Planlanan Projeler
Anasayfa > Planlanan Projeler > Hahambaşı Konutu

Yapının Kurul onaylı restorasyon projeleri hazırdır. Rölöve projesinin güncellenmesi ve Mühendislik projelerinin hazırlanması gerekmektedir.

Söz konusu parselin Hahambaşılıktan tahsisine ilişkin evraklar Milli Emlak Genel Müdürlüğüne iletilmiş olup; dönüş beklenmektedir.