Anasayfa > İmar Planları
Onay Tarihi - Yıl
Ay
Gün
Plan Konusu
Mahalle
İBB Karar No

Mahalle Plan Konusu KNK BEL Meclis Karar Tarihi KNK BEL Karar No İBB Meclis Karar Tarihi İBB Meclis Karar No Askı Tarihi Çıkış Askı Tarihi İniş Askı Durumu İmar Planı Paftası
Umurbey Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2022 tarihli ve 05.995 sayılı kararı ile onaylanan, Meles Deresi Karayolu Köprüsüne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 12-09-2022 05.995 15-12-2022 13-01-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Emir Sultan Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2022 tarihli ve 05.943 sayılı kararı ile onaylanan, Emir Sultan Mahallesi, Boğaziçi Atatürk Parkına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 12-08-2022 05.943 15-12-2022 13-01-2023 Askıda Değil Tıklayınız
Göztepe Mahallesi
Belediye Meclisimizin 04.08.2020 tarihli ve 97/2020 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.01.2021 tarihli ve 11856 sayılı kararı ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2020 tarihli ve 05.991 sayılı kararı ile onaylanan, Koruma Bölge Kurulunun 17.03.2020 tarihli ve 10584 sayılı kararı doğrultusunda Göztepe Mahallesi 842 ada 4 parselin tescil gösteriminin işlenmesine ve söz konusu parselin koruma alanının belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
04-08-2020 97/2020 09-11-2020 05.991 28-11-2022 27-12-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Barbaros Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.02.2022 tarihli ve 34/2022 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08.08.2022 tarihli ve 14337 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2022 tarihli ve 05.664 sayılı kararı ile onaylanan, Konak İlçesi, Barbaros Mahallesi, 629 ada, 11 parselin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.09.2021 tarihli ve 12821 sayılı kararı doğrultusunda tescil gösteriminin ve korunma alanının işlenmesi ile birlikte imar hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-02-2022 34/2022 13-06-2022 05.664 28-10-2022 26-11-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Konak Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.10.2019 tarihli ve 170/2019 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2020 tarihli ve 05.47 sayılı kararı ile onaylanan, Konak Mahallesi, 226 ada. 36 ve 58 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ile 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-10-2019 170/2022 13-01-2020 05.47 27-10-2022 25-11-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Akdeniz Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.03.2021 tarihli ve 42/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.09.2021 tarihli ve 12818 sayılı kararı ile 31.05.2022 tarihli ve 14030 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2021 tarihli ve 05.1419 sayılı kararı ile onaylanan, Akdeniz Mahallesi, 1002 ada, 5 ve 12 parsellerin tescil gösterimlerinin işlenmesi ve koruma alanlarının belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-03-2021 42/2021 13-12-2021 05.1419 26-10-2022 24-11-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Kurtuluş Mahallesi
Belediye Meclisimizin 17.05.2021 tarihli ve 82/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 20.04.2022 tarihli ve 13877 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2022 tarihli ve 05.841 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan, Kurtuluş Mahallesi, 7342 ada, 1, 6, 7 ve 8 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
17-05-2021 82/2021 08-08-2022 05.841 20-10-2022 18-11-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Halkapınar Mahallesi
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.03.2021 tarihli ve 12003 sayılı kararı doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2022 tarihli ve 05.1118 sayılı kararı ile onaylanan Halkapınar Mahallesi Mürselpaşa Yan Yolu ile 1558 sokakların birleştiği kavşak üzerinde kalan 2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillenen baca yapısının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 16-09-2022 05.1118 18-10-2022 16-11-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Güzelyalı Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2022 tarihli ve 05.666 sayılı kararı ile onaylanan, Güzelyalı Mahallesi, 6224 ve 6229 adalar arasında kalan kamuya terkli Park Alanında, 3.00 m x 5.00 m ebadında 1 adet Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-03-2022 55/2022 13-06-2022 05.666 11-10-2022 09-11-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Alsancak Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.03.2022 tarihli ve 53/2022 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 08.08.2022 tarihli 14338 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2022 tarihli ve 05.717 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan, Alsancak Mahallesi, 1215 ada, tescilli 1 parselin Özel Kültürel Tesis Alanı olarak belirlenmesine ve tescil gösteriminin işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-03-2022 53/2022 16-06-2022 05.717 05-10-2022 03-11-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Ferahlı Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.04.2022 tarihli ve 74/2022 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2022 tarihli ve 05.815 sayılı kararı ile onaylanan, Ferahlı Mahallesi, 372 ada, 3 ve 6 parsellerde 6.00 x 4.00 m ebadında 1 adet Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-04-2022 74/2022 08-08-2022 05.815 21-09-2022 20-10-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Boğaziçi Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.02.2022 tarihli ve 29/2022 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2022 tarihli ve 05.721 sayılı kararı ile onaylanan, 7221 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8.Maddesine eklenen hüküm doğrultusunda, bina yükseklikleri “Serbest” olarak belirlenmiş olan 1/1000 ölçekli Gürçeşme ve Civarı İmar Planında bina yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notu Değişikliği
01-02-2022 29/2022 16-06-2022 05.721 16-09-2022 15-10-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Yenişehir Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2022 tarihli ve 05.686 sayılı kararı ile onaylanan, Yenişehir Mahallesi, 2701 ada, 41 ve 121 parseller ile 8101 ada 1 ve 2 parseller ve çevresini kapsayan alanda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığının talebi ile; yürürlükteki imar planında “Hastane (Belediye Hastane Alanı)” ve “Hastane (İBŞB Hastanesi Gelişme Alanı)” plan kararlarında kalan alanın, imar hatlarının yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 14-06-2022 05.686 03-08-2022 01-09-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Umurbey Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2022 tarihli ve 05.560 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Ege ve Umurbey Mahallelerinde yaşanan su baskını vb. yağmur suyu problemlerinin çözümlenebilmesi amacıyla hazırlanan "Belediye Hizmet Alanı (Terfi Merkezi (TM))" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 09-05-2022 05.560 07-07-2022 05-08-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Konak Mahallesi
Koruma Bölge Kurulunun 17.01.2022 tarihli ve 13299 sayılı ve 16.05.2022 tarihli ve 13927 sayılı kararları doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2022 tarihli ve 05.313 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan, Konak İlçesi, 187 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ile 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
02-08-2021 140/2021 16-05-2022 05.313 07-07-2022 05-08-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Kocakapı Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2021 tarihli ve 05.302 sayılı kararı ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.05.2022 tarihli ve 13935 sayılı kararı doğrultusunda onaylanan Kocakapı Mahallesi, 11223 ada, 7 parselin Mahkeme Kararı doğrultusunda Cami Alanı olarak belirlenmesi ve 1. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak belirlenen Aziziye Cami minaresi ve koruma alanının işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Ballıkuyu ve Civarı Revizyon İmar Planı Değişikliği
- - 14-03-2021 05.302 07-07-2022 05-08-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Güzelyurt Mahallesi
Belediye Meclisimizin 02.08.2021 tarihli ve 142/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 17.01.2022 tarihli 13297 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2021 tarihli ve 05.1260 sayılı ve 14.04.2022 tarihli ve 05.495 sayılı kararları ile değişiklikle onaylanan Güzelyurt Mahallesi, 7378 ada, 10 ve 11 parsellerin "Kültürel Tesis Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ile 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
02-08-2021 142/2021 14-04-2022 05.495 21-06-2022 20-07-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Kocakapı Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Botanik konulu EXPO 2026 Organizasyonunun gerçekleştirilmesine yönelik olarak Yeşildere Bölgesinde kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ve uygulamaya ilişkin hükümlerin getirilmesine yönelik hazırlanan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2022 tarihli ve 05.519 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 09-05-2022 05.519 09-06-2022 08-07-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Tan Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.09.2021 tarihli ve 161/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 20.04.2022 tarihli 13874 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2022 tarihli ve 05.109 sayılı kararı ile onaylanan, Tan Mahallesi, 117 ada, 74 parselin tescil gösteriminin işlenmesi ve 117 adada güncel kadastral veriler doğrultusunda imar hatları ve tescilli parsel sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ile 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-09-2021 161/2021 13-01-2022 05.109 09-06-2022 08-07-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Akarcalı Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2022 tarihli ve 05.432 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları içinde sürekliliği sağlamak amacıyla uygulanmak üzere hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu
- - 11-04-2022 05.432 26-05-2022 24-06-2022 Askıda Değil Tıklayınız
19 Mayıs Mahallesi
