Anasayfa > İmar Planları
Onay Tarihi - Yıl
Ay
Gün
Plan Konusu
Mahalle
İBB Karar No

Mahalle Plan Konusu KNK BEL Meclis Karar Tarihi KNK BEL Karar No İBB Meclis Karar Tarihi İBB Meclis Karar No Askı Tarihi Çıkış Askı Tarihi İniş Askı Durumu İmar Planı Paftası
2. Kadriye Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 tarihli ve 05.1457 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, 2. Kadriye Mahallesi, 3152 ada, 16 parselin bir kısmı ile 3156 ada, 10 parselin bir kısmının “Karayolu Koruma Kuşağı” olarak yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin Konak-Yeşildere Karayolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 15-12-2017 5,1457 14-02-2018 15-03-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Akdeniz Mahallesi
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.11.2017 tarihli ve 6776 sayılı kararı doğrultusunda tadilen uygun bulunan ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi uyarınca, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2018 tarihli ve 05.75 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi, 1003 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsellerin tescil gösterimlerinin işlenmesi ve 1003 ada, 1, 2, 3, 4 parseller ile 6, 7, 9 ve 10 parseller arasında yaya yolu belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02-05-2017 82/2017 12-01-2018 5,75 14-02-2018 15-03-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Zeytinlik Mahallesi
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.12.2017 tarihli 6885 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarihli ve 05.1209 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi uyarınca onanan, Zeytinlik Mahallesi, 2243 ada, 1 parsel ile çevresindeki imar hatlarının ve ulaşım bağlantılarının yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 13-10-2017 5.1209 06-02-2018 07-03-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Lale Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2017 tarihli ve 05.1407 sayılı kararı ile onaylanan Konak İlçesi, Lale Mahallesi, 576 ada, 19 parselin Park Alanı olarak belirlenen kısmında 3.00mx5.00m ebatlarında 1 adet Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05-10-2017 176/2017 11-12-2017 05.1407 23-01-2018 21-02-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Dolaplıkuyu Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2017 tarihli ve 05.1178 sayılı kararı ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.11.2017 tarihli ve 6832 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Dolaplıkuyu Mahallesi, 487 ada, 5 ve 6 parsellerin tescil gösteriminin işlenmesi ve imar hattının parselleri koruyacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği
03-07-2017 134/2017 09-10-2017 5,1178 04-01-2018 02-02-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Kurtuluş Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2017 tarihli ve 05.613 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “İzmir Tarih Projesi” kapsamında geliştirilen “Tarih ile Diyalog Projesi” doğrultusunda, mevzuatlarda yapılan değişiklikler de dikkate alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
- - 12-06-2017 5,613 04-01-2018 02-02-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Yeşiltepe Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarihli ve 05.1097 sayılı kararı ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.11.2017 tarihli ve 6781 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 7395 ada, 16 parsel ile 527 ada, 2 parsele ilişkin ada ayrım sınırı ile mülkiyet sınırının örtüşmemesi nedeniyle yaşanan uygulama sorununun çözümüne yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
03-07-2017 122/2017 11-09-2017 5,1097 25-12-2017 23-01-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Yenişehir Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarihli ve 05.1210 sayılı kararı ile onaylanan, Konak İlçesi, Yenişehir Mahallesi, L18a-09a-4c pafta, Park olarak belirlenmiş alanda, 10mx25m ebadında 1 adet trafo alanının belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
- - 13-10-2017 05.1210 25-12-2017 23-01-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Ferahlı Mahallesi
Konak İlçesi, Ferahlı Mahallesi, 435 ada, 199, 200 ve 201 parseller ile 41889 ada 1, 2, 3, 4 parsellerin Belediye Hizmet Alanı (Sosyal+Kültürel Tesis) ve yaya yolu olarak, Lale Mahallesi, 576 ada, 118, 119 ve 120 parsellerin ise Park Alanı ve yaya yolu olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-08-2017 141/2017 17-11-2017 05.1306 25-12-2017 23-01-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Murat Reis Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2017 tarihli ve 05.1365 sayılı kararı ile onaylanan, Konak İlçesi, Murat Reis Mahallesi, 22LIIC pafta, 6798 ada, 7, 8, 9 ve 10 parsellerin bulunduğu alanda, 10mx25mx5m boyutlarında Yer Altı Trafo Binası, Park ve Bölgesel Otopark Alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-11-2017 199/2017 24-11-2017 5,1365 22-12-2017 20-01-2018 Askıda Değil Tıklayınız
1. Kadriye Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2017 tarihli ve 05.1254 sayılı kararı ile onaylanan, Konak İlçesi, 1. Kadriye Mahallesi, 36464 ada, 2 ve 3 parsellerin, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Belediye Hizmet Alanı, Otopark Alanı ve yol olarak belirlenen kısımlarının kamusal ihtiyaçlar dikkate alınarak Belediye Hizmet Alanı (Pazar alanı, otopark, idari, sosyal, kültürel tesis, düğün salonu, çok amaçlı salon) olarak yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
01-08-2017 151/217 13-11-2017 5,1254 22-12-2017 20-01-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Akarcalı Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarihli ve 05.765 sayılı kararı ile uygun görülerek, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.08.2017 tarihli ve 6395 sayılı kararı doğrultusunda 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Akarcalı Mahallesi, 11161 ada, 9 parselin Cami Alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 10-07-2017 05.765 24-11-2017 23-12-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Akdeniz Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2017 tarihli ve 05.1071 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan İzmir İli, Konak Tramvayları yapım işi kapsamında güzergahın Konak Pier-Halkapınar arasında kalan kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 18-08-2017 05.1071 24-11-2017 23-12-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Faikpaşa Mahallesi
İzmir İli, Konak İlçesi, Faik Paşa Mahallesi, 1533 ada, 7 parsel ile 3287 ada, 29 parselin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine ilişkin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.10.2015 tarihli ve 3633 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 tarihli ve 05.948 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
03-04-2017 63/2017 14-08-2017 05.1032 24-11-2017 23-12-2017 Askıda Değil Tıklayınız
İsmet Kaptan Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarihli ve 05.1098 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, İsmet Kaptan Mahallesi, 23M-2D paftada, Gazi Bulvarı üzerinde Yeşil Alan içerisinde, yer altında yapılması koşulu ile 4mx3m=12m2 ölçülerinde 1 adet Doğalgaz Bölge Regülatörü belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05-06-2017 98/2017 11-09-2017 5,1098 13-10-2017 11-11-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Kahramanlar Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarihli ve 05.1096 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi uyarınca değişiklikle onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Kahramanlar Mahallesi, 23M-2C paftada, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Yenişehir İmar Planında yeşil alan olarak belirlenen alanda, yer altında yapılması koşulu ile 4mx3m=12m2 yüzölçümüne sahip 1 adet Doğalgaz Bölge Regülatörü belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05-06-2017 100/2017 11-09-2017 05.1096 13-10-2017 11-11-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Akdeniz Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarihli ve 05.957 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi, Mimar Kemalettin Kentsel Sit Alanında kalan Necati Bey Bulvarı üzerinde, yer altında inşa edilmek üzere 3.00mx6.00m ebatlarında iki adet trafo alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği
- 14-07-2017 05.957 10-10-2017 08-11-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Kocakapı Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2017 tarihli ve 05.1011 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, 23M-2C ve 23M-3B paftalarda yer alan, Kocakapı Mahallesi, 7973 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellerin “Belediye Hizmet Alanı (Katlı B.O.P) olarak belirlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 14-08-2017 05.1011 18-09-2017 17-10-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Akdeniz Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarihli ve 05.933 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, Konak ve Karşıyaka Tramvayları Yapım İşi kapsamında, Gazi Bulvarı üzerinde Konak Tramvay güzergahı içinde kalan TEDAŞ’a ait yeraltı trafolarının deplase edilmesi gerektiğinden, İzmir İli, Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi, 23M-IC paftada, Gazi Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarının kesişiminin batısında, yer altında inşa edilmek üzere 3.00mx6.00m ebatlarında trafo alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
