Anasayfa > İmar Planları
Onay Tarihi - Yıl
Ay
Gün
Plan Konusu
Mahalle
İBB Karar No

Mahalle Plan Konusu KNK BEL Meclis Karar Tarihi KNK BEL Karar No İBB Meclis Karar Tarihi İBB Meclis Karar No Askı Tarihi Çıkış Askı Tarihi İniş Askı Durumu İmar Planı Paftası
Göztepe Mahallesi
Konak Belediye Meclisimizin 01.11.2019 gün ve 194/2019 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 gün ve ve 05.492 sayılı kararı ile değişiklikle uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.09.2020 tarih ve 11289 sayılı kararı doğrultusunda 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca onaylanan, “Göztepe Mahallesi, 944 ada 10, 11, 13 parsellerin tescil gösterimlerinin ve 931 ada 10 parsel ile 944 ada 10, 11, 13 parsellerin koruma alanı sınırlarının işlenmesine" yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 17-07-2020 05.492 14-12-2020 12-01-2021 Askıda Değil Tıklayınız
Yeni Mahallesi
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.09.2020 tarihli ve 11215 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarihli ve 05.494 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/c maddesi kapsamında onaylanan Yeni Mahallesi, 390 ada, 33 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği,
- - 09-09-2019 05.757 02-11-2020 01-12-2020 Askıda Değil Tıklayınız
Etiler Mahallesi
Belediye Meclisimizin 02.01.2020 tarihli ve 12/2020 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.09.2020 tarihli ve 11211 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarihli ve 05.496 sayılı kararı ile onaylanan, Etiler Mahallesi, 7987 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Kemeraltı 2. Etap 1. Bölge Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
02-01-2020 12 / 2020 17-07-2020 05.496 02-11-2020 01-12-2020 Askıda Değil Tıklayınız
Çankaya Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2020 tarihli ve 05.673 sayılı kararı ile onaylanan, Çankaya Mahallesinde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, 826 ada, 1 parselin Yençok:4 kat Yapılaşma Koşullu "Belediye Hizmet Alanı (Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet ve Eğitim Merkezi, Kreş vb. Sosyal Tesisler Yer Alabilir)" olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
- - 14-08-2020 05.673 12-10-2020 10-11-2020 Askıda Değil Tıklayınız
İsmet Kaptan Mahallesi
Belediye Meclisimizin 03.02.2020 tarihli ve 31/2020 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarihli ve 05.588 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, İsmet Kaptan Mahallesi, 1041 ada, 2, 15, 16 ve 17 parsellerin Bitişik Nizam 8 Kat (B-8) yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı (İdari+Sosyal+Kültürel Tesis+Çok Amaçlı Salon) olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
03-02-2020 31/2020 10-08-2020 05.588 06-10-2020 04-11-2020 Askıda Değil Tıklayınız
M. Ali Akman Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2020 tarihli ve 05.671 sayılı kararı ile onaylanan, Mehmet Ali Akman Mahallesinde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, içinde kamu konut (lojman) yapılarının bulunduğu 6275 ada, 7 parselin "Konut Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 14-08-2020 05.671 06-10-2020 04-11-2020 Askıda Değil Tıklayınız
Güneşli Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2020 tarihli ve 301.357 sayılı kararı ile onaylanan, Güneşli Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, Elka Durağı Yaya Üst Geçidi belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
- - 13-03-2020 301.357 14-09-2020 13-10-2020 Askıda Değil Tıklayınız
-
Belediye Meclisimizin 06.12.2019 tarihli ve 228/2019 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2020 tarihli ve 05.446 sayılı kararı ile onaylanan, Konak İlçesi, Çınartepe, Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim, Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallelerini kapsayan, Gültepe Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
06-12-2019 228/2019 13-07-2020 05.446 27-08-2020 25-09-2020 Askıda Değil Tıklayınız
Halkapınar Mahallesi
Belediye Meclisimizin 02.12.2019 tarihli ve 217/2019 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2020 tarihli ve 301.358 sayılı kararı ile onaylanan, Halkapınar Mahallesi, 8502 ada, 1 parselin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda“TAKS:0.40, E:3.50” yapılaşma koşullu “Hastane” alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
