İhaleler
Anasayfa > Genel İhaleler
İHALE TARİHİ 04-03-2021
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
İzmir Konak Belediyesi sınırları içerisinde bulunan işyerleri,konutlar vb. yerlerden evsel atıklardan ayrı olarak ambalaj atıklarının ( Cam, Kağıt/Karton, Kompozit, Metal, Plastik vb.) toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi 2886 sayılı yasa hükümleri gereğince açık arttırma sureti ile 3 yıl müddetle yaptırılacaktır.
KAZANAN FİRMA
ENCÜMEN KARAR NO
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 11-02-2021
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
İzmir Konak Belediyesi sınırları içerisinde bulunan işyerleri, konutlar vb. yerlerden evsel atiklardan ayrı olarak ambalaj atıklarının ( Cam, Kağıt / Karton, Kompozit, Metal, Plastik vb.) toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi.
KAZANAN FİRMA
ENCÜMEN KARAR NO
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 15-10-2020
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
Belediyemize ait ekteki taşınmazların 2886 sayılı yasanın 45. madde hükümleri gereğince açık arttırma sureti ile satılması.
KAZANAN FİRMA
ENCÜMEN KARAR NO
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 24-09-2020
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
Aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45. madde hükümleri gereğince açık arttırma sureti ile satılacaktır. İhalesi 24.09.2020 Perşembe günü karşılarında belirtilen saatte 9 Eylül Meydanı 1. hizmet binası 5. kat Basmane adresinde Belediyemiz Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
KAZANAN FİRMA
ENCÜMEN KARAR NO
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 24-09-2020
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
Belediyemize ait ekteki taşınmazların 2886 sayılı yasanın 45. madde hükümleri gereğince açık arttırma sureti ile satılması.
KAZANAN FİRMA
ENCÜMEN KARAR NO
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 03-09-2020
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
Belediyemize ait ekteki taşınmazların 2886 sayılı yasanın 45. madde hükümleri gereğince açık arttırma sureti ile satılması.
KAZANAN FİRMA
ENCÜMEN KARAR NO
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 27-08-2020
İŞLEM DURUMU İptal
İHALE KONUSU
İlçemiz sınırları içerisinde belirlenen muhtelif noktalara 150 adet tekstil atık kutusu konulması ile düzenli olarak toplanması ve taşınması işi.
İPTAL NEDENİ
İhale Covid- 19 salgininda vaka sayılarınin yeniden artış geçmesi nedeni ile bulaş riski göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmek üzere iptal edilmiştir.
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 16-07-2020
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
Belediyemize ait İzmir 1137 Sokak No: 250 Yenişehir/Konak adresindeki Odun Kömür Satış Yerinin 2886 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde açık arttırma sureti ile 3 yıl müddetle kiraya verilmesi.
KAZANAN FİRMA
ENCÜMEN KARAR NO
816
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 26-03-2020
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
Belediyemize ait ekte belirtilen taşınmazların 2886 sayılı yasanın 45. madde hükümleri gereğince açık arttırma sureti ile satılması.
KAZANAN FİRMA
ENCÜMEN KARAR NO
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 20-02-2020
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
Belediyemize ait ekte belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45. madde hükümleri gereğince açık arttırma sureti ile satılacaktır. İhalesi 20.02.2020 Perşembe günü karşılarında belirtilen saatte 9 Eylül Meydanı 1. hizmet binası 5. kat Basmane adresinde Belediyemiz Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülüp temin edilebilir. İhaleye iştirak edeceklerin İhale Şartnamesinin 10. maddesinde yazılı belgelerle birlikte anılan gün ve saate kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar ve Tutanaklar Birimine müracaatları gerekir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. İlan olunur.
KAZANAN FİRMA
ENCÜMEN KARAR NO
İHALE AYRINTILARI