Anasayfa > İmar Planları
Onay Tarihi - Yıl
Ay
Gün
Plan Konusu
Mahalle
İBB Karar No

Mahalle Plan Konusu KNK BEL Meclis Karar Tarihi KNK BEL Karar No İBB Meclis Karar Tarihi İBB Meclis Karar No Askı Tarihi Çıkış Askı Tarihi İniş Askı Durumu İmar Planı Paftası
Odun Kapı Mahallesi Odunkapı mahallesi, 113 ada, 12, 13, 30, 86, 87, 88, 89 parseller ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği 01-03-2017 43/2017 08-05-2017 5,486 23-08-2019 21-09-2019 Askıda Tıklayınız
Mersinli Mahallesi İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 2814 sokak üzerinde, 3.00m x 5.00m ebadında toplam 15.00 m2'lik bir adet yer altı trafo yeri belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 07-03-2019 49/2019 10-06-2019 05.461 25-07-2019 23-08-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Barbaros Mahallesi Barbaros Mahallesi, Av. Selim Hakmen Sokak, No:27 adresinde yer alan taşınmazın isabet ettiği Eski 604 ada, 1 nolu kadastral parselde kayıtlı yapının tescil gösteriminin ve koruma alanının işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 01-10-2018 153/2018 14-01-2019 05.33 25-07-2019 23-08-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Mithatpaşa Mahallesi İzmir İli, Konak İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 704 ada, 3 parselde ada ayrım sınırının düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği 02-01-2019 04/2019 10-06-2019 05.463 25-07-2019 23-08-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Lale Mahallesi Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Otopark olarak belirlenmiş olan Lale Mahallesi, 3582 Sokak üzerinde 3.00 m. x 5.00 m. ebadında toplam 15 m2'lik 1 adet "Trafo Alanı" belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 07-03-2019 50/2019 10-06-2019 5,462 23-07-2019 21-08-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Uğur Mahallesi Kestelli Bölgesi ve yakın çevresine yönelik 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği - - 17-05-2019 05.413 23-07-2019 21-08-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Namık Kemal Mahallesi Namık Kemal Mahallesi, 102 ada, 115 parselin tescil gösteriminin işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği 02-01-2019 05/2019 11-03-2019 05.208 23-07-2019 21-08-2019 Askıda Değil Tıklayınız
2. Kadriye Mahallesi Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Yeşil Alan" olarak belirlenen, 2.Kadriye Mahallesi, 678. Sokak ile 541. Sokak kesişiminde, 3.00 m. x 5.00 m. ebadında toplam 15 m2'lik 1 adet "Trafo Alanı" belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 07-03-2019 51/2019 10-06-2019 5,460 18-07-2019 16-08-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Yeni Mahallesi Konak İlçesi, Yeni Mahallesi, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.01.2018 tarihli ve 7003 sayılı kararı ile 2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen Yeni Mahallesi, 390 ada, 27 parselin tescil gösteriminin işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği 05-11-2018 166/2018 14-01-2019 5,35 02-07-2019 31-07-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Barbaros Mahallesi Konak İlçesi, Barbaros Mahallesi, 6673 ve 6674 adalar arasında yer alan tarihi taş köprünün tescil gösteriminin ve koruma alanının işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 01-10-2018 152/2018 14-01-2019 5,32 03-04-2019 02-05-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Güneşli Mahallesi Konak İlçesi, Güneşli Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Özel Sağlık Tesisi Alanı"nda kalan 6887 ada, 26 parsel ile "Sağlık Tesisi Alanı"nda kalan 6901 ada, 1 parsel arasında "Geçit (Tüp Geçit)" belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 04-01-2019 16/2019 15-03-2019 5,248 04-04-2019 03-05-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Murat Reis Mahallesi Konak İlçesi, Murat Reis Mahallesi, 156 Sokak ile 201 Sokak kesişiminde bulunan Park Alanı içerisindeki 4.60 m. x 7.50 m. ebadındaki trafo yerinin kaldırılarak, 10.00 m. x 5.00 m. ebadında toplam 50.00 m2 'lik 1 adet yer altı "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 03-12-2018 186/2018 11-03-2019 5,207 03-04-2019 02-05-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Murat Reis Mahallesi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2019 tarihli ve 05.125 sayılı kararı ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi kapsamında onaylanan, 22L-2C paftada, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile uyumlu olacak şekilde "Emsal=2 Yapılaşma Koşullu İlkokul Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 05-11-2018 168/2018 11-02-2019 05.125 19-03-2019 17-04-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Kocakapı Mahallesi İzmir İli, Konak İlçesi, Kocakapı Mahallesi için, Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen 04.06.1980 tarihli Jeolojik Etüt Raporuna istinaden, Bakanlar Kurulunun 13.03.1981 tarihli ve 8/2553 sayılı kararı ile kabul edilen “Afete Maruz Bölge” alan sınırına ilişkin düzenlenen 06.06.2018 tarihli Jeolojik Etüt Raporu ile 14.01.2019 tarihli ve 2019/615 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve eki liste - - - - 20-02-2019 20-04-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Kocakapı Mahallesi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarihli, 05.170 sayılı kararı ve 14.01.2019 tarihli, 05.34 sayılı kararı ile onaylanan, “Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı”nda kalan, Konak İlçesi, Kocakapı Mahallesi, E: 1179 ada, 19 parsel (Y:11223 ada, 5 parsel) ve E:1179 ada, 20 parselin (Y:1123 ada, 5 parsel) tescil gösteriminin işlenmesi ile Akarcalı Mahallesi, 1614 ada, 12 parselin tescil gösterimi işlenerek Cami Alanı belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği - - 14-01-2019 05.34 19-02-2019 20-03-2019 Askıda Değil Tıklayınız
M. Ali Akman Mahallesi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2018 tarihli ve 05.1259 sayılı kararı ve 5216 sayılı Kanunun 7/c maddesi kapsamında onaylanan, 22L-IVa paftada, Poligon Deresi güzergahının kıyı kenar çizgisinin kara tarafında kalan ve eksik olan kısmının imar planlarına işlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği - - 14-11-2018 5,1259 15-02-2019 16-03-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Yeşiltepe Mahallesi İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.01.2019 tarihli ve 8520 sayılı kararı doğrultusunda uygun bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2018 tarihli ve 05.1265 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 512 ada, 8 parselin tescil gösteriminin işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği 01-08-2018 127/2018 14-11-2018 5,1265 15-02-2019 16-03-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Kurtuluş Mahallesi İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.12.2018 tarihli ve 8387 sayılı kararı doğrultusunda uygun bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2018 tarihli ve 05.936 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 380 ada, 1 parselin tescil gösteriminin işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği 02-05-2018 82/2018 13-08-2018 5,936 15-02-2019 16-03-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Çınarlı Mahallesi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2019 tarihli ve 05.31 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanan, Konak İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1508 adanın güneyinde yürürlükteki 1/1000 ölçekli İmar Planında "Park Alanı"nda kalan kısmında 4.60m.x7.50m ebadında toplam 34.5 m2'lik 1 adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 05-11-2018 167/2018 14-01-2019 5,31 15-02-2019 16-03-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Akıncı Mahallesi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarihli ve 05.865 sayılı kararı ile onaylanan, Konak İlçesi, Akıncı Mahallesi, 374 ada, 22 parselde yer alan tescil gösteriminin kaldırılmasında yönelik 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği 04-05-2018 89/2018 13-07-2018 5,865 07-01-2019 05-02-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Ferahlı Mahallesi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2018 tarihli ve 05.1287 sayılı kararı ile onaylanan, Konak İlçesi, Ferahlı Mahallesi, 329 ada, 12 parselin yürürkükteki 1/1000 ölçekli İmar Planında "Yeşil Alan"da kalan kısmında 3mX8m. boyutlarında "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği - - 16-11-2018 5,1287 04-01-2019 02-02-2019 Askıda Değil Tıklayınız
