Müdürlükler
Anasayfa > Müdürlükler > Plan ve Proje Müdürlüğü

Müdür: Nilüfer BARIŞCAN
Telefon: 0232 489 45 59
E-Posta: planproje@konak.bel.tr

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA

Konak Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli haritaların yapımını üstlenen birimdir. Müdürlük, 5 Yıllık İmar Programını ilgili diğer müdürlüklerle birlikte hazırlar.  
İmar Planları'na uygun olarak, İmar Programı içinde bulunan yapı yerleri için gerekli arsa üretimini yapar. Bunun yanında kamusal alanların belirlenmesine esas düzenleme sahalarını seçer. Seçilen düzenleme sahaları kapsamında yasa ve yönetmelikler doğrultusunda imar uygulamalarını yapar.  
Plan ve Proje Müdürlüğü, taşınmazların yola terki, yoldan ihdası, birleştirilmesi ve ayrılması ile ilgili tescile esas işlemlerinin yürütülmesini yapar. Müdürlük, yeni yapılacak yapıların müellifince hazırlanan parseller üzerindeki konumunu belirleyen yapı yeri uygulama ve yapı yeri kot krokisi ile projesine göre subasman seviyesine gelen yapıların kontrol işlemlerini yürütür.  
Konak Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, ilçemiz dahilinde meydan, bulvar, cadde ve sokak  isim  önerileri  veya numara verilmesi ile anılan yerler  üzerinde bulunan binalara kapı numarası verilmesi  işlemlerini  gerçekleştirir.  
İlçemiz sınırları dahilinde Numarataj talepleri ile ilgili arazi tespitlerinin yapılarak 31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı resmi gazetede yayımlanan  “Adres ve Numaralamaya İlişkin yönetmelik ” hükümlerine göre Numarataj belge ve krokilerini düzenler. 
5490 sayılı “ Nüfus Hizmetleri Kanunu “ ile bu kanun çerçevesinde yayımlanan  “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde kurulan Mekansal  Adres Kayıt Sistemi  (MAKS) üzerinde adres bilgilerinin yer almasını ve güncellenmesini sağlar. 
Adres bilgilerinin Belediyemizce kullanılan Bilgisayar programlarında yer almasını ve güncellenmesini sağlar, kontrol işlemlerini yürütür.     

 

ÜCRET TARİFESİ DOKÜMANLARI

2023 Yılı Ücret ve Harç Tarifesi

BAŞVURU VE DİLEKÇELER

Subasman Onayı Dilekçe Örneği

Temel ve Aplikasyon Onayı Örneği 

MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ
- UYGULAMA VE ETÜD BİRİMİ
- APLİKASYON VE HARİTA ALIM BİRİMİ
- NUMARATAJ BİRİMİ
- İDARİ İŞLER VE ARŞİV BİRİM

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