İzmir Yedi İklim Tarih Söyleşileri - 36

İzmir Yedi İklim Tarih Söyleşileri - 36

"Atçalı Mehmet'ten Çakırcalı Mehmet'e Batı Anadolu'da Efelik ve Eşkıyalık"

Konuşmacılar: Mehmet Başaran, Ercan Uyanık

24 Ekim 2019 Perşembe

Saat: 19.00

Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonu