Anasayfa > İmar Planları
Onay Tarihi - Yıl
Ay
Gün
Plan Konusu
Mahalle
İBB Karar No

Mahalle Plan Konusu KNK BEL Meclis Karar Tarihi KNK BEL Karar No İBB Meclis Karar Tarihi İBB Meclis Karar No Askı Tarihi Çıkış Askı Tarihi İniş Askı Durumu İmar Planı Paftası
Akdeniz Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarihli ve 05.933 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, Konak ve Karşıyaka Tramvayları Yapım İşi kapsamında, Gazi Bulvarı üzerinde Konak Tramvay güzergahı içinde kalan TEDAŞ’a ait yeraltı trafolarının deplase edilmesi gerektiğinden, İzmir İli, Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi, 23M-IC paftada, Gazi Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarının kesişiminin batısında, yer altında inşa edilmek üzere 3.00mx6.00m ebatlarında trafo alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
- - 14-07-2017 05.933 18-09-2017 17-10-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Yenişehir Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarihli ve 05.764 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 2701 ada 41 ve 121 parseller ve çevresinde yer alan ve yürürlükteki İmar Planında “Belediye Hastane Alanı ve Hastane Gelişme Alanı” olarak belirlenen alanda ada ayrım çizgisinin işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 10-07-2017 05.764 04-08-2017 04-09-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Mithatpaşa Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarihli ve 05.211 sayılı kararı ile onaylanan, Mithatpaşa Mahallesi, 703 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve Göztepe Mahallesi, 833 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05-01-2017 25/2017 17-02-2017 05.211 07-07-2017 07-08-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Mersinli Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2017 tarihli ve 05.596 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 8569 ve 8570 adaları kapsayan alanda yaşanan uygulama sorunlarının çözümüne yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-03-2017 44/2017 12-06-2017 05.596 07-07-2017 07-08-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Mithatpaşa Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarihli ve 05.531 sayılı kararı ile onaylanan, Konak Tramvay güzergahı boyunca tramvay hattının enerji ihtiyacını karşılamak üzere, İzmir İli, Konak İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 22L-IIb paftada park alanında 8.00mx17.00m ebatlarında trafo alanı belirlenmesi ve çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 12-05-2017 05.531 20-06-2017 20-07-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Çimentepe Mahallesi
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 08.05.2017 TARİH 05.470 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN, KONAK İLÇESİ, ÇİMENTEPE MAHALLESİ, 1594,1796 VE 2928 ADALARA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
01-02-2017 30/2017 08-05-2017 05.470 14-06-2017 14-07-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Zafertepe Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2017 tarihli ve 05.363 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan, Zafertepe Mahallesi, 1104, 2706 ve 36453 adalar ile 2. Kadriye Mahallesi, 36454, 36455 ve 36456 adaları kapsayan alanda “Konut Alanı”, “Yol” ve “Yeşil Alan” kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05-12-2016 199/2016 10-04-2017 05.363 17-05-2017 17-06-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Güney Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.04.2017 tarihli ve 05.414 sayılı kararı ile onaylanan, Güney Mahallesi, 2601 ada, 143 (eski 142) parselin emsal değerinin E:3.00 olarak belirlenmesine ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 14-04-2017 05.414 15-05-2017 15-06-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Güney Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.04.2017 tarihli ve 05.415 sayılı kararı ile onaylanan, Güney Mahallesi, “Belediye Hizmet Alanı (Katlı BOP + Aktarma Merkezi)” olarak belirlenmesine ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 14-04-2017 05.415 15-05-2017 15-06-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Alsancak Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 tarih ve 05.427 sayılı kararı ile onaylanan Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi 1/1000 Ölçekli İmar Planı (Alsancak Liman Arkası Kesimi/ Halkapınar-Salhane Kesimi) “MİA(Merkezi İş Alanı) ya da Metropoliten Aktivite Merkezi” plan notu değişikliği
- - 14-04-2017 05.427 09-05-2017 09-06-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Yıldız Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2017 tarihli ve 05.45 sayılı kararı ile onaylanan Yıldız Mahallesi, 122 ada, 18 ve 19 parseller ile Kahraman Mescit Mahallesi, 120 ada, 24 parselin tescil gösterimlerinin işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği
05-09-2016 156/2016 09-01-2017 05.45 04-05-2017 02-06-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Güney Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.09.2016 tarihli ve 05.919 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan Güney Mahallesi, 3290 ada, 512, 514, 745, 747, 764, 767 parseller ile Emir Sultan Mahallesi, 8372 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
06-06-2016 100/2016 19-09-2016 05.919 04-05-2017 02-06-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Göztepe Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2016 tarihli ve 05.732 sayılı kararı ile değişiklikle uygun bulunarak İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.02.2017 tarihli ve 5548 sayılı kararı doğrultusunda değişiklikle onanan, Göztepe Mahallesi, 931 ada, 2 ila 14 parseller ve 2668 ada, 12, 13, 14 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
07-04-2016 75/2016 15-07-2016 05.732 24-04-2017 23-05-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Mimar Sinan Mahallesi
Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 13.03.2017 tarihli ve 2017/09 sayılı kararı ile onaylanan Konak İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 1823 ada, 17 parselin “Ticaret+Konut Alanı (TAKS: 0.40, KAKS: 3.50, Yençok: Serbest)” ve “Park” olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
30-11-0 - 30-11-0 - 24-04-2017 23-05-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Umurbey Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2017 tarihli ve 05.270 sayılı kararı ile onaylanan, mahkeme kararı ile yürütmesi durdurulan 1/1000 ölçekli Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Uygulama İmar Planı (Alsancak Liman Arkası Kesimi/ Halkapınar-Salhane Kesimi) Plan Notları ve Lejant paftalarının, 1/5000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Plan Notları, mahkeme kararı ve 5216 sayılı kanun hükümleri uyarınca yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu ve lejant değişiklikleri
- 13-03-2017 05.270 10-04-2017 09-05-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Çınarlı Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.02.2017 tarihli ve 05.152 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Çınarlı Mahallesi, L18A-09B-1A paftada, 4m x 3m ölçülerinde 1 adet "doğalgaz bölge regülatörü" yeri belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği
03-11-2016 193/2016 13-02-2017 05.152 29-03-2017 27-04-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Konak Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23.09.2016 tarihli ve 05.960 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Konak Mahallesi, 23M-4B paftada, Yağmursuyu Terfi Merkezinin(TM) kuzeye doğru kaydırılması ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği
- - 23-09-2016 05.960 29-03-2017 27-04-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Umurbey Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 31.10.2016 tarihli ve 05.1076 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Umurbey Mahallesi, 1445 ada, 16, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 parsellerin TAKS:0.60 E:2.00 yapılaşma koşullu "Kapalı Spor Tesis Alanı (Stadyum)" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
05-09-2016 165/2016 31-10-2016 05.1076 27-02-2017 28-03-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Güneşli Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.01.2017 tarihli ve 05.44 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Güneşli Mahallesi, 6944 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
03-10-2016 171/2016 09-01-2017 05.44 20-02-2017 21-03-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Mersinli Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.01.2017 tarihli ve 05.46 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, İsmet Mersinli Mahallesi, 23N-IIa paftada, 3541, 3542 ve 3543 adalarda yaşanan uygulama sorunlarının çözümüne yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
01-11-2016 188/2016 09-01-2017 05.46 20-02-2017 21-03-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Yenişehir Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2016 tarihli ve 05.1101 sayılı kararı ile onaylanan, Yenişehir Mahallesi, 7806 ada, 1 parselin, TAKS:0.40, KAKS:3.50 yapılaşma koşullu "Özel Sağlık Tesisi Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05-09-2016 157/2016 14-11-2016 05.1101 06-01-2017 04-02-2017 Askıda Değil Tıklayınız
-
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.10.2016 tarihli ve 05.1013 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Antik Stadyum Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı.
03-08-2015 133/2015 10-10-2016 05.1013 19-12-2016 17-01-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Göztepe Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.10.2016 tarihli ve 05.1067 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Göztepe Mahallesi, 22L-IVb paftada mevcut imar planında park alanı olarak belirlenmiş olan alanda 8.00mx17.00m ebatlarında trafo alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
14-10-2016 05.1067 18-03-2016 05.337 07-12-2016 05-01-2017 Askıda Değil Tıklayınız
İsmet Kaptan Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.10.2016 tarihli ve 05.1014 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, İsmet Kaptan Mahallesi, 23M-IIc paftada, 9 Eylül Meydanı düzenlemesi içinde yer altında inşa edilmek üzere 21.40mx11.50m ebatlarında trafo alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
- - 10-10-2016 05.1014 21-11-2016 20-12-2016 Askıda Değil Tıklayınız
Umurbey Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2016 tarihli ve 05.789 sayılı kararı ile onaylanan, Konak İlçesi, Umurbey Mahallesi, 1392 ada, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 parsellerin Belediye Hizmet Alanı (İdari+Sosyal+Kültürel Tesis)olarak belirlenmesine, 1392 ada, 17, 18, 21 nolu parseller ile 1392 ada, 22 nolu parselin tescil gösterimlerinin işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
07-12-2015 189/2015 08-08-2016 05.789 10-10-2016 08-11-2016 Askıda Değil Tıklayınız
Mersinli Mahallesi
MERSİNLİ MAHALLESİ, 15113 ADA, 2 PARSELDE “SPORCU KAMP EĞİTİM MERKEZİ” YER ALACAK ŞEKİLDE İMAR PLANI YAPILAŞMA KOŞULLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ VE PLAN NOTU EKLENMESİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
09-06-2016 118/2016 12-08-2016 05.854 27-09-2016 26-10-2016 Askıda Değil Tıklayınız
Güneşli Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.07.2016 tarihli ve 05.696 sayılı kararı ile onaylanan, Güneşli Mahallesi, 2885 ada, 27 ve 220 parseller, 6884 ada, 7, 8, 9, 10 ,11, 12 parseller ile 6855 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parsellerin Belediye Hizmet Alanı (Pazar Alanı+İdari+Sosyal+Kültürel Tesis+Çok Amaçlı Salon+Otopark) olarak, 2885 ada, 246 parselin bir kısmının ise İlkokul Alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
- - 12-07-2016 05.696 01-09-2016 30-09-2016 Askıda Değil Tıklayınız
Yeşiltepe Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.12.2015 tarihli ve 05.1356 sayılı kararı ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 04.05.2016 tarihli ve 4472 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanan Konak İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 23M-4c paftasında, Konak Tarihi Sit Alanı sınırları içinde yer alan ve mevcut uygulama imar planında “Otoparklar” kullanım kararında kalan 1(bir) adet 8.00x17.00m. trafo alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği.
- - 18-12-2015 05.1356 01-08-2016 30-08-2016 Askıda Değil Tıklayınız
-
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.06.2016 tarih ve 05.625 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, 22N-1B paftada Buca Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Uygulama Projesi kapsamında tünel portallarına ait kamulaştırma sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
- - 17-06-2016 05.625 01-08-2016 30-08-2016 Askıda Değil Tıklayınız
Umurbey Mahallesi
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU'NUN 02.05.2016 TARİH VE 2016/43 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, UMURBEY MAHALLESİNDE BULUNAN İZMİR YÜK LİMAN ALANINA YÖNELİK; LİMAN ALANI (EMSAL:0,20; HMAKS:21.50M), LOJİSTİK TESİS ALANI (EMSAL:0,20; HMAKS:15,50M) VE YOL KULLANIM KARARI GETİREN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ.
- - - - 21-06-2016 20-07-2016 Askıda Değil Tıklayınız