02-12-2020 217/2019 13-03-2020 301.358 21-08-2020 19-09-2020 Askıda Değil Tıklayınız
Namık Kemal Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.10.2019 tarihli ve 167/2019 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08.07.2020 tarihli ve 10915 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2020 tarihli ve 05.45 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 102 ada, 94 parsel ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-10-2019 167/2019 13-01-2020 05.45 21-08-2020 19-09-2020 Askıda Değil Tıklayınız
Güzelyurt Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.10.2019 tarih ve 171/2019 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.06.2020 tarihli ve 10787 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2020 tarihli ve 05.46 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak ilçesi, Güzelyurt Mahallesi, 202 ada, 5 parselin "Sosyo-Kültürel Tesis Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği
01-10-2019 171/2019 13-01-2020 05.46 21-08-2020 19-09-2020 Askıda Değil Tıklayınız
Ege Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2020 tarihli ve 05.61 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 5216 sayılı yasanın 7/c maddesi uyarınca 13.04.2020 tarihinde onaylanan,“5393 sayılı Belediye Kanununun, 5998 sayılı Kanun ile değişik 73. Maddesine göre Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkisinde yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırları içerisinde inşa edilecek yapılarda; bulunduğu katın bürüt alanının %15’ini geçen giriş holleri ve asansör önü sahanlıkları emsale dahil edilir”. İfadesinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına Plan notu olarak eklenmesine yönelik hazırlanan plan notu ilavesi
- - 13-01-2020 05.61 11-05-2020 09-06-2020 Askıda Değil Tıklayınız
Oğuzlar Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.08.2019 tarihli ve 129/2019 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2019 tarihli ve 05.962 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20.03.2019 tarihli ve 8875 sayılı kararı doğrultusunda 1.Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli Melez Deresi üzerinde yer alan Kervan Köprüsü’nün koruma alanı ile birlikte imar planlarına işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-08-2019 129/2019 11-11-2019 05.962 11-05-2020 09-06-2020 Askıda Değil Tıklayınız
Güneş Mahallesi
Belediye Meclisimizin 02.09.2019 tarihli ve 149/2019 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2019 tarihli ve 05.1169 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.02.2019 tarihli ve 8703 sayılı kararı doğrultusunda 197 ada, 96 parselin tamamının Abacıoğlu Han sınırları içerisine dahil edilmesine yönelik Güneş Mahallesi, 197 ada, 96 parsel ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği.
02-09-2019 149/2019 13-12-2019 05.1169 11-05-2020 09-06-2020 Askıda Değil Tıklayınız
Güzelyalı Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.08.2019 tarihli ve 128/2019 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.03.2020 tarihli ve 10588 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2019 tarihli ve 05.963 sayılı kararı ile onaylanan, Güzelyalı Mahallesi, 921 ada, 33 ve 34 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
01-08-2019 128/2019 11-11-2019 05.963 04-05-2020 02-06-2020 Askıda Değil Tıklayınız
Murat Reis Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.11.2019 tarihli ve 193/2019 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.03.2020 tarihli ve 0595 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2020 tarihli ve 05.157 sayılı kararı ile onaylanan, Konak İlçesi, Murat Reis Mahallesi, 1768 ve 1769 adaların, E=1.2, Yençok=8 Kat yapılaşma koşullu "Hastane Alanı" olarak belirlenmesi ve 1769 ada, 1 parselde yer alan tescilli yapıya tescil gösteriminin işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
01-11-2019 193/2019 10-02-2020 05.157 04-05-2020 02-06-2020 Askıda Değil Tıklayınız
Akdeniz Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2019 tarihli ve 05.976 sayılı kararı ile uygun görülerek, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08.01.2020 tarihli ve 10245 sayılı kararı doğrultusunda onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi, 23M-2D paftada yer alan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Yeşil Alan ve Yaya Yolu olarak belirlenen alanlarda 6.00 m. x 4.00 m. ebatlarında 3 adet yer altı Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği.
