Global Aktif Şehir

Ön başvuru aşamasında Konak ilçemizi ve Belediyemizi tanıtıcı birçok çalışma yapıldı ve bu kapsamda oluşturulan veriler Global Aktif Şehir Koordinatörlüğüne gönderildi.