Anasayfa > İmar Planları
Onay Tarihi - Yıl
Ay
Gün
Plan Konusu
Mahalle
İBB Karar No

Mahalle Plan Konusu KNK BEL Meclis Karar Tarihi KNK BEL Karar No İBB Meclis Karar Tarihi İBB Meclis Karar No Askı Tarihi Çıkış Askı Tarihi İniş Askı Durumu İmar Planı Paftası
Murat Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.10.2021 tarihli ve 180/2021 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2021 tarihli ve 05.1528 sayılı kararı ile onaylanan, Murat Mahallesi, Murat Mahallesi, 43039 adanın güneyinde kalan Park Alanı kullanımındaki kamuya terkli alanda, 6.00m x 4.00 m ebadında bir adet “Trafo Alanı” belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-10-2021 180/2021 16-12-2021 05.1528 31-01-2022 01-03-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Yenişehir Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.10.2021 tarihli ve 179/2021 sayılı kararı ile uygun bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2021 tarihli ve 05.1529 sayılı kararı ile onaylanan, Konak ilçesi, Yenişehir Mahallesi, 1526 sokak üzerinde Park Alanı kullanımındaki kamuya terkli alanda 6.00 x 4.00 m. ebadında bir adet "Trafo Alanı" belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
01-10-2021 179/2021 16-12-2021 05.1529 31-01-2022 01-03-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Umurbey Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.07.2021 tarihli ve 120/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2021 tarihli ve 05.1143 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Uygulama İmar Planının Alsancak Liman Arkası Kesimi ile Halkapınar Salhane Kesimine ilişkin Turizm+Ticaret+Kültür kullanımını tarifleyen Plan Notu
01-07-2021 120/2021 11-10-2021 05.1143 30-12-2021 28-01-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Atilla Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.07.2021 tarihli ve 115/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2021 tarihli ve 05.1248 sayılı kararı ile onaylanan, Atilla Mahallesi, 1232 ada, 65 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-07-2021 115/2021 08-11-2021 05.1248 30-12-2021 28-01-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Alsancak Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.07.2019 tarihli ve 96/2019 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralıı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.09.2021 tarihli ve 12839 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.05.2021 tarihli ve 05.531 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir 1. İdare Mahkemesinin 2014/50 Esas sayılı dosyası ile açılan davada verilen 10.06.2015 tarihli ve 2015/788 sayılı karar ile parsel yönüyle yürürlükteki imar planı kararı iptal edilen, Alsancak Mahallesi, 1215 ada, 3 parselin “Özel Kültürel Tesis Alanı” olarak belirlenmesine ve tescil gösteriminin işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
01-07-2019 96/2019 24-05-2021 05.531 30-12-2021 28-01-2022 Askıda Değil Tıklayınız
İsmet Kaptan Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.07.2021 tarihli ve 118/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2021 tarihli ve 05.1296 sayılı kararı ile onaylanan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bina yükseklikleri “Serbest” olarak belirlenmiş olan İsmet Kaptan Mahallesi, 1028 ada, 13 parsel ile 1138 ada, 19 parselin, 7221 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8.Maddesine eklenen hüküm doğrultusunda bina yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-07-2021 118/2021 11-11-2021 05.1296 21-12-2021 19-01-2021 Askıda Değil Tıklayınız
Alsancak Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2021 tarihli ve 05.1206 sayılı kararı ile onaylanan Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K) sınırı
- - 14-10-2021 05.1206 13-12-2021 11-01-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Akarcalı Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2021 tarihli ve 05.658 sayılı kararı ile onaylanan, Akarcalı Mahallesi, Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı içerisinde, 11154 ada, 1 parselin güneyinde yer alan kamuya terkli alanda 2.65x4.50 ebadında bir adet Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 14-06-2021 05.658 30-11-2021 29-12-2021 Askıda Değil Tıklayınız
Etiler Mahallesi
Belediye Meclisimizin 04.01.2021 tarihli ve 09/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.08.2021 tarihli ve 12669 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.05.2021 tarihli ve 05.552 sayılı kararı ile onaylanan, Etiler Mahallesi, 1526 ada, 5 parselin tescil gösteriminin işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
04-01-2021 09/2021 24-05-2021 05.552 15-11-2021 14-12-2021 Askıda Değil Tıklayınız
Yeni Mahallesi
Belediye Meclisimizin 02.11.2020 tarihli ve 172/2020 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.08.2021 tarihli ve 12668 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.05.2021 tarihli ve 05.533 sayılı kararı ile onaylanan, Yeni Mahallesi, 390 ada, 48 parselin tescil gösteriminin işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği
02-11-2021 172/2020 24-05-2021 05.553 15-11-2021 14-12-2021 Askıda Değil Tıklayınız
Güzelyurt Mahallesi
Belediye Meclisimizin 04.01.2021 tarihli ve 08/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.08.2021 tarihli ve 12660 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.05.2021 tarihli ve 05.532 sayılı kararı ile onaylanan, Güzelyurt Mahallesi, 202 ada, 78 parselin 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı ile uyumlu olacak biçimde düzenlenmesine ilişkin 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
04-01-2021 08/2021 24-05-2021 05.532 15-11-2021 14-12-2021 Askıda Değil Tıklayınız
Yıldız Mahallesi
Belediye Meclisimizin 04.08.2020 tarihli ve 98/2020 sayılı Kararı ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.06.2021 tarihli ve 12469 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2020 tarihli ve 05.1185 sayılı kararı ve 17.09.2021 tarihli ve 05.1093 sayılı kararı ile onaylanan, İsmet Kaptan Mahallesi, 122 ada, 22 parselin "Eğitim Tesisi" olarak belirlenmesine ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
04-08-2020 98/2020 17-09-2021 05.1093 01-11-2021 30-11-2021 Askıda Değil Tıklayınız
Dayıemir Mahallesi
Konak Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarihli ve 46/2021 sayılı kararı ile uygun bulunan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2021 tarihli ve 05.826 sayılı ve 09.08.2021 tarihli ve 05.848 sayılı kararları ile değişiklikle onaylanan, Konak İlçesi, Dayıemir, Dolaplıkuyu, İmariye, Selçuk, Aziziye, Tınaztepe, Duatepe, Kocatepe, Çimentepe, 1. Kadriye, 2. Kadriye, Hasan Özdemir, 19 Mayıs ve Zafertepe Mahallelerini kapsayan, Beştepeler Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
01-03-2021 46/2021 09-08-2021 05.848 11-10-2021 09-11-2021 Askıda Değil Tıklayınız
İsmet Kaptan Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.09.2020 tarihli ve 125/2020 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.05.2021 tarihli 12246 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.08.2021 tarihli ve 05.878 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan, İsmet Kaptan Mahallesi, tescilli 1023 ada, 1 ve 10 parsellerin tescil gösteriminin işlenmesi ve parsellerin koruma alanının 1022 ada, 23 parsel, 1024 ada, 12 parsel ve 1025 ada, 15 parseli kapsayacak şekilde belirlenmesine ve imar hatlarının düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-09-2020 125/2020 09-08-2021 05.878 29-09-2021 28-10-2021 Askıda Değil Tıklayınız
Murat Reis Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2021 tarihli ve 34.2021 sayılı kararı ile onaylanan, Murat Reis Mahallesinde, Murat Reis Mahallesi, Şükrü Saraçoğlu Caddesi ile 188 ve 269 Sokaklar arasında kalan ve yürürlükteki imar planında Belediye Hizmet Alanı ve Cami alanı olarak belirlenen 3411 ada, 3 parsel, 6631 ada 2 parsel ile kamuya terkli alanın Cami alanı, Murat Reis Mahallesi Halil Rıfat Paşa ve Şükrü Saraçoğlu Caddeleri ile 188 Sokak kesişiminde kalan yürürlükteki imar planında Kreş olarak belirlenen alanın ise Belediye Hizmet Alanı (İdari, Sosyal, Kültürel Tesis Alanı ve Kreş) olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
05-02-2021 34/2021 14-06-2021 05.657 09-09-2021 08-10-2021 Askıda Değil Tıklayınız
