Anasayfa > İmar Planları
Onay Tarihi - Yıl
Ay
Gün
Plan Konusu
Mahalle
İBB Karar No

Mahalle Plan Konusu KNK BEL Meclis Karar Tarihi KNK BEL Karar No İBB Meclis Karar Tarihi İBB Meclis Karar No Askı Tarihi Çıkış Askı Tarihi İniş Askı Durumu İmar Planı Paftası
19 Mayıs Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarihli ve 05.855 sayılı kararı ile onaylanan, 19 Mayıs Mahallesi, Melez Deresi üzerinde 14.00 m genişliğinde taşıt köprüsü belirlenmesi ve plan notu eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 13-07-2018 05.855 27-08-2018 25-09-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Mersinli Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2018 tarihli ve 05.539 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, BHA (Tramvay Deponi Alanı) olarak belirlenmiş olan alana "BHA (Tramvay Deponi Alanı) içinde trafo alanı yer alabilir." şeklinde plan notu ilave edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 13-04-2018 5,539 27-08-2018 25-09-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Küçükada Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2018 tarihli ve 05.766 sayılı kararı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, Gürçeşme Caddesi ile 1139 Sokak balantısını sağlayan Gürçeşme Üst Geçidine ilişkin ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 13-06-2018 5,766 27-08-2018 25-09-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Dayıemir Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.07.2018 tarihli ve 05.830 sayılı kararı ile onaylanan, Dayıemir Mahallesi, 668 ve 672 sokak kesişiminde kalan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında yaya yolu olarak belirlenmiş alanda 2.45 m. x 5.30 m. boyutlarında yeraltı Trafo Alanı belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 11-07-2018 05.830 27-08-2018 25-09-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Çınarlı Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2017 tarihli ve 05.1364 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 07.02.2017 tarihli ve 2274 sayılı yazısı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği sonucunda Park Alanı olarak belirlenmiş alanda, su toplama haznesi, denge bacası vb. yapıları yer altına gömülü, trafo köşkü, AG (alçak gerilim) panosu ve jeneratör yapıları yer üstünde olacak şekilde 30mx40m yüzölçümüne sahip terfi merkezi belirlenmese ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 24-11-2017 5,1364 26-07-2018 24-08-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Kestelli Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2017 tarihli ve 05.598 sayılı kararı ile uygun bulunan ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.02.2018 tarihli ve 7085 sayılı kararı doğrultusunda onaylanan, Kestelli Mahallesi, 189 ada, 21 parselin tescil gösteriminin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
03-04-2017 61.2017 12-06-2017 05.598 20-07-2018 18-08-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Konak Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarihli ve 05.172 sayılı kararı ile uygun bulunan ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.04.2018 tarihli ve 7366 sayılı kararı doğrultusunda onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Konak mahallesi, 180 ada 2 ve 4 parselde yer alan tescil gösteriminin kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği-1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
04-12-2018 209/2017 16-02-2018 05.172 16-07-2018 14-08-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Tan Mahallesi
İzmir İli, Konak İlçesi, Tan mahallesi, 119 ada 7 parselin tescil gösteriminin kaldırılması; 119 ada 19 parselin özgün bahçe sınırlarının korunmasına ilişkin imar hattının ve çevresinin güncel kadastral veriler yönüyle yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği-1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
05-10-2017 177/2017 16-02-2018 05.171 16-07-2018 14-08-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Çahabey Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2018 tarihli ve 05.131 sayılı kararı ile uygun bulunan ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.04.2018 tarihli ve 7364 sayılı kararı doğrultusunda onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Çahabey mahallesi, 538 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın güneydoğu ucunda kalan çeşmenin 1.Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmesne yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği-1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-11-2017 198/2017 12-02-2018 05.131 16-07-2018 14-08-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Namık Kemal Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2018 tarihli ve 05.86 sayılı kararı ile uygun bulunan ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2018 tarihli ve 7274 sayılı kararı doğrultusunda onaylanan, Namık Kemal Mahallesi, Damlacık Camisinin güneydoğusunda yer alan Park Alanı içerisinde 2.50mx4.35m boyutlarında Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
- - 12-01-2018 05.86 16-07-2018 14-08-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Mehtap Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2018 tarihli ve 05.734 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir İli, Konak İlçesi, Mehtap mahallesi, 43452 ada 8 parselin yürürlükteki imar planında Konut Alanında kalan kısmının Cami Alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05-02-2018 26/2018 11-06-2018 05.734 16-07-2018 14-08-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Kahramanlar Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2018 tarihli ve 05.735 sayılı kararı ile uygun bulunan, İzmir İli, Konak İlçesi, Kahramanlar mahallesi, 1905 ada 1,2,3,12,13,17,18,19,20,21,22,23,26 ve 28 parsellerin Özel Sağlık Tesis Alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-03-2018 42/2018 11-06-2018 05.735 16-07-2018 14-08-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Kemal Reis Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli ve 05.17 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Kemal Reis mahallesi, 1727 adada yaşanan uygulama sorunlarının çözümüne yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05-09-2017 160/2017 08-01-2018 5,17 23-05-2018 21-06-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Mithatpaşa Mahallesi
İzmir İli, Konak İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 22L-2C Paftada, 201 ve 213 Sokak kesişiminde yer alan Yeşil Alan içerisinde 4mx4m=16m2 yüzölçümünde 1 adet Doğalgaz Bölge Regülatörü belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02-01-2018 01.05.2018 16-03-2018 5,419 16-04-2018 15-05-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Akıncı Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2017 tarihli ve 05.1373 sayılı kararı ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.02.2018 tarihli ve 7088 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Akıncı Mahallesi, 369 ada, 38 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-08-2017 142/2017 24-11-2017 5,1373 04-04-2018 03-05-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Konak Mahallesi
İzmir İli, Konak İlçesi, Konak Mahallesi, 235 ada, 1 parselde tescil gösteriminin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
05-09-2017 164/2017 13-11-2017 5,1263 04-04-2018 03-05-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Uğur Mahallesi
İzmir İli, Konak İlçesi, Uğur Mahallesi, 184 ada, 14 parselde tescil gösteriminin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
05-09-2017 164/2017 13-11-2017 5,1262 04-04-2018 03-05-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Mecidiye Mahallesi
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.09.2017 tarihli 6560 sayılı kararı doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2017 tarihli ve 05.612 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Mecidiye Mahallesi, 555 ada, 20 parseldeki “2.Derece Uyumlu Yapı” gösteriminin kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
03-04-2017 62/2017 12-06-2017 5,612 14-03-2018 12-04-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Güzelyurt Mahallesi
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.12.2017 tarihli ve 6883 sayılı kararı doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2017 tarihli ve 05.597 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “İzmir Tarih Projesi” kapsamında geliştirilen “Havralar Bölgesi Canlandırma ve Geliştirme Projesi” doğrultusunda, mevzuatlarda yapılan değişiklikler de dikkate alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı ve Plan Notu değişikliği ile 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
- - 12-06-2017 5/597 14-03-2018 12-04-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Halkapınar Mahallesi
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22.01.2018 tarihli ve 2018/19 sayılı kararı ile onaylanan, Halkapınar Mahallesi, 8504 ada, 1 parsel, 8505 ada, 1 parsel ve 1454 ada, 23 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
- - - - 14-02-2018 15-03-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Çınarlı Mahallesi
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22.01.2018 tarihli ve 2018/17 sayılı kararı ile onaylanan, Çınarlı Mahallesi, 2876 ada, 12 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - - - 14-02-2018 15-03-2018 Askıda Değil Tıklayınız
2. Kadriye Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 tarihli ve 05.1457 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, 2. Kadriye Mahallesi, 3152 ada, 16 parselin bir kısmı ile 3156 ada, 10 parselin bir kısmının “Karayolu Koruma Kuşağı” olarak yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin Konak-Yeşildere Karayolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 15-12-2017 5,1457 14-02-2018 15-03-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Akdeniz Mahallesi
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.11.2017 tarihli ve 6776 sayılı kararı doğrultusunda tadilen uygun bulunan ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi uyarınca, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2018 tarihli ve 05.75 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi, 1003 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsellerin tescil gösterimlerinin işlenmesi ve 1003 ada, 1, 2, 3, 4 parseller ile 6, 7, 9 ve 10 parseller arasında yaya yolu belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02-05-2017 82/2017 12-01-2018 5,75 14-02-2018 15-03-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Zeytinlik Mahallesi
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.12.2017 tarihli 6885 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarihli ve 05.1209 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi uyarınca onanan, Zeytinlik Mahallesi, 2243 ada, 1 parsel ile çevresindeki imar hatlarının ve ulaşım bağlantılarının yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 13-10-2017 5.1209 06-02-2018 07-03-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Lale Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2017 tarihli ve 05.1407 sayılı kararı ile onaylanan Konak İlçesi, Lale Mahallesi, 576 ada, 19 parselin Park Alanı olarak belirlenen kısmında 3.00mx5.00m ebatlarında 1 adet Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05-10-2017 176/2017 11-12-2017 05.1407 23-01-2018 21-02-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Dolaplıkuyu Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2017 tarihli ve 05.1178 sayılı kararı ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.11.2017 tarihli ve 6832 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Dolaplıkuyu Mahallesi, 487 ada, 5 ve 6 parsellerin tescil gösteriminin işlenmesi ve imar hattının parselleri koruyacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği
03-07-2017 134/2017 09-10-2017 5,1178 04-01-2018 02-02-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Kurtuluş Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2017 tarihli ve 05.613 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “İzmir Tarih Projesi” kapsamında geliştirilen “Tarih ile Diyalog Projesi” doğrultusunda, mevzuatlarda yapılan değişiklikler de dikkate alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
- - 12-06-2017 5,613 04-01-2018 02-02-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Yeşiltepe Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarihli ve 05.1097 sayılı kararı ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.11.2017 tarihli ve 6781 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 7395 ada, 16 parsel ile 527 ada, 2 parsele ilişkin ada ayrım sınırı ile mülkiyet sınırının örtüşmemesi nedeniyle yaşanan uygulama sorununun çözümüne yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
03-07-2017 122/2017 11-09-2017 5,1097 25-12-2017 23-01-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Yenişehir Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarihli ve 05.1210 sayılı kararı ile onaylanan, Konak İlçesi, Yenişehir Mahallesi, L18a-09a-4c pafta, Park olarak belirlenmiş alanda, 10mx25m ebadında 1 adet trafo alanının belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
- - 13-10-2017 05.1210 25-12-2017 23-01-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Ferahlı Mahallesi
Konak İlçesi, Ferahlı Mahallesi, 435 ada, 199, 200 ve 201 parseller ile 41889 ada 1, 2, 3, 4 parsellerin Belediye Hizmet Alanı (Sosyal+Kültürel Tesis) ve yaya yolu olarak, Lale Mahallesi, 576 ada, 118, 119 ve 120 parsellerin ise Park Alanı ve yaya yolu olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-08-2017 141/2017 17-11-2017 05.1306 25-12-2017 23-01-2018 Askıda Değil Tıklayınız