Anasayfa > İmar Planları
Onay Tarihi - Yıl
Ay
Gün
Plan Konusu
Mahalle
İBB Karar No

Mahalle Plan Konusu KNK BEL Meclis Karar Tarihi KNK BEL Karar No İBB Meclis Karar Tarihi İBB Meclis Karar No Askı Tarihi Çıkış Askı Tarihi İniş Askı Durumu İmar Planı Paftası
Murat Reis Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2017 tarihli ve 05.1365 sayılı kararı ile onaylanan, Konak İlçesi, Murat Reis Mahallesi, 22LIIC pafta, 6798 ada, 7, 8, 9 ve 10 parsellerin bulunduğu alanda, 10mx25mx5m boyutlarında Yer Altı Trafo Binası, Park ve Bölgesel Otopark Alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-11-2017 199/2017 24-11-2017 5,1365 22-12-2017 20-01-2018 Askıda Değil Tıklayınız
1. Kadriye Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2017 tarihli ve 05.1254 sayılı kararı ile onaylanan, Konak İlçesi, 1. Kadriye Mahallesi, 36464 ada, 2 ve 3 parsellerin, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Belediye Hizmet Alanı, Otopark Alanı ve yol olarak belirlenen kısımlarının kamusal ihtiyaçlar dikkate alınarak Belediye Hizmet Alanı (Pazar alanı, otopark, idari, sosyal, kültürel tesis, düğün salonu, çok amaçlı salon) olarak yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
01-08-2017 151/217 13-11-2017 5,1254 22-12-2017 20-01-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Akarcalı Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarihli ve 05.765 sayılı kararı ile uygun görülerek, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.08.2017 tarihli ve 6395 sayılı kararı doğrultusunda 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Akarcalı Mahallesi, 11161 ada, 9 parselin Cami Alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 10-07-2017 05.765 24-11-2017 23-12-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Akdeniz Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2017 tarihli ve 05.1071 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan İzmir İli, Konak Tramvayları yapım işi kapsamında güzergahın Konak Pier-Halkapınar arasında kalan kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 18-08-2017 05.1071 24-11-2017 23-12-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Faikpaşa Mahallesi
İzmir İli, Konak İlçesi, Faik Paşa Mahallesi, 1533 ada, 7 parsel ile 3287 ada, 29 parselin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine ilişkin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.10.2015 tarihli ve 3633 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 tarihli ve 05.948 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
03-04-2017 63/2017 14-08-2017 05.1032 24-11-2017 23-12-2017 Askıda Değil Tıklayınız
İsmet Kaptan Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarihli ve 05.1098 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, İsmet Kaptan Mahallesi, 23M-2D paftada, Gazi Bulvarı üzerinde Yeşil Alan içerisinde, yer altında yapılması koşulu ile 4mx3m=12m2 ölçülerinde 1 adet Doğalgaz Bölge Regülatörü belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05-06-2017 98/2017 11-09-2017 5,1098 13-10-2017 11-11-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Kahramanlar Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarihli ve 05.1096 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi uyarınca değişiklikle onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Kahramanlar Mahallesi, 23M-2C paftada, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Yenişehir İmar Planında yeşil alan olarak belirlenen alanda, yer altında yapılması koşulu ile 4mx3m=12m2 yüzölçümüne sahip 1 adet Doğalgaz Bölge Regülatörü belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05-06-2017 100/2017 11-09-2017 05.1096 13-10-2017 11-11-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Akdeniz Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarihli ve 05.957 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi, Mimar Kemalettin Kentsel Sit Alanında kalan Necati Bey Bulvarı üzerinde, yer altında inşa edilmek üzere 3.00mx6.00m ebatlarında iki adet trafo alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği
- 14-07-2017 05.957 10-10-2017 08-11-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Kocakapı Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2017 tarihli ve 05.1011 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, 23M-2C ve 23M-3B paftalarda yer alan, Kocakapı Mahallesi, 7973 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellerin “Belediye Hizmet Alanı (Katlı B.O.P) olarak belirlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 14-08-2017 05.1011 18-09-2017 17-10-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Akdeniz Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarihli ve 05.933 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, Konak ve Karşıyaka Tramvayları Yapım İşi kapsamında, Gazi Bulvarı üzerinde Konak Tramvay güzergahı içinde kalan TEDAŞ’a ait yeraltı trafolarının deplase edilmesi gerektiğinden, İzmir İli, Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi, 23M-IC paftada, Gazi Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarının kesişiminin batısında, yer altında inşa edilmek üzere 3.00mx6.00m ebatlarında trafo alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
- - 14-07-2017 05.933 18-09-2017 17-10-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Yenişehir Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarihli ve 05.764 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 2701 ada 41 ve 121 parseller ve çevresinde yer alan ve yürürlükteki İmar Planında “Belediye Hastane Alanı ve Hastane Gelişme Alanı” olarak belirlenen alanda ada ayrım çizgisinin işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 10-07-2017 05.764 04-08-2017 04-09-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Mithatpaşa Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarihli ve 05.211 sayılı kararı ile onaylanan, Mithatpaşa Mahallesi, 703 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve Göztepe Mahallesi, 833 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05-01-2017 25/2017 17-02-2017 05.211 07-07-2017 07-08-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Mersinli Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2017 tarihli ve 05.596 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 8569 ve 8570 adaları kapsayan alanda yaşanan uygulama sorunlarının çözümüne yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-03-2017 44/2017 12-06-2017 05.596 07-07-2017 07-08-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Mithatpaşa Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarihli ve 05.531 sayılı kararı ile onaylanan, Konak Tramvay güzergahı boyunca tramvay hattının enerji ihtiyacını karşılamak üzere, İzmir İli, Konak İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 22L-IIb paftada park alanında 8.00mx17.00m ebatlarında trafo alanı belirlenmesi ve çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 12-05-2017 05.531 20-06-2017 20-07-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Çimentepe Mahallesi
