Sıkça Sorulan Sorular
Anasayfa > Sıkça Sorulan Sorular > Zabıta İşlemleri

1- Kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye belediye zabıta görevlileri tarafından uygulanacak ceza nedir?
Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından 100 TL idari para cezası verilir. (5326 Sayılı Kabahatler Kanunu madde 38/1)

2- Dilencilik yapan kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından uygulanacak ceza nedir?
Dilencilik yapan kişiye, 100 TL idari para cezası verilir. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. (5326 Sayılı Kabahatler Kanunu madde 33)

3- Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye belediye zabıta görevlileri tarafından uygulanacak ceza nedir?
Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, 100 TL idari para cezası verilir. Bu fiilin bir ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye 2124 - 10640 TL kadar idari para cezası verilir. (5326 Sayılı Kabahatler Kanunu madde 36/1-2)

4- Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişiye belediye zabıta görevlileri tarafından uygulanacak ceza nedir?
Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişi, 100 TL idari para cezası ile cezalandırılır. (5326 Sayılı Kabahatler Kanunu madde 37)

5- Çevreyi kirletenler hakkında uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Söz konusu çevreyi kirletme ile ilgili başlık yine Kabahatler Kanunun 41. maddesi doğrultusunda değerlendirilmektedir. 41-1 Evsel Atıklarla ilgili 34 TL, 41-2 Evsel Atıklarla ilgili işyerinde işlenmesi halinde 1056-10640 TL arası, 41-3 Hayvan Kesimi ile ilgili 100 TL, 41-4 ve 41-5 inşaat atık ve artıkları ile ilgili 208-10640 TL arası, 41-6 Kullanılmaz hala gelen ev eşyalarını sokağa bırakanlar hakkında 100 TL, 41-7 hurda araç sahiplerine 525 TL *para cezası uygulanır.

6- Afiş asanlara uygulanacak yaptırım var mı?
Afiş asanlara 208-6378 TL arası cezai yaptırım uygulanır.

7- Konak Belediyesinde uyulması gereken ayrıca kurallar var mıdır?
Konak Belediyesi sınırları dahilinde uyulacak kurallar İzmir Konak Belediyesi Kural ve Yasakları yönetmeliğinde belirtilmiş olup, ayrıca Büyükşehir Belediyesinin de kural ve yasaklarına uyulması gerekmektedir. Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranalar hakkında 208 TL para cezası uygulanır.