Modern Türk Romanında Cinsiyet Rolleri

'İmparatorluktan Cumhuriyete Ataerkiden Anaerkiye:
Modern Türk Romanında Cinsiyet Rolleri'


Konuşmacı: Prof.Dr. Nevzat Kaya


14 Ocak 2020 Salı, Saat: 18.30

Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonu