İhaleler
Anasayfa > Genel İhaleler
İHALE TARİHİ 16-01-2020
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
Aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45. madde hükümleri gereğince açık arttırma sureti ile satılacaktır. İhalesi 16.01.2020 Perşembe günü karşılarında belirtilen saatte 9 Eylül Meydanı 1. hizmet binası 5. kat Basmane adresinde Belediyemiz Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülüp temin edilebilir. İhaleye iştirak edeceklerin İhale Şartnamesinin 10. maddesinde yazılı belgelerle birlikte anılan gün ve saate kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar ve Tutanaklar Birimine müracaatları gerekir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. İlan olunur.
KAZANAN FİRMA
ENCÜMEN KARAR NO
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 26-09-2019
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
Belediyemize ait Hilal Mahallesi, 1218 Sokak No:6/B Konak/İZMİR adresindeki dükkan yerinin 2886 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde açık arttırma sureti ile 3 yıl müddetle kiraya verilmesi.
KAZANAN FİRMA
ENCÜMEN KARAR NO
1871
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 29-08-2019
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
Belediyemize ait 96 adet Billboard, 6 adet Megalight, 67 adet CLP reklam panosu olmak üzere toplam 169 adet reklam panolarının 2886 sayılı yasa hükümleri gereğince açık arttırma sureti ile 3 yıl müddetle kiraya verilmesi.
KAZANAN FİRMA
ENCÜMEN KARAR NO
1694
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 05-09-2019
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
Hilal Mahallesi, 1218 Sokak No: 6B Konak/İZMİR adresindeki Belediyemize ait dükkan yerinin 2886 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde açık arttırma sureti ile 3 yıl müddetle kiraya verilmesi.
KAZANAN FİRMA
Aynı şartlarla yeniden ihaleye çıkılmasına karar verildi.
ENCÜMEN KARAR NO
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 25-07-2019
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
İzmir 1218 Sokak No:6A/Z4 adresindeki Belediyemize ait dükkan yeri 2886 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde açık arttırma sureti ile 3 yıl müddetle kiraya verilecektir.
KAZANAN FİRMA
Müdürlüğünce değerlendirilmesine.
ENCÜMEN KARAR NO
1478
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 11-07-2019
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
İzmir 1218 Sokak No:6A/Z4 adresindeki Belediyemize ait dükkan yeri 2886 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde açık arttırma sureti ile 3 yıl müddetle kiraya verilecektir.
KAZANAN FİRMA
Yeniden aynı şartlarla ilana çıkarılmasına karar verildi.
ENCÜMEN KARAR NO
1384
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 28-02-2019
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
İzmir 871 Sokak No:17/Z-68 adresindeki Belediyemize ait dükkan yerinin 2886 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde açık arttırma sureti ile 3 yıl müddetle kiraya verilmesi
KAZANAN FİRMA
Raziye Özğan
ENCÜMEN KARAR NO
464
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 07-02-2019
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
İzmir Konak Belediyesi sınırları içerisinde bulunan işyerleri, konutlar vb. yerlerden evsel atıklardan ayrı olarak ambalaj atıklarının (Cam, Kağıt/Karton, Kompozit, Metal, Plastik vb.) toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi 2886 sayılı yasa hükümleri gereğince açık arttırma sureti ile 2 yıl müddetle yaptırılacaktır.
KAZANAN FİRMA
Mensan Geri Dönüşüm ve Nakliye San ve Tic. Ltd. Şti
ENCÜMEN KARAR NO
222
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 24-01-2019
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
İzmir Konak Belediyesi sınırları içerisinde bulunan işyerleri, konutlar vb. yerlerden evsel atıklardan ayrı olarak ambalaj atıklarının (Cam, Kağıt/Karton, Kompozit, Metal, Plastik vb.) toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi 2886 sayılı yasa hükümleri gereğince açık arttırma sureti ile 2 yıl müddetle yaptırılacaktır.
KAZANAN FİRMA
Yeniden aynı şartlarla ilana çıkarılmasına karar verildi.
ENCÜMEN KARAR NO
103
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 31-08-2018
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
İzmir Kömürcüler Çarşısı 872 Sokak No:137 Kemeraltı adresindeki Belediyemize ait dükkan yeri 2886 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde açık arttırma sureti ile 3 yıl müddetle kiraya verilecektir
KAZANAN FİRMA
Abidin DALMIŞ
ENCÜMEN KARAR NO
İHALE AYRINTILARI