.42 01-03-2023 30-03-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Umurbey Mahallesi
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08.09.2022 tarihli ve 14485 sayılı kararı ile İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 13.01.2023 tarihli ve 1759 sayılı kararı doğrultusunda Belediye Meclisimizin 06.02.2023 tarihli ve 48/2023 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2023 tarihli ve 05.200 sayılı kararı ile onaylanan Umurbey Mahallesi, tescilli 7818 ada, 1 parselin güneyinde kalan 45000 m2'lik alanın TAKS: 0.60, KAKS: 2.50, Yençok: 60.00 m. yapılaşma koşullu Resmi Kurum Alanı (İl Emniyet Müdürlüğü) olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
06-02-2023 48/2023 14-02-2023 05.200 09-03-2023 07-04-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Mithatpaşa Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.03.2022 tarihli ve 61/2022 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2022 tarihli ve 05.667 sayılı kararı ile onaylanan ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 23.11.2022 tarihli ve 14918 sayılı Kurul Kararı ile de uygun bulunan Mithatpaşa Mahallesi, 703 ada, 53 parselde, 5.00 m x 8.00 m ebadında 1 adet Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-03-2022 61/2022 13-06-2022 05.667 23-01-2023 21-02-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Güney Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.06.2022 tarihli ve 116/2022 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2022 tarihli ve 05.1190 sayılı kararı ile onaylanan Güney Mahallesi, 43244 ada, 4 parselin batısında kalan kaldırım alanında 6.00 m x 4.00 m ebatlarında 1 adet Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-06-2022 116/2022 10-10-2022 05.1190 20-01-2023 18-02-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Kadifekale Mahallesi
Kadifekale, İmariye, Vezirağa, 1. Kadriye, Altay, Süvari, Kosova, 19 Mayıs, Hasan Özdemir, Yeşildere, Ferahlı, Küçükada ve Lale Mahallerinde İzmir Valiliğince (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) düzenlenen 19.08.2022 tarihli Jeolojik Etüt Raporu ve eki krokiye istinaden alınan 08.12.2022 tarihli ve 2022/6462 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve eki liste
- - - - 06-01-2023 06-03-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Umurbey Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2022 tarihli ve 05.995 sayılı kararı ile onaylanan, Meles Deresi Karayolu Köprüsüne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 12-09-2022 05.995 15-12-2022 13-01-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Emir Sultan Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2022 tarihli ve 05.943 sayılı kararı ile onaylanan, Emir Sultan Mahallesi, Boğaziçi Atatürk Parkına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 12-08-2022 05.943 15-12-2022 13-01-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Göztepe Mahallesi
Belediye Meclisimizin 04.08.2020 tarihli ve 97/2020 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.01.2021 tarihli ve 11856 sayılı kararı ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2020 tarihli ve 05.991 sayılı kararı ile onaylanan, Koruma Bölge Kurulunun 17.03.2020 tarihli ve 10584 sayılı kararı doğrultusunda Göztepe Mahallesi 842 ada 4 parselin tescil gösteriminin işlenmesine ve söz konusu parselin koruma alanının belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
04-08-2020 97/2020 09-11-2020 05.991 28-11-2022 27-12-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Barbaros Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.02.2022 tarihli ve 34/2022 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08.08.2022 tarihli ve 14337 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2022 tarihli ve 05.664 sayılı kararı ile onaylanan, Konak İlçesi, Barbaros Mahallesi, 629 ada, 11 parselin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.09.2021 tarihli ve 12821 sayılı kararı doğrultusunda tescil gösteriminin ve korunma alanının işlenmesi ile birlikte imar hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-02-2022 34/2022 13-06-2022 05.664 28-10-2022 26-11-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Konak Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.10.2019 tarihli ve 170/2019 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2020 tarihli ve 05.47 sayılı kararı ile onaylanan, Konak Mahallesi, 226 ada. 36 ve 58 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ile 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-10-2019 170/2022 13-01-2020 05.47 27-10-2022 25-11-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Akdeniz Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.03.2021 tarihli ve 42/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.09.2021 tarihli ve 12818 sayılı kararı ile 31.05.2022 tarihli ve 14030 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2021 tarihli ve 05.1419 sayılı kararı ile onaylanan, Akdeniz Mahallesi, 1002 ada, 5 ve 12 parsellerin tescil gösterimlerinin işlenmesi ve koruma alanlarının belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-03-2021 42/2021 13-12-2021 05.1419 26-10-2022 24-11-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Kurtuluş Mahallesi
Belediye Meclisimizin 17.05.2021 tarihli ve 82/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 20.04.2022 tarihli ve 13877 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2022 tarihli ve 05.841 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan, Kurtuluş Mahallesi, 7342 ada, 1, 6, 7 ve 8 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
17-05-2021 82/2021 08-08-2022 05.841 20-10-2022 18-11-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Halkapınar Mahallesi
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.03.2021 tarihli ve 12003 sayılı kararı doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2022 tarihli ve 05.1118 sayılı kararı ile onaylanan Halkapınar Mahallesi Mürselpaşa Yan Yolu ile 1558 sokakların birleştiği kavşak üzerinde kalan 2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillenen baca yapısının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 16-09-2022 05.1118 18-10-2022 16-11-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Güzelyalı Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2022 tarihli ve 05.666 sayılı kararı ile onaylanan, Güzelyalı Mahallesi, 6224 ve 6229 adalar arasında kalan kamuya terkli Park Alanında, 3.00 m x 5.00 m ebadında 1 adet Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-03-2022 55/2022 13-06-2022 05.666 11-10-2022 09-11-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Alsancak Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.03.2022 tarihli ve 53/2022 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 08.08.2022 tarihli 14338 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2022 tarihli ve 05.717 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan, Alsancak Mahallesi, 1215 ada, tescilli 1 parselin Özel Kültürel Tesis Alanı olarak belirlenmesine ve tescil gösteriminin işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-03-2022 53/2022 16-06-2022 05.717 05-10-2022 03-11-2022 Askıda Değil Tıklayınız