Müdürlükler
Anasayfa > Müdürlükler > Etüd Proje Müdürlüğü

Müdür: Yusuf EKİCİ
Telefon: 0232 489 45 06
E-Posta: etudproje@konak.bel.tr

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA

Belediye sorumluluk alanında, başta 3194 sayılı "İmar Kanunu ve Yönetmelikleri" olmak üzere ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde yine yasada tanımlandığı şekliyle ; "Bölge halkının sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamayı, sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturmayı, yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen ve bu amaçla bölgenin ekonomik, demografik, sosyal, kültürel, tarihsel, fiziksel özelliklerine ilişkin araştırmalara ve verilere dayanan, kentsel yerleşme ve gelişme eğilimlerine alternatif çözümler oluşturmak suretiyle, arazi kullanımı, koruma kısıtlama kararları, örgütlenme ve uygulama ilkelerini içeren "İmar Planları" nı, hazırlamak veya yürürlükte bulunan imar planlarında oluşan gereksinimler doğrultusunda müdahale etmek" Etüd Proje Müdürlüğü'müzün görevidir.

2024 Yılı Ücret Tarifesi

MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ

  • PLANLAMA BİRİMİ
  • KENTSEL DÖNÜŞÜM BİRİMİ
  • İDARİ İŞLER VE ARŞİV BİRİMİ 

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