Beştepeler Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazlar doğrultusunda Belediye Meclisimizin 03.01.2022 tarihli, 04/2022 ve 07/2022 sayılı kararları ile uygun bulunarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2022 tarihli ve 05.506 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan, 19 Mayıs Mahallesi, 36517 ada, 22 parsel; 2. Kadriye Mahallesi, 3152 ada, 10 parsel; 1. Kadriye Mahallesi, 36468 ada, 4 parsel ve Kocatepe Mahallesi, 22 ada, 14 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
03-01-2022 04/2022-07/2022 14-04-2022 05.506 26-05-2022 24-06-2022 Askıda Değil Tıklayınız
İsmet Kaptan Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.12.2021 tarihli ve 222/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2022 tarihli ve 05.362 sayılı kararı ile onaylanan, İsmet Kaptan Mahallesi, 1032 ada, 22 parselin “Özel Sağlık Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-12-2021 222/2021 17-03-2022 05.362 17-05-2022 15-06-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Atilla Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.10.2021 tarihli ve 178/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08.07.2020 tarihli ve 10903 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2022 tarihli ve 05.104 sayılı kararı ile onaylanan, Konak İlçesi, Atilla Mahallesi, 6920 ada, 1 parselin tescil gösteriminin ve koruma alanının işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-10-2021 178/2021 10-01-2022 05.104 12-05-2022 10-06-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Güzelyalı Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.10.2021 tarihli ve 181/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.03.2021 tarihli ve 12124 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2022 tarihli ve 05.45 sayılı kararı ile onaylanan, Konak İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 886 ada, 4, 16, 17 parsellerin tescil gösteriminin ve korunma alanının işlenmesi ile birlikte imar hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-10-2021 181/2021 10-01-2022 05.45 12-05-2022 10-06-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Konak Mahallesi
Belediye Meclisimizin 04.06.2018 tarihli ve 27/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2018 tarihli ve 05.935 sayılı kararı ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 17.01.2022 tarihli 13298 sayılı kararı doğrultusunda onaylanan, Konak Mahallesi, 227 ada, 24 parselin tescil gösteriminin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği
04-06-2018 27/2021 13-08-2018 05.935 11-05-2022 09-06-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Akdeniz Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.11.2021 tarihli ve 203/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2022 tarihli ve 05.191 sayılı kararı ile onaylanan, Konak 1.Etap (Alsancak – Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Uygulama Hükümleri doğrultusunda Alsancak Limanının giriş kısmından başlayarak, doğuda Alsancak Garı ve demiryolu, batıda İzmir Körfezi, güneyde Fevzipaşa ve Gazi Caddeleri ile sınırlanan ve Alsancak Bölgesi olarak adlandırılan alana yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu
11-05-2022 203/2021 01-11-2021 05.191 11-05-2022 09-06-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Çınarlı Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.12.2021 tarihli 224/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2022 tarihli ve 05.301 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan Çınarlı Mahallesi, 8623 ada, 6 parselin Resmi Kurum Alanı (İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası) olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-12-2021 224/2021 14-03-2022 05.301 11-05-2022 09-06-2022 Askıda Değil Tıklayınız
İsmet Kaptan Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.02.2021 tarihli ve 27/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 28.09.2021 tarihli 12817 sayılı ve 29.11.2021 tarihli ve 13090 sayılı kararları doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2022 tarihli ve 05.189 sayılı kararı ile onaylanan, İsmet Kaptan Mahallesi, 1028 ada, 18 parselin tescil gösteriminin işlenmesi ile kilise gösteriminin yürürlükteki mevzuat hükümleri kapsamında düzenlenmesi ve 1028 ada 10, 14, 24, 25, 26 ve 28 parsellerin koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-02-2021 27/2021 15-02-2022 05.189 26-04-2022 25-05-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Halkapınar Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.12.2021 tarihli ve 220/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2022 tarihli ve 05.190 sayılı kararı ile onaylanan, Halkapınar Mahallesi, 1558 Sokağın güneyinde ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Park Alanı olarak belirlenmiş olan alanda 4.00mx4.00m ebadında toplam 16.00 m2lik 1 adet Regülatör Alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
01-12-2021 220/2021 15-02-2022 05.190 04-04-2022 03-05-2022 Askıda Değil Tıklayınız
Tan Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.06.2021 tarihli ve 101/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 21.12.2021 tarihli 13188 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2021 tarihli ve 05.1261 sayılı kararı ile onaylanan, Tan Mahallesi, 119 ada, 3 parselin tescil gösteriminin kaldırılması ve söz konusu parselin çevresinde bulunan parsellerin ada içi fonksiyon sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-06-2021 101/2021 08-11-2021 05.1261 15-03-2022 13-04-2022 Askıda Değil Tıklayınız