Devam Eden Proejeler
Anasayfa > Devam Eden Proejeler > Planlama Çalışmalarımız

1 - Beştepeler Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu

2 - Gürçeşme Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu

3 - Kemeraltı 2. Etap 2. Bölge 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu