Felsefe Öğretmenleri Kongresi

Konak Belediyesi - Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi

6. Felsefe Öğretmenleri Kongresi


23 Şubat 2019 Cumartesi

Saat: 9.30 Açılış
10.00-11.30

Prof. Dr. Adnan Gümüş (Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitimi )
"Değer, Din ve Hümanizma Çelişmesi Bağlamında Cumhuriyet Dönemi Felsefe Grubu Eğitimi Anlayışlarının ve 2023 Vizyon Belgesinin Değerlendirilmesi"


Ara

Saat: 11.45-13.00
Prof. Dr. Zeynep Direk (Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü)
"Etiği Nasıl Öğrenmeli "


Ara 

Saat: 14.00-15-30

Prof. Dr. Hakan Çörekçioğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü )
“Rönesans Felsefesi: Düşüncenin Geçmişe Dönüşü” 


Ara

Saat: 16.00-17.30

Prof. Dr. Kubilay Aysevener (Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü)
“19.yy Düşüncesinin Ana Hatları”


Saat: 17.45-18.45
Doç. Dr. Özlem Duva (Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü) (Atölye çalışması)
"Farklı Disiplinlerde Felsefenin Kullanımı"


24 Şubat 2019 Pazar

Saat:10.00-11.30
İstanbul Şubesi Öğretmen Sunumu

Ara

Saat:11.45-13.15

Ar.Gör. Cenk Özdağ (ODTÜ Felsefe Bölümü), Ar.Gör. Oğuz Akçelik (ODTÜ Felsefe Bölümü)
"Eleştirel Düsünme ve Analitik Çözümleme"


Ara

Saat: 14.00-15.30

Ankara Şubesi Öğretmen Sunumu
“Lise Müfredatı ve Felsefe Ders Kitapları İncelemesi”


Ara

Saat: 16.00-17.30

İzmir Şubesi Öğretmen Sunumu
Selin Tunçel (İTK Felsefe Öğretmeni), Nurşah Yılmaz(TED İzmir Koleji felsefe Öğretmeni)
Çocuklarla Felsefi Sorgulama Uygulamaları


Ara

Saat: 17.45-18-45

Değerlendirme ve Sonuç Toplantısı
Kapanış