Müdürlükler
Anasayfa > Müdürlükler > Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

Müdür: Kamuran Bülent KÖSTEM
Telefon: 0232 999 08 94
Faks: 0 232 999 08 95
E-Posta: arge@konak.bel.tr

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü; Proje ve Hibe Projeleri Geliştirme ve Uygulama Birimi, Araştırma ve İstatistik Birimi, Dış İlişkiler Birimi, Marka ve Tanıtım Birimi, Kümelenme ve İnovasyon Birimi, Mali İşler Birimi ve İdari İşler Birimiyle; kurumun yenilikçi yapısını sürekli geliştirmeye yönelik projeler hazırlamak, ulusal ve uluslararası tüm hibe programlarını takip etmek, yazmak ve ilgili birimlerle uygulamak, şehrin marka ve tanıtım çalışmalarını yürütmek, kamu ve özel sektör, gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplara yönelik projeler oluşturmak, tüm kamu kurumları ile ortak proje çalışmaları yürütmek, kurumun işleyişinin daha üst düzeylere çıkarılması ile ilgili çalışmalar yapmak, kurumun ulusal ve uluslararası platformda temsil edilmesi ile ilgili çalışmalar yürütmek, kurumun stratejik plan çalışmasındaki hedef ve faaliyetlere yönelik belirleyici çalışmalar yapmak, kurum ve şehir ile ilgili tüm istatistiki bilgileri toplamak ve bunlara yönelik projeler hazırlamak, çalışmalarında şehrin diğer kamu kurum ve kuruluşları ve STK’larla işbirliği içerisinde olmak, kümelenme ve inovasyon çalışmalarını yürütmek, kurum ve şehre yönelik tasarım ve yenilikçi kentsel projeler üretmek, Kardeş şehirler ile ilgili çalışmaları yürütmek, ulusal ve uluslararası STK’lar ve organizasyonlarla ilgili çalışmaları yürütmek, ulusal ve uluslararası açık oturum, sempozyum, tören ve festivallere katılım gibi çalışmaları yürütmek gibi görevleri yerine getirmekle sorumludur.

MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ

Proje ve Hibe Projeleri Geliştirme ve Uygulama Birimi
Araştırma ve İstatistik Birimi
Dış İlişkiler Birimi
Marka ve Tanıtım Birimi
Kümelenme ve İnovasyon Birimi
Mali İşler Birimi
İdari İşler Birimi

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