Müdürlükler
Anasayfa > Müdürlükler > Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür: Sinan SARIKÜSE
Telefon: 0232 445 63 93
E-Posta: destekhizmetleri@konak.bel.tr

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA

Konak Belediyesi, bir kamu idaresi olması nedeniyle kamu denetimine tabi ve kamu kaynaklarını kullanan bir idaredir. Bu nedenle mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 Sayılı "Kamu ihale Kanunu" ve 4735 Sayılı "Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu" nda belirtilen esas ve usullere göre yürütülür. Konak Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, sahip olduğu kaynakların kamu kaynağı olduğunu ve bu kaynakların kamu yararına ve kamunun ortak menfaatlerinde kullanılması için gerekli hassasiyeti gösterir. Belediyemizin sahip olduğu malzeme araç - gereç tasarruf ilkeleri çerçevesinde kullanıma arz edilmiştir. İdarenin sahip olduğu iş gücü, makine ve ekipmanlarından öncelikle faydalanmak kaydıyla hizmetler yürütülmektedir. Belediyemizin imkânları ile yapılamayan hizmetleri, yasalar çerçevesinde piyasadan temin etmektedir.

MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ
- SATIN ALMA VE PİYASA ARAŞTIRMA BİRİMİ
- İHALE BİRİMİ
- KAYIT VE ARŞİV BİRİMİ
- TAŞINIR AMBAR BİRİMİ
- İDARİ İŞLER BİRİMİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