Protokoller
Anasayfa > Protokoller > Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği

Belediye ve Derneğin kendi görev ve yetki alanları doğrultusunda taraflar arasında önceden belirlenen ortak projeler kapsamında işbirliği yapılması, belirlenen ortak projeler ile ilgili toplantı, sempozyum, çalıştay, seminer ve tanıtım çalışmalarının yapılması, gerek duyulduğunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (c) bendi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu 29. Maddesi kapsamında bir ortak hizmet projesi belirlenerek söz konusu proje kapsamında yardım yapılması protokolü.