Tarih Vakfı İzmir Yedi İklim Söyleşileri - 36 / "Osmanlı İstanbul'unda Çocuk Emeği Ev İçi Hizmetlerde İstihdam Edilen Kız Çocukları"

Tarih Vakfı Yedi İklim Söyleşileri - 36 

"Osmanlı İstanbul'unda Çocuk Emeği Ev İçi Hizmetlerde İstihdam Edilen Kız Çocukları"

(1800 - 1920)

Konuşmacı: Doç.Dr. Yahya Araz

15 Mayıs 2019 Çarşamba, Saat: 19.00 

Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonu