Protokoller
Anasayfa > Protokoller > İzmir 9 Eylül Rotary Kulübü İle Protokol

Konak Belediyesi ve İzmir 9 Eylül Rotary Kulübünün kendi görev ve yetki alanları doğrultusunda taraflar arasında belirlenen ve çalışma koşulları ortak protokolle bağlanmış projeler ile ilgili işbirliği yapılması, gerek duyulduğunda belirlenen ortak projeler ile ilgili toplantı, sempozyum, çalıştay, seminer ve tanıtım çalışmalarının yapılması.