Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı
Anasayfa > Sürdürülebi̇li̇r Kentsel Geli̇şi̇m Ağı > Küresel Belediye Başkanları Parlamentosu

Global Parliament of Mayors (Küresel Belediye Başkanları Parlamentosu): Sekretaryası ve merkezi Hollanda Lahey’de bulunan Global Parliament of Mayors üye belediye ve başkanları tarafından yönetilen bir organdır. Global Parliament of Mayorus bir parlamento işlevi gören ve şehirleri dünyada ön plana çıkaran, tüm dünyadaki belediye başkanlarının sesini ve etkisini organize eden ve güçlendiren, hükümetler, ağlar, çok uluslu kurumlar, sivil toplum grupları ve iş dünyası ile ilişkiler kuran ve proje çalışmaları yürüten bir organdır.   

Yerel özyönetim, liderlik, işbirliği, açık diyalog, etkinlik ve özyönetim gibi temel değerleri bulunan Küresel Belediye Başkanları Parlamentosu birçok alanda çalışmalar yürütmektedir. Amacı; Kentsel ağların çalışmalarını belirli politika alanlarında inşa etmek ve tezahür ettikleri birçok farklı ve önemli sese ortak bir ses vermektir.

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı, UNICEF, Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Küresel Görev Gücü, Amerika Birleşik Devletleri Belediye Başkanları Konferansı (USCM), EUROCITIES, Avrupa Kentsel Güvenlik Forumu (EFUS), Chicago Konseyi gibi ağlar ve ortaklıkları bulunan Küresel Belediye Başkanları Parlamentosu’nun dünyanın her yerinden 100’den fazla üyesi bulunmaktadır.

Küresel Belediye Başkanları Parlamentosu 2030 yılına kadar kendi üye ve proje ortağı olduğu belediyelerle şiddeti yarıya indirme çabalarına yönelik proje çalışmalarını yürütme ile ilgili proje başlatmış olup bu proje çalışması Çevre ve Şehircilik Bakanlığının aracılığı ile Türkiye’deki tüm belediyelere bildirilmiş olup söz konusu projede Türkiye’den sadece Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve Konak Belediyemiz yer almıştır. 

Projede 1500’den fazla şehir ve metropol alanını temsil eden 60 belediye ve şehir ağları yer almıştır. Ülkemizden ise sadece Konak Belediyemiz ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi bu projede yer almıştır.

Projede yer alan belediyeler Küresel Belediye Başkanları Parlamentosu tarafından 01 Ekim 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine sunulmuştur.

Proje 2030 yılına kadar şiddetin önlenmesi ve azaltılması konusunda çalışmalar yapılmasını kapsamakta olup Konak Belediyemiz ile birlikte projede Bristol, Budapeşte, Madrid, Mannheim, los Angeles, Pittsburgh, Dayton, Santiago, Cape Town, Bern, Bilbao, Helsinki, Dusseldorf, Ljubljana, Milan ve Leicester gibi Belediyeler ve şehirler yer almaktadır.

Ayrıca projede,  Avrupa Kentsel Güvenlik Forumu (EFUS), Afrika Kentsel Güvenlik Forumu (AFUS), Belediye Başkanları Göç Konseyi (MMC), Güçlü Şehirler Ağı (SCN) ve ABD Belediye Başkanları Konferansı (USCM) gibi ağlarda yer almaktadır.

Proje aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin özellikle 16. maddesinin eylemlerini hızlandırmaya yönelik uluslararası bir kampanyanın parçasıdır.

Proje Destekleyen Belediyeler ve Belediye Başkanları