Müdürlükler
Anasayfa > Müdürlükler > Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Müdür: Fatma Sezin HATİPOĞLU
Telefon: 0232 489 47 93
E-Posta: konak@konak.bel.tr

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA

Müdürlüğümüz inceleme, araştırma ve denetleme işlevini yerine getirirken öncelikle hizmet birimlerinin mevcut hukuk düzenine ve kendi faaliyet alanları ile ilgili mevzuata uyma derecesini saptayarak, iş ve hizmet üretmede kullanılan yöntemler ve çalışma koşulları ile çalışanların bilgi ve beceri düzeyini irdeleme, Belediyenin hizmet, amaç ve hedefleri açısından birim çalışmalarını inceleme ve birimler arasındaki eşgüdümün sağlanmasına ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına, yönetimin etkili, verimli ve düzgün işlemesine yardımcı olma amacını güder.

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