KATEGORİLER
Anasayfa > Duyurular > İmar Müdürlüğümüzden Önemli Duyuru

İmar Müdürlüğümüzden Önemli Duyuru

490 Kez Okundu

İzmir, 436 Sokak No:111-111/A adresinde ve tapunun 121 ada 17 parselde mülkiyeti Katrin Yeşim ORHON(RUPP), Can Mustafa ORHON'a ait tehlike yaratan riskli yapının çevrenin can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla 3194 sayılı yasanın 39. maddesine göre Belediyemizce yıkılmasına, her türlü masrafların % 20 fazlası ile yapı sahiplerinden tahsil edilmesine ve yükümlüğünü yerine getirmeyen mülk sahipleri Katrin Yeşim ORHON(RUPP), Can Mustafa ORHON'un 3194 sayılı yasanın 42. maddesi hükümleri gereğince hisseleri oranında 94.372,00-TL  (Doksan dört bin üç yüz yetmiş iki Türk lirası) para cezasıyla tecziyelerine, kararın 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu hükümlerine göre
ilgililerine tebliği ve gereği için evrakın İmar ve Şehircilik
Müdürlüğüne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.

Konu hakkındaki Belediyemiz Encümen kararı ile tebligat evrakları için buraya tıklayınız. 


Son Haberler
Cumhurbaşkanlığı (Diyanet İşleri Başkanlığı)’ndan Tebliğ

21 Mayıs 2024 Tarihinde Eklendi
103 Kez Okundu

Tehlikeli Yapının Yıkılması Hakkında İlan

10 Mayıs 2024 Tarihinde Eklendi
154 Kez Okundu

Tehlikeli Yapı Hakkında Duyuru

29 Nisan 2024 Tarihinde Eklendi
92 Kez Okundu

İLAN

03 Mart 2024 Tarihinde Eklendi
566 Kez Okundu

İLAN

23 Şubat 2024 Tarihinde Eklendi
111 Kez Okundu

İzmir Valiliği'nin Taşınmaz Kiralama İhalesi

19 Şubat 2024 Tarihinde Eklendi
192 Kez Okundu