Protokoller
Anasayfa > Protokoller > İzmir İş Kadınları Derneği İle Protokol

Konak Belediyesi ve İzmir İş Kadınları Derneğinin kendi görev ve yetki alanları doğrultusunda taraflar arasında önceden belirlenen ortak projeler kapsamında işbirliği yapılması, gerek duyulduğunda belirlenen ortak projeler ile ilgili toplantı, sempozyum, çalıştay, seminer ve tanıtım çalışmalarının yapılması.