Kırmızı Değnek

Nazım Oyuncuları

Yazan: Yaşar Kemal

Yöneten: Orhan Aydın, Metin Coşkun