İhaleler
Anasayfa > Genel İhaleler
İHALE TARİHİ 28-12-2023
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
İzmir Konak Belediyesi sınırları içerisinde bulunan işyerleri, konutlar vb. yerlerden evsel atıklardan ayrı olarak ambalaj atıklarının (Cam, Kağıt/Karton, Kompozit, Metal, Plastik vb.) toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi
KAZANAN FİRMA
ENCÜMEN KARAR NO
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 14-12-2023
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
İzmir Konak Belediyesi sınırları içerisinde bulunan işyerleri, konutlar vb. yerlerden evsel atıklardan ayrı olarak ambalaj atıklarının (Cam, Kağıt/Karton, Kompozit, Metal, Plastik vb.) toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi.
KAZANAN FİRMA
ENCÜMEN KARAR NO
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 09-11-2023
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
İzmir Konak Belediyesi sınırları içerisinde bulunan işyerleri, konutlar vb. yerlerden evsel atıklardan ayrı olarak ambalaj atıklarının (Cam, Kağıt/Karton, Kompozit, Metal, Plastik vb.) toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi
KAZANAN FİRMA
ENCÜMEN KARAR NO
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 26-10-2023
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
İzmir Konak Belediyesi sınırları içerisinde bulunan işyerleri, konutlar vb. yerlerden evsel atıklardan ayrı olarak ambalaj atıklarının (Cam, Kağıt/Karton, Kompozit, Metal, Plastik vb.) toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi
KAZANAN FİRMA
ENCÜMEN KARAR NO
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 28-09-2023
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
İzmir Konak Belediyesi sınırları içerisinde bulunan işyerleri, konutlar vb. yerlerden evsel atıklardan ayrı olarak ambalaj atıklarının (Cam, Kağıt/Karton, Kompozit, Metal, Plastik vb.) toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi
KAZANAN FİRMA
ENCÜMEN KARAR NO
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 14-09-2023
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
İzmir Konak Belediyesi sınırları içerisinde bulunan işyerleri, konutlar vb. yerlerden evsel atıklardan ayrı olarak ambalaj atıklarının (Cam, Kağıt/Karton, Kompozit, Metal, Plastik vb.) toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 2 yıl süreyle verilecektir.
KAZANAN FİRMA
ENCÜMEN KARAR NO
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 31-08-2023
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir 1137 Sokak No:250 Yenişehir/Konak adresindeki Odun Kömür Satış Yeri 2886 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde açık arttırma sureti ile 3 yıl müddetle kiraya verilecektir.
KAZANAN FİRMA
ENCÜMEN KARAR NO
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 20-01-2022
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
Konak Belediyesi sınırları içerisinde idare tarafından belirlenen muhtelif noktalara yüklenici tarafından konulacak 150 adet tekstil atık kutularında biriken Tekstil Atıklarının Kaynağında ayrı Toplanması, Taşınması, ayrıştırılması işi
KAZANAN FİRMA
ENCÜMEN KARAR NO
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 23-09-2021
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
Belediyemize ait taşınmazın 4706 sayılı Hazine'ye ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunun da Değişiklik Yapılması hakkındaki Kanunun 4.maddesi hükümleri gereğince açık arttırma sureti ile satılması.
KAZANAN FİRMA
ENCÜMEN KARAR NO
İHALE AYRINTILARI

İHALE TARİHİ 02-09-2021
İŞLEM DURUMU Sonuçlandı
İHALE KONUSU
Belediyemize ait taşınmazın 4706 sayılı Hazine'ye ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunun da Değişiklik Yapılması hakkındaki Kanunun 4.maddesi hükümleri gereğince açık arttırma sureti ile satılması.
KAZANAN FİRMA
ENCÜMEN KARAR NO
İHALE AYRINTILARI