M. Ali Akman Mahallesi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2018 tarihli ve 05.1263 sayılı kararı ile onaylanan, Balçova, Konak ve Karabağlar İlçeleri sınırları içinde yer alan Deniz Feneri Sokak üzerinde, Mithatpaşa Caddesi ile Deniz Feneri Sokak kesişiminde ve İnciraltı kavşağının bulunduğu alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği - - 14-11-2018 5,1263 29-11-2018 28-12-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Akarcalı Mahallesi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli ve 05.1026 sayılı kararı ile onaylanan, 1039 Sokak ve Ballıkuyu Yaya Üst Geçitlerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği - - 10-09-2018 05.1026 15-11-2018 14-12-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Mersinli Mahallesi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2018 tarihli ve 05.915 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam – 9 Kat (A-9) ve TAKS:0.40, KAKS:3.50 yapılaşma koşullu Merkezi İş Alanı (MİA) olarak belirlenmiş olan, Çınarlı Mahallesi, 1489 ada, 11, 12, 27 parsellerin tevhid edilerek Ayrık Nizam – 9 Kat (A-9) yapılaşma koşullu “Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 04-05-2018 91/2018 13-08-2018 5,915 15-10-2018 13-11-2018 Askıda Değil Tıklayınız
19 Mayıs Mahallesi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarihli ve 05.855 sayılı kararı ile onaylanan, 19 Mayıs Mahallesi, Melez Deresi üzerinde 14.00 m genişliğinde taşıt köprüsü belirlenmesi ve plan notu eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği - - 13-07-2018 05.855 27-08-2018 25-09-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Mersinli Mahallesi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2018 tarihli ve 05.539 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, BHA (Tramvay Deponi Alanı) olarak belirlenmiş olan alana "BHA (Tramvay Deponi Alanı) içinde trafo alanı yer alabilir." şeklinde plan notu ilave edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği - - 13-04-2018 5,539 27-08-2018 25-09-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Küçükada Mahallesi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2018 tarihli ve 05.766 sayılı kararı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, Gürçeşme Caddesi ile 1139 Sokak balantısını sağlayan Gürçeşme Üst Geçidine ilişkin ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği - - 13-06-2018 5,766 27-08-2018 25-09-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Dayıemir Mahallesi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.07.2018 tarihli ve 05.830 sayılı kararı ile onaylanan, Dayıemir Mahallesi, 668 ve 672 sokak kesişiminde kalan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında yaya yolu olarak belirlenmiş alanda 2.45 m. x 5.30 m. boyutlarında yeraltı Trafo Alanı belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği - - 11-07-2018 05.830 27-08-2018 25-09-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Çınarlı Mahallesi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2017 tarihli ve 05.1364 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 07.02.2017 tarihli ve 2274 sayılı yazısı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği sonucunda Park Alanı olarak belirlenmiş alanda, su toplama haznesi, denge bacası vb. yapıları yer altına gömülü, trafo köşkü, AG (alçak gerilim) panosu ve jeneratör yapıları yer üstünde olacak şekilde 30mx40m yüzölçümüne sahip terfi merkezi belirlenmese ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği - - 24-11-2017 5,1364 26-07-2018 24-08-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Kestelli Mahallesi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2017 tarihli ve 05.598 sayılı kararı ile uygun bulunan ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.02.2018 tarihli ve 7085 sayılı kararı doğrultusunda onaylanan, Kestelli Mahallesi, 189 ada, 21 parselin tescil gösteriminin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği 03-04-2017 61.2017 12-06-2017 05.598 20-07-2018 18-08-2018 Askıda Değil Tıklayınız