Müdürlükler
Anasayfa > Müdürlükler > Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Müdür: Hümeyra ÇELEBİ
Telefon: 0232 484 22 87
E-Posta: ruhsatdenetim@konak.bel.tr

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz; 1984 yılında 3030 sayılı "Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun" unun yürürlüğe girmesi ile kurulmuştur. Müdürlüğümüz iş ve işlemleri 3572 sayılı "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun", 1593 sayılı "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu", 5393 sayılı "Belediye Kanunu" ile 2005/9207 Karar sayılı "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri" çerçevesinde yürütülmektedir.

Başvuru ve Dilekçeler için tıklayınız.

» 2024 Ücret ve Harç Tarifesi

MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ
- DENETİM VE KONTROL BİRİMİ
- GAYRİ SIHHİ MÜESSESE BİRİMİ
- SIHHİ MÜESSESE BİRİMİ
- UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ BİRİMİ
- İDARİ İŞLER VE ARŞİV BİRİMİ
- İŞYERLERİ TEKNİK BİRİMİ

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