Kurul Kararı Dosyası İçin Tıklayınız
Askı Tutanağı Dosyası İçin Tıklayınız
İBŞB Meclis Kararı Dosyası İçin Tıklayınız
İBŞB Üst Yazı Dosyası İçin Tıklayınız
Konak Meclis Kararı Dosyası İçin Tıklayınız
Plan Açıklama Raporu Dosyası İçin Tıklayınız