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 08.05.2017 TARİH 05.470 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN, KONAK İLÇESİ, ÇİMENTEPE MAHALLESİ, 1594,1796 VE 2928 ADALARA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
01-02-2017 30/2017 08-05-2017 05.470 14-06-2017 14-07-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Zafertepe Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2017 tarihli ve 05.363 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan, Zafertepe Mahallesi, 1104, 2706 ve 36453 adalar ile 2. Kadriye Mahallesi, 36454, 36455 ve 36456 adaları kapsayan alanda “Konut Alanı”, “Yol” ve “Yeşil Alan” kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05-12-2016 199/2016 10-04-2017 05.363 17-05-2017 17-06-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Güney Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.04.2017 tarihli ve 05.414 sayılı kararı ile onaylanan, Güney Mahallesi, 2601 ada, 143 (eski 142) parselin emsal değerinin E:3.00 olarak belirlenmesine ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 14-04-2017 05.414 15-05-2017 15-06-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Güney Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.04.2017 tarihli ve 05.415 sayılı kararı ile onaylanan, Güney Mahallesi, “Belediye Hizmet Alanı (Katlı BOP + Aktarma Merkezi)” olarak belirlenmesine ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 14-04-2017 05.415 15-05-2017 15-06-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Alsancak Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 tarih ve 05.427 sayılı kararı ile onaylanan Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi 1/1000 Ölçekli İmar Planı (Alsancak Liman Arkası Kesimi/ Halkapınar-Salhane Kesimi) “MİA(Merkezi İş Alanı) ya da Metropoliten Aktivite Merkezi” plan notu değişikliği
- - 14-04-2017 05.427 09-05-2017 09-06-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Yıldız Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2017 tarihli ve 05.45 sayılı kararı ile onaylanan Yıldız Mahallesi, 122 ada, 18 ve 19 parseller ile Kahraman Mescit Mahallesi, 120 ada, 24 parselin tescil gösterimlerinin işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği
05-09-2016 156/2016 09-01-2017 05.45 04-05-2017 02-06-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Güney Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.09.2016 tarihli ve 05.919 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan Güney Mahallesi, 3290 ada, 512, 514, 745, 747, 764, 767 parseller ile Emir Sultan Mahallesi, 8372 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
06-06-2016 100/2016 19-09-2016 05.919 04-05-2017 02-06-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Göztepe Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2016 tarihli ve 05.732 sayılı kararı ile değişiklikle uygun bulunarak İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.02.2017 tarihli ve 5548 sayılı kararı doğrultusunda değişiklikle onanan, Göztepe Mahallesi, 931 ada, 2 ila 14 parseller ve 2668 ada, 12, 13, 14 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
07-04-2016 75/2016 15-07-2016 05.732 24-04-2017 23-05-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Mimar Sinan Mahallesi
Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 13.03.2017 tarihli ve 2017/09 sayılı kararı ile onaylanan Konak İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 1823 ada, 17 parselin “Ticaret+Konut Alanı (TAKS: 0.40, KAKS: 3.50, Yençok: Serbest)” ve “Park” olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
30-11-0 - 30-11-0 - 24-04-2017 23-05-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Umurbey Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2017 tarihli ve 05.270 sayılı kararı ile onaylanan, mahkeme kararı ile yürütmesi durdurulan 1/1000 ölçekli Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Uygulama İmar Planı (Alsancak Liman Arkası Kesimi/ Halkapınar-Salhane Kesimi) Plan Notları ve Lejant paftalarının, 1/5000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Plan Notları, mahkeme kararı ve 5216 sayılı kanun hükümleri uyarınca yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu ve lejant değişiklikleri
- 13-03-2017 05.270 10-04-2017 09-05-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Çınarlı Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.02.2017 tarihli ve 05.152 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Çınarlı Mahallesi, L18A-09B-1A paftada, 4m x 3m ölçülerinde 1 adet "doğalgaz bölge regülatörü" yeri belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği
03-11-2016 193/2016 13-02-2017 05.152 29-03-2017 27-04-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Konak Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23.09.2016 tarihli ve 05.960 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Konak Mahallesi, 23M-4B paftada, Yağmursuyu Terfi Merkezinin(TM) kuzeye doğru kaydırılması ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği
- - 23-09-2016 05.960 29-03-2017 27-04-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Umurbey Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 31.10.2016 tarihli ve 05.1076 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Umurbey Mahallesi, 1445 ada, 16, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 parsellerin TAKS:0.60 E:2.00 yapılaşma koşullu "Kapalı Spor Tesis Alanı (Stadyum)" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
05-09-2016 165/2016 31-10-2016 05.1076 27-02-2017 28-03-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Güneşli Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.01.2017 tarihli ve 05.44 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Güneşli Mahallesi, 6944 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
03-10-2016 171/2016 09-01-2017 05.44 20-02-2017 21-03-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Mersinli Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.01.2017 tarihli ve 05.46 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, İsmet Mersinli Mahallesi, 23N-IIa paftada, 3541, 3542 ve 3543 adalarda yaşanan uygulama sorunlarının çözümüne yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
01-11-2016 188/2016 09-01-2017 05.46 20-02-2017 21-03-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Yenişehir Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2016 tarihli ve 05.1101 sayılı kararı ile onaylanan, Yenişehir Mahallesi, 7806 ada, 1 parselin, TAKS:0.40, KAKS:3.50 yapılaşma koşullu "Özel Sağlık Tesisi Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05-09-2016 157/2016 14-11-2016 05.1101 06-01-2017 04-02-2017 Askıda Değil Tıklayınız