Müdürlükler
Anasayfa > Müdürlükler > Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür: Mahir Ulaş AKCAN
Telefon: 0232 458 47 36 - 459 97 95
E-Posta: ulasimhizmetleri@konak.bel.tr

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA

Müdürlüğümüzün görevi Konak Belediyesi, Stratejik Plan, Bütçe Performans Programı ile uyumlu olarak, "Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri" alanında araştırmalar yapmak, bilim ve teknolojileri yakından takip ederek, bunu yaygınlaştırarak içinde yaşadığı kurumun refahına yararlı olmaktır. Belediye Meclisimizin 10.10.2006 Tarih ve 139/2006 sayılı kararı ile kabul edilen Norm Kadro uygulamasından sonra, Vasıtalar Müdürlüğü olarak faaliyet göstermekte olan Müdürlüğümüz ile Atölyeler Müdürlüğü olarak faaliyet gösteren iki Müdürlük birleştirilerek, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü olarak faaliyetlerine devam etmekte iken, 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümlerine göre Belediye Meclisimizin 21/08/2007 tarih ve 150/2007 sayılı kararı ile adı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü olarak belirlenmiştir. Ambar Birimi 04.10.2007 tarih ve 3314 sayılı Başkanlık Makamının Olurları ile Destek Hizmetleri Müdürlüğünden ayrılarak 2007 yılı sonlarında sayımları yapılarak 2008 yılı başında Müdürlüğümüze devri yapılmış ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik, Belediye Meclisimizin 03.09.2012 tarih ve 2012/122 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ
- AMBAR BİRİMİ
- ARAÇ SEVK BİRİMİ
- BAKIM VE ONARIM BİRİMİ
- İKMAL BİRİMİ
- TRAFİK İŞLERİ BİRİMİ
- İDARİ İŞLER VE ARŞİV BİRİM

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