- - 14-07-2017 05.933 18-09-2017 17-10-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Yenişehir Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarihli ve 05.764 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 2701 ada 41 ve 121 parseller ve çevresinde yer alan ve yürürlükteki İmar Planında “Belediye Hastane Alanı ve Hastane Gelişme Alanı” olarak belirlenen alanda ada ayrım çizgisinin işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 10-07-2017 05.764 04-08-2017 04-09-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Mithatpaşa Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarihli ve 05.211 sayılı kararı ile onaylanan, Mithatpaşa Mahallesi, 703 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve Göztepe Mahallesi, 833 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05-01-2017 25/2017 17-02-2017 05.211 07-07-2017 07-08-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Mersinli Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2017 tarihli ve 05.596 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 8569 ve 8570 adaları kapsayan alanda yaşanan uygulama sorunlarının çözümüne yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-03-2017 44/2017 12-06-2017 05.596 07-07-2017 07-08-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Mithatpaşa Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarihli ve 05.531 sayılı kararı ile onaylanan, Konak Tramvay güzergahı boyunca tramvay hattının enerji ihtiyacını karşılamak üzere, İzmir İli, Konak İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 22L-IIb paftada park alanında 8.00mx17.00m ebatlarında trafo alanı belirlenmesi ve çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 12-05-2017 05.531 20-06-2017 20-07-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Çimentepe Mahallesi
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 08.05.2017 TARİH 05.470 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN, KONAK İLÇESİ, ÇİMENTEPE MAHALLESİ, 1594,1796 VE 2928 ADALARA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
01-02-2017 30/2017 08-05-2017 05.470 14-06-2017 14-07-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Zafertepe Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2017 tarihli ve 05.363 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan, Zafertepe Mahallesi, 1104, 2706 ve 36453 adalar ile 2. Kadriye Mahallesi, 36454, 36455 ve 36456 adaları kapsayan alanda “Konut Alanı”, “Yol” ve “Yeşil Alan” kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05-12-2016 199/2016 10-04-2017 05.363 17-05-2017 17-06-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Güney Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.04.2017 tarihli ve 05.414 sayılı kararı ile onaylanan, Güney Mahallesi, 2601 ada, 143 (eski 142) parselin emsal değerinin E:3.00 olarak belirlenmesine ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 14-04-2017 05.414 15-05-2017 15-06-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Güney Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.04.2017 tarihli ve 05.415 sayılı kararı ile onaylanan, Güney Mahallesi, “Belediye Hizmet Alanı (Katlı BOP + Aktarma Merkezi)” olarak belirlenmesine ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 14-04-2017 05.415 15-05-2017 15-06-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Alsancak Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 tarih ve 05.427 sayılı kararı ile onaylanan Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi 1/1000 Ölçekli İmar Planı (Alsancak Liman Arkası Kesimi/ Halkapınar-Salhane Kesimi) “MİA(Merkezi İş Alanı) ya da Metropoliten Aktivite Merkezi” plan notu değişikliği
- - 14-04-2017 05.427 09-05-2017 09-06-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Yıldız Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2017 tarihli ve 05.45 sayılı kararı ile onaylanan Yıldız Mahallesi, 122 ada, 18 ve 19 parseller ile Kahraman Mescit Mahallesi, 120 ada, 24 parselin tescil gösterimlerinin işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği
05-09-2016 156/2016 09-01-2017 05.45 04-05-2017 02-06-2017 Askıda Değil Tıklayınız
Güney Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.09.2016 tarihli ve 05.919 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan Güney Mahallesi, 3290 ada, 512, 514, 745, 747, 764, 767 parseller ile Emir Sultan Mahallesi, 8372 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
06-06-2016 100/2016 19-09-2016 05.919 04-05-2017 02-06-2017 Askıda Değil Tıklayınız