Müdürlükler
Anasayfa > Müdürlükler > Yapı Kontrol Müdürlüğü

Müdür: Özgür Murat AĞAR
Telefon: 0232 489 45 20
E-Posta: ykontrol@konak.bel.tr

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA

Yapı Kontrol Müdürlüğü; Konak Belediyesi sınırları içerisinde 1., 2., 3. derece arkeolojik sit, kentsel sit, kemeraltı 1. ve 2. bölge koruma amaçlı imar planı dışında kalan alan ve tarihi eser, tarihi eser bitişiği ve karşısı olmayan yapılar ile 3194 sayılı İmar Yasası'nda ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıları tespit ederek yasal işlemlerini yürütür ve sonuçlandırır. Mahil-i İnhidam durumu oluşmuş yapılara uygulanacak işlemleri yürütür, tehlikesinin bertaraf edilerek gerekli tedbirlerin aldırılması ve tehlikeli yapının yıkılmasının sağlar. 775 sayılı yasaya göre işlemleri yürütür ve sonuçlandırır. İmar Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca oluşan tehlikenin bertaraf edilmesi, yeni inşaatta güvenlik tedbirlerinin aldırılarak işlem yapılmasını sağlar.

MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ
- YAPI KONTROL BİRİMİ
- YAPI GÜVENLİĞİ BİRİMİ
- İDARİ İŞLER VE ARŞİV BİRİMİ