Planlanan Projeler
Anasayfa > Planlanan Projeler > Yenişehir-Mersinli Planlama Bölgesi

Yenişehir-Mersinli Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 30.12.2015 tarihinde onaylanmıştır.