Anasayfa > İmar Planları
Onay Tarihi - Yıl
Ay
Gün
Plan Konusu
Mahalle
İBB Karar No

Mahalle Plan Konusu KNK BEL Meclis Karar Tarihi KNK BEL Karar No İBB Meclis Karar Tarihi İBB Meclis Karar No Askı Tarihi Çıkış Askı Tarihi İniş Askı Durumu İmar Planı Paftası
M. Ali Akman Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2018 tarihli ve 05.1259 sayılı kararı ve 5216 sayılı Kanunun 7/c maddesi kapsamında onaylanan, 22L-IVa paftada, Poligon Deresi güzergahının kıyı kenar çizgisinin kara tarafında kalan ve eksik olan kısmının imar planlarına işlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
- - 14-11-2018 5,1259 15-02-2019 16-03-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Yeşiltepe Mahallesi
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.01.2019 tarihli ve 8520 sayılı kararı doğrultusunda uygun bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2018 tarihli ve 05.1265 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 512 ada, 8 parselin tescil gösteriminin işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-08-2018 127/2018 14-11-2018 5,1265 15-02-2019 16-03-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Kurtuluş Mahallesi
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.12.2018 tarihli ve 8387 sayılı kararı doğrultusunda uygun bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2018 tarihli ve 05.936 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 380 ada, 1 parselin tescil gösteriminin işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
02-05-2018 82/2018 13-08-2018 5,936 15-02-2019 16-03-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Çınarlı Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2019 tarihli ve 05.31 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanan, Konak İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1508 adanın güneyinde yürürlükteki 1/1000 ölçekli İmar Planında "Park Alanı"nda kalan kısmında 4.60m.x7.50m ebadında toplam 34.5 m2'lik 1 adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05-11-2018 167/2018 14-01-2019 5,31 15-02-2019 16-03-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Akıncı Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarihli ve 05.865 sayılı kararı ile onaylanan, Konak İlçesi, Akıncı Mahallesi, 374 ada, 22 parselde yer alan tescil gösteriminin kaldırılmasında yönelik 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
04-05-2018 89/2018 13-07-2018 5,865 07-01-2019 05-02-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Ferahlı Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2018 tarihli ve 05.1287 sayılı kararı ile onaylanan, Konak İlçesi, Ferahlı Mahallesi, 329 ada, 12 parselin yürürkükteki 1/1000 ölçekli İmar Planında "Yeşil Alan"da kalan kısmında 3mX8m. boyutlarında "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 16-11-2018 5,1287 04-01-2019 02-02-2019 Askıda Değil Tıklayınız
M. Ali Akman Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2018 tarihli ve 05.1263 sayılı kararı ile onaylanan, Balçova, Konak ve Karabağlar İlçeleri sınırları içinde yer alan Deniz Feneri Sokak üzerinde, Mithatpaşa Caddesi ile Deniz Feneri Sokak kesişiminde ve İnciraltı kavşağının bulunduğu alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 14-11-2018 5,1263 29-11-2018 28-12-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Akarcalı Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli ve 05.1026 sayılı kararı ile onaylanan, 1039 Sokak ve Ballıkuyu Yaya Üst Geçitlerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 10-09-2018 05.1026 15-11-2018 14-12-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Mersinli Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2018 tarihli ve 05.915 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam – 9 Kat (A-9) ve TAKS:0.40, KAKS:3.50 yapılaşma koşullu Merkezi İş Alanı (MİA) olarak belirlenmiş olan, Çınarlı Mahallesi, 1489 ada, 11, 12, 27 parsellerin tevhid edilerek Ayrık Nizam – 9 Kat (A-9) yapılaşma koşullu “Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
04-05-2018 91/2018 13-08-2018 5,915 15-10-2018 13-11-2018 Askıda Değil Tıklayınız
19 Mayıs Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarihli ve 05.855 sayılı kararı ile onaylanan, 19 Mayıs Mahallesi, Melez Deresi üzerinde 14.00 m genişliğinde taşıt köprüsü belirlenmesi ve plan notu eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 13-07-2018 05.855 27-08-2018 25-09-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Mersinli Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2018 tarihli ve 05.539 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, BHA (Tramvay Deponi Alanı) olarak belirlenmiş olan alana "BHA (Tramvay Deponi Alanı) içinde trafo alanı yer alabilir." şeklinde plan notu ilave edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 13-04-2018 5,539 27-08-2018 25-09-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Küçükada Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2018 tarihli ve 05.766 sayılı kararı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, Gürçeşme Caddesi ile 1139 Sokak balantısını sağlayan Gürçeşme Üst Geçidine ilişkin ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 13-06-2018 5,766 27-08-2018 25-09-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Dayıemir Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.07.2018 tarihli ve 05.830 sayılı kararı ile onaylanan, Dayıemir Mahallesi, 668 ve 672 sokak kesişiminde kalan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında yaya yolu olarak belirlenmiş alanda 2.45 m. x 5.30 m. boyutlarında yeraltı Trafo Alanı belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 11-07-2018 05.830 27-08-2018 25-09-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Çınarlı Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2017 tarihli ve 05.1364 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 07.02.2017 tarihli ve 2274 sayılı yazısı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği sonucunda Park Alanı olarak belirlenmiş alanda, su toplama haznesi, denge bacası vb. yapıları yer altına gömülü, trafo köşkü, AG (alçak gerilim) panosu ve jeneratör yapıları yer üstünde olacak şekilde 30mx40m yüzölçümüne sahip terfi merkezi belirlenmese ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 24-11-2017 5,1364 26-07-2018 24-08-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Kestelli Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2017 tarihli ve 05.598 sayılı kararı ile uygun bulunan ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.02.2018 tarihli ve 7085 sayılı kararı doğrultusunda onaylanan, Kestelli Mahallesi, 189 ada, 21 parselin tescil gösteriminin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
