Müdürlükler
Anasayfa > Müdürlükler > İç Denetim Birimi Başkanlığı

Birim Başkanı: Nuran ÜLKER
Telefon: 0232 445 09 28
E-Posta: icdenetim@konak.bel.tr

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI HAKKINDA

Kamu yönetiminde, modern yönetim anlayış ve yaklaşımına paralel olarak, uluslararası kabul görmüş standartlara dayalı yeni bir denetim sistemi ve metodolojisi olan İç Denetim; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 63. maddesine göre; kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetini ifade etmektedir.

Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve gerçekleştirilir.

İç denetim faaliyeti; kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar.

İÇ DENETÇİLER
Nuran ÜLKER [ nuranulker@konak.bel.tr ]
Sakine ERDOĞAN [ sakineerdogan@konak.bel.tr ]
Gülay TOPTAŞ [ gulaytoptas@konak.bel.tr ]
Hakan İzzet BOZKURT 

İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI BİRİMİ YÖNERGESİ

BAĞLANTILAR
http://www.idkk.gov.tr
http://www.kidder.org.tr
http://denetim.bumko.gov.tr
http://tide.org.tr