KATEGORİLER
Anasayfa > Duyurular > İmar Müdürlüğümüzden Önemli Duyuru

İmar Müdürlüğümüzden Önemli Duyuru

247 Kez Okundu

İzmir, 436 Sokak No:111-111/A adresinde ve tapunun 121 ada 17 parselde mülkiyeti Katrin Yeşim ORHON(RUPP), Can Mustafa ORHON'a ait tehlike yaratan riskli yapının çevrenin can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla 3194 sayılı yasanın 39. maddesine göre Belediyemizce yıkılmasına, her türlü masrafların % 20 fazlası ile yapı sahiplerinden tahsil edilmesine ve yükümlüğünü yerine getirmeyen mülk sahipleri Katrin Yeşim ORHON(RUPP), Can Mustafa ORHON'un 3194 sayılı yasanın 42. maddesi hükümleri gereğince hisseleri oranında 94.372,00-TL  (Doksan dört bin üç yüz yetmiş iki Türk lirası) para cezasıyla tecziyelerine, kararın 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu hükümlerine göre
ilgililerine tebliği ve gereği için evrakın İmar ve Şehircilik
Müdürlüğüne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.

Konu hakkındaki Belediyemiz Encümen kararı ile tebligat evrakları için buraya tıklayınız. 


Son Haberler
Zabıta Müdürlüğümüzden Duyuru

19 Ekim 2023 Tarihinde Eklendi
168 Kez Okundu

Konak Belediye Başkanlığından

20 Eylül 2023 Tarihinde Eklendi
242 Kez Okundu

Pazaryeri Kurası Hakkında Duyuru

19 Eylül 2023 Tarihinde Eklendi
212 Kez Okundu

Zabıta Müdürlüğümüzden Duyuru

24 Temmuz 2023 Tarihinde Eklendi
271 Kez Okundu

Zabıta Müdürlüğümüzden Önemli Duyuru

06 Temmuz 2023 Tarihinde Eklendi
362 Kez Okundu

Zabıta Müdürlüğümüzden Önemli Duyuru

09 Haziran 2023 Tarihinde Eklendi
164 Kez Okundu