03-04-2017 61.2017 12-06-2017 05.598 20-07-2018 18-08-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Konak Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarihli ve 05.172 sayılı kararı ile uygun bulunan ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.04.2018 tarihli ve 7366 sayılı kararı doğrultusunda onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Konak mahallesi, 180 ada 2 ve 4 parselde yer alan tescil gösteriminin kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği-1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
04-12-2018 209/2017 16-02-2018 05.172 16-07-2018 14-08-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Tan Mahallesi
İzmir İli, Konak İlçesi, Tan mahallesi, 119 ada 7 parselin tescil gösteriminin kaldırılması; 119 ada 19 parselin özgün bahçe sınırlarının korunmasına ilişkin imar hattının ve çevresinin güncel kadastral veriler yönüyle yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği-1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
05-10-2017 177/2017 16-02-2018 05.171 16-07-2018 14-08-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Çahabey Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2018 tarihli ve 05.131 sayılı kararı ile uygun bulunan ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.04.2018 tarihli ve 7364 sayılı kararı doğrultusunda onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Çahabey mahallesi, 538 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın güneydoğu ucunda kalan çeşmenin 1.Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmesne yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği-1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-11-2017 198/2017 12-02-2018 05.131 16-07-2018 14-08-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Namık Kemal Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2018 tarihli ve 05.86 sayılı kararı ile uygun bulunan ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2018 tarihli ve 7274 sayılı kararı doğrultusunda onaylanan, Namık Kemal Mahallesi, Damlacık Camisinin güneydoğusunda yer alan Park Alanı içerisinde 2.50mx4.35m boyutlarında Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
- - 12-01-2018 05.86 16-07-2018 14-08-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Mehtap Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2018 tarihli ve 05.734 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir İli, Konak İlçesi, Mehtap mahallesi, 43452 ada 8 parselin yürürlükteki imar planında Konut Alanında kalan kısmının Cami Alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05-02-2018 26/2018 11-06-2018 05.734 16-07-2018 14-08-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Kahramanlar Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2018 tarihli ve 05.735 sayılı kararı ile uygun bulunan, İzmir İli, Konak İlçesi, Kahramanlar mahallesi, 1905 ada 1,2,3,12,13,17,18,19,20,21,22,23,26 ve 28 parsellerin Özel Sağlık Tesis Alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-03-2018 42/2018 11-06-2018 05.735 16-07-2018 14-08-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Kemal Reis Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli ve 05.17 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Kemal Reis mahallesi, 1727 adada yaşanan uygulama sorunlarının çözümüne yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05-09-2017 160/2017 08-01-2018 5,17 23-05-2018 21-06-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Mithatpaşa Mahallesi
İzmir İli, Konak İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 22L-2C Paftada, 201 ve 213 Sokak kesişiminde yer alan Yeşil Alan içerisinde 4mx4m=16m2 yüzölçümünde 1 adet Doğalgaz Bölge Regülatörü belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02-01-2018 01.05.2018 16-03-2018 5,419 16-04-2018 15-05-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Akıncı Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2017 tarihli ve 05.1373 sayılı kararı ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.02.2018 tarihli ve 7088 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Akıncı Mahallesi, 369 ada, 38 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-08-2017 142/2017 24-11-2017 5,1373 04-04-2018 03-05-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Konak Mahallesi
İzmir İli, Konak İlçesi, Konak Mahallesi, 235 ada, 1 parselde tescil gösteriminin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
05-09-2017 164/2017 13-11-2017 5,1263 04-04-2018 03-05-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Uğur Mahallesi
İzmir İli, Konak İlçesi, Uğur Mahallesi, 184 ada, 14 parselde tescil gösteriminin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
05-09-2017 164/2017 13-11-2017 5,1262 04-04-2018 03-05-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Mecidiye Mahallesi
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.09.2017 tarihli 6560 sayılı kararı doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2017 tarihli ve 05.612 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Mecidiye Mahallesi, 555 ada, 20 parseldeki “2.Derece Uyumlu Yapı” gösteriminin kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
03-04-2017 62/2017 12-06-2017 5,612 14-03-2018 12-04-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Güzelyurt Mahallesi
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.12.2017 tarihli ve 6883 sayılı kararı doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2017 tarihli ve 05.597 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “İzmir Tarih Projesi” kapsamında geliştirilen “Havralar Bölgesi Canlandırma ve Geliştirme Projesi” doğrultusunda, mevzuatlarda yapılan değişiklikler de dikkate alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı ve Plan Notu değişikliği ile 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
- - 12-06-2017 5/597 14-03-2018 12-04-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Halkapınar Mahallesi
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22.01.2018 tarihli ve 2018/19 sayılı kararı ile onaylanan, Halkapınar Mahallesi, 8504 ada, 1 parsel, 8505 ada, 1 parsel ve 1454 ada, 23 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
- - - - 14-02-2018 15-03-2018 Askıda Değil Tıklayınız
Çınarlı Mahallesi
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22.01.2018 tarihli ve 2018/17 sayılı kararı ile onaylanan, Çınarlı Mahallesi, 2876 ada, 12 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - - - 14-02-2018 15-03-2018 Askıda Değil Tıklayınız