Müdürlükler
Anasayfa > Müdürlükler > Yazı İşleri Müdürlüğü

Müdür: Dilek EROKTAY 
Telefon: 0232 484 44 59
E-Posta: yazi@konak.bel.tr

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA
Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediyemize gelen bütün evrakların kayda alınıp ilgili müdürlüğüne iletilmesi, belediyemizden çıkan her türlü evrakın yine kayıt yapılarak ilgili yerlerine elden, posta veya kargo yolu ile gönderilmesi, meclis ve encümenin toplanması, gündemlerinin oluşturulması, karar ve tutanakların çözümü-yazımı, kararların kesinleşme süreçlerinin tamamlanmasından sonra ilgililerine gönderilmesi ile evlenmek üzere belediyemize başvuran vatandaşlarımızın evlilik işlemlerinin gerçekleştirilmesi görevlerini yapmaktadır.

Ücret Tarifesi

MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ
- YAZI İŞLERİ BİRİMİ
- KARARLAR VE TUTANAKLAR BİRİMİ
- EVLENDİRME MEMURLUKLARI
- İDARİ İŞLER VE ARŞİV BİRİMİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