Göztepe Mahallesi
Konak Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarihli ve 07/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2021 tarihli ve 05.827 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan, Göztepe Mahallesi, 931 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 parseller ile 2668 ada 12,13,14 ve 35 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
04-01-2021 07/2021 14-07-2021 05.827 27-09-2021 26-10-2021 Askıda Değil Tıklayınız
Akarcalı Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.03.2021 tarihli ve 48/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2021 tarihli ve 05.770 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan, 7221 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesine eklenen hüküm doğrultusunda Belediyemiz İlçe sınırı içerisinde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bina yükseklikleri "Serbest" olarak belirlenmiş olan ada/parsellerdeki bina yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri
01-03-2021 48/2021 12-07-2021 05.770 27-09-2021 26-10-2021 Askıda Değil Tıklayınız
İsmet Kaptan Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.03.2021 tarihli ve 49/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2021 tarihli ve 05.656 sayılı kararı ile onaylanan, İsmet Kaptan Mahallesi, 1138 ada, 11 parselin "Kilise" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-03-2021 49/2021 14-06-2021 05.656 27-09-2021 26-10-2021 Askıda Değil Tıklayınız
Mithatpaşa Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.09.2020 tarihli ve 126/2020 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.05.2021 tarihli ve 12241 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2021 tarihli ve 05.51 sayılı kararı ile onaylanan, Konak İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 725 ada, 13, 14, 15 parseller, 726 ada, 4, 5, 6, 7, 16, 18, 19 parseller, 730 ada, 3, 4, 5 parseller, 731 ada, 7 parsel, 734 ada, 14 ve 16 parsellerin tescil gösteriminin işlenmesi, bahse konu parsellerin koruma alanının Çankaya Mahallesi, 792 ada 1 ve 58 parselleri, Mithatpaşa Mahallesi, 734 ada 1, 2, 3, 6, 13, 15 ve 18 parselleri, 732 ada 30 ve 31 parselleri, 731 ada 1 ve 6 parselleri, 730 ada 1, 2, 8, 9, 10 ve 11 parselleri, 726 ada 1, 3, 8, 9, 12, 15, 17, 20, 21 ve 23 parselleri, 725 ada 16 ve 36 parselleri ve 2326 ada 1 parseli kapsayacak şekilde belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-09-2020 126/2020 11-01-2021 05.51 27-09-2021 26-10-2021 Askıda Değil Tıklayınız
Tan Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.10.2020 tarihli ve 140/2020 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 11.06.2021 tarihli 12390 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2021 tarihli ve 05.414 sayılı kararı ile onaylanan, Tan Mahallesi, 118 ada, 5 parselin tescil gösteriminin kaldırılması ve güncel kadastral veriler doğrultusunda 5 parsel çevresinde bulunan parsellerin ada içi farklı fonksiyon sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-10-2020 140/2020 12-04-2021 05.414 27-09-2021 26-10-2021 Askıda Değil Tıklayınız
Akın Simav Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2021 tarihli ve 05.946 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir genelinde 30.10.2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01.01.1998 tarihinde yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında- Yönetmelik" öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında batıda Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesi, kuzeyde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, doğuda Kemeraltı Sit Alanı, güneyde İnönü, Halide Edip Adıvar, Yeşillik ve Eşrefpaşa Caddeleri ile sınırlanan ve Hatay Bölgesi olarak adlandırılan alanda belirlenen "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K-K1)" sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu değişikliği
28-07-2021 135/2021 13-08-2021 05.946 16-09-2021 15-10-2021 Askıda Değil Tıklayınız
Halkapınar Mahallesi
09.07.2021 tarihli ve 4265 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Halkapınar Mahallesi, 8504 ada 1 parsel, 8505 ada 1 parsel ve 1454 ada 23 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