02-09-2019 148/2019 11-11-2019 05.976 04-05-2020 02-06-2020 Askıda Değil Tıklayınız
Mithatpaşa Mahallesi
Belediye Meclisimizin 01.10.2019 tarihli ve 169/2019 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.03.2020 tarihli ve 10599 sayılı kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2019 tarihli ve 05.1155 sayılı kararı ile onaylanan, Konak İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 703 ada, 42 parselin koruma alanının imar planına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-10-2019 169/2019 13-12-2019 05.1155 04-05-2020 02-06-2020 Askıda Değil Tıklayınız
Emir Sultan Mahallesi
Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 30 No'lu Bölgesel Otopark Alanının doğusunda "Rekreasyon Alanı" kullanımında kalan alanın bir kısmında, "Resmi Kurum Alanı" ve "Genel Otopark" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi
- - 14-02-2020 05.212 10-04-2020 09-05-2020 Askıda Değil Tıklayınız
Kahramanlar Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2019 tarihli ve 05.1153 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Yasanın 7/c maddesince re'sen onanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Kahramanlar Mahallesi ve Oğuzlar Mahallesi kesişiminde "Terfi Merkezi" belirlenmesi ve "Terfi merkezinin su toplama haznesi, denge bacası vb. yapıları yer altına gömülü, trafo köşkü, AG (Alçak Gerilim) panosu ve jeneratör yapıları yer üstünde olacak şekilde yapılacaktır." şeklinde plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi
- - 13-12-2019 05.1153 01-04-2020 30-04-2020 Askıda Değil Tıklayınız
Millet Mahallesi
Millet Mahallesi, 6088 parsel ve Çınartepe Mahallesi, 7634 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 13-01-2020 05.44 16-03-2020 14-04-2020 Askıda Değil Tıklayınız
Akdeniz Mahallesi
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.05.2018 tarihli ve 7471 sayılı kararı ile “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhi kaldırılan Akdeniz Mahallesi, 957 ada, 2 parselin tescil gösteriminin kaldırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli İmar Planı Değişikliği Önerisi
03-06-2019 89/2019 14-10-2019 05.867 20-02-2020 20-03-2020 Askıda Değil Tıklayınız
Altınordu Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2019 tarihli ve 05.866 sayılı kararı ile uygun bulunan ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.11.2019 tarihli ve 10036 sayılı kararı doğrultusunda onaylanan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kemeraltı 2.Etap 1.Bölge Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında; Konut (Zemin Kat Tercihli Ticaret) Alanında (K-F) kalan, Altınordu Mahallesi, 1543 ada, 11 parselin tescil gösteriminin kaldırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
01-08-2019 127/2019 14-10-2019 05.866 03-01-2020 01-02-2020 Askıda Değil Tıklayınız
Atamer Mahallesi
İzmir İli, Konak İlçesi, Atamer Mahallesi için, Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen 25.09.1992 tarihli Etüt Raporu ve eki krokiye istinaden, Bakanlar Kurulunun 20.12.1993 tarihli ve 93/5204 sayılı kararı ile kabul edilen “Afete Maruz Bölge” alan sınırına ilişkin düzenlenen 06.05.2019 tarihli Jeolojik Etüt Raporu ile 07.11.2019 tarihli ve 2019/1756 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve eki liste
- - - - 22-11-2019 21-01-2020 Askıda Değil Tıklayınız
Zafertepe Mahallesi
" İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2019 tarihli ve 05.855 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi uyarınca onaylanan, Karabağlar İlçesi, Bahçelievler bölgesindeki yağmur sularının toplanarak, Karabağlar İlçesi Halide Edip Adıvar Caddesi ve Konak İlçesi Mehmet Akif Caddesi boyunca yer altından Melez Deresi'ne ulaştırılması amacıyla hazırlanan, 5 metre genişliğindeki ""Yağmursuyu Tüneli"" ile Melez Deresi'ne bağlanan kısmında üzeri açık yapı niteliğindeki ""Enerji Kırıcı Havuz""un yürürlükteki imar planına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği"
- - 14-10-2019 05.855 20-11-2019 19-12-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Mersinli Mahallesi
İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 8547 ada, 1 parselde mevcut imar planında "E=3.00 yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı-Bölgesel Otopark Alanı" olarak belirlenmiş olan alanın "E=3.00 yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı-Bölgesel Otopark Alanı-Toplutaşım Türleri Arası Değişim ve Aktarma Alanı" olarak yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- - 15-08-2019 05.682 24-10-2019 22-11-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Kestelli Mahallesi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2018 tarihli ve 05.1265 sayılı kararı ile onaylanan, İzmir İli, Konak İlçesi, Kestelli Mahallesi, 512 ada, 8 parselin tescil gösteriminin işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği
04-03-2019 39/2019 10-06-2019 5,481 26-09-2019 25-10-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Odun Kapı Mahallesi
Odunkapı mahallesi, 113 ada, 12, 13, 30, 86, 87, 88, 89 parseller ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği
01-03-2017 43/2017 08-05-2017 5,486 23-08-2019 21-09-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Mersinli Mahallesi
İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 2814 sokak üzerinde, 3.00m x 5.00m ebadında toplam 15.00 m2'lik bir adet yer altı trafo yeri belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
07-03-2019 49/2019 10-06-2019 05.461 25-07-2019 23-08-2019 Askıda Değil Tıklayınız
Barbaros Mahallesi
Barbaros Mahallesi, Av. Selim Hakmen Sokak, No:27 adresinde yer alan taşınmazın isabet ettiği Eski 604 ada, 1 nolu kadastral parselde kayıtlı yapının tescil gösteriminin ve koruma alanının işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01-10-2018 153/2018 14-01-2019 05.33 25-07-2019 23-08-2019 Askıda Değil Tıklayınız