- - - - 02-08-2021 31-08-2021 Askıda Değil Tıklayınız
Turgut Reis Mahallesi
İzmir İli, Konak İlçesi, Turgut Reis Mahallesinde meydana gelen kaya düşmesi olayı için Valiliğimizce (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) düzenlenen 17.03.2021 tarihli Jeolojik Etüt Raporu ve eki krokiye istinaden alınan 30.06.2021 tarih ve 2021/4201 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve eki liste ekte,
- - - - 30-07-2021 27-09-2021 Askıda Değil Tıklayınız
Umurbey Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.12.2020 tarihli ve 206/2020 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.05.2021 tarihli ve 05.530 sayılı kararı ile onaylanan, Umurbey Mahallesi, 3535 ada, 10 parsel ile 8 parselin bir kısmının Cami olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-12-2020 206/2020 24-05-2021 05.530 30-07-2021 28-08-2021 Askıda Değil Tıklayınız
Umurbey Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.03.2021 tarihli ve 47/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.05.2021 tarihli ve 05.557 sayılı kararı ile onaylanan, 7221 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8.Maddesine eklenen hüküm doğrultusunda, bina yükseklikleri “Serbest” olarak belirlenmiş olan 1/1000 ölçekli Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi (Halkapınar-Salhane Kesimi) Uygulama İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi (Alsancak Liman Arkası Kesimi) Uygulama İmar Planında bina yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği ile Halkapınar Mahallesi, 8502 ada 1 parselin bina yüksekliğinin belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-03-2021 47/2021 24-05-2021 05.557 30-07-2021 28-08-2021 Askıda Değil Tıklayınız
Cengiz Topel Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.12.2020 tarihli ve 203/2020 sayılı kararı ile uygun bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin  12.04.2021 tarihli ve 05.397 sayılı kararı ile 5216 sayılı kanunun  7/b maddesi kapsamında onaylanan, Gültepe Bölgesi 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda, Ticaret Alalarının  TAKS oranının yeniden belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-12-2020 203/2020 12-04-2021 05.397 30-07-2021 28-08-2021 Askıda Değil Tıklayınız
Vezirağa Mahallesi
Belediye Meclisimizin 04.08.2020 tarihli ve 96/2020 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.02.2021 tarihli ve 11934 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2020 tarihli ve 05.1052 sayılı kararı ile onaylanan, 1.Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Vezirsuyu Su Kemerleri’nin koruma alanı ile birlikte imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
04-08-2020 96/2020 18-11-2020 05.1052 25-06-2021 24-07-2021 Askıda Değil Tıklayınız
Mersinli Mahallesi
"İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2021 tarihli ve 05.298 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Yasanın 7/c maddesince re'sen onanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 8547 ada, 1 parselde ""İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Entegrasyon ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Uygulama Projelerinin Yaptırılması"" işine ait projeler doğrultusunda parsele ait kat adedinin 8 kat olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği "
- - 12-03-2021 05.298 25-06-2021 24-07-2021 Askıda Değil Tıklayınız
Murat Reis Mahallesi
"İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2021 tarihli ve 05.299 sayılı kararı ile onaylanan, Murat Reis Mahallesinde, mülkiyeti Konak Belediyesine ait olan, 6798 ada, 8, 9 ve 10 parsellerdeki yürürlükteki imar planında ""Park Alanı"" olarak belirlenmiş alanda, 4.00x4.00 m. ebatlarında ""Regülatör Alanı"" belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği "
01-10-2020 141/2020 12-03-2021 05.299 15-06-2021 14-07-2021 Askıda Değil Tıklayınız
Akdeniz Mahallesi
Alsancak Bölgesi olarak adlandırılan alanda belirlenen  “Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği
11-03-2021 62/2021 13-07-2021 05.473 14-06-2021 13-07-2021 Askıda Değil Tıklayınız