Radyo ve Demokrasi Müzesi
Anasayfa > Radyo ve Demokrasi Müzesi > Radyo ve Demokrasi

Radyo ve demokrasi birbiriyle son derece yakından ilişkilidir. Çünkü ; Radyo, yayını ses dalgaları yoluyla bize ulaşır. Ses dalgaları da havanın içinde yol alır. Havanın kamu malı olması nedeniyle radyo, en demokratik araçtır ya da öyle olması gerekir. Öte yandan, radyo alıcısı ucuz ve kolay olduğu gibi, vericisini kurmak da diğer kitle iletişim araçlarına oranla daha ucuz ve kolaydır. Tüm bu nedenlerle de demokratik bir araç olmaya en uygun araçtır.

Başta üçüncü dünya ülkeleri olmak üzere pek çok ülkede radyonun ilk yıllarına bakıldığında eğitim ve bilgilendirme amacının temel işlev olduğu gözlenir.

Radyo, demokratik ve gerçek çoksesliliği sağlayabilecek avantajlara, yeteneğe ve potansiyele sahiptir. Bu nedenlerle demokratik ve çok sesli bir araç olmaya zorunlu olduğu da söylenebilir.

Tüm insanları "aynı"laştıran global kültürün yayıcısı televizyonun karşısında, folk kültürün, yerel kimliklerin yaşaması ve kendilerini ifade etmesinde, toplumun her katmanındaki insanların seslerini duyurabilmesinde en uygun araç, taşıdığı özellikler nedeniyle radyodur. Televizyon, kapsadığı alan itibariyle tümümüzün aynası olma çabasındadır. Ancak, kapsamaya çalıştığı bu insan toplulukları içinde çok farklı özelliklere sahip farklı kültürel kimlikler vardır. Oysa radyo, bizim parçalarımızın aynasıdır.

Tüm bu nedenlerle, radyonun demokrasinin diline en uygun bir araç olduğunu söylemek mümkündür. Ve bunu da, belirtilen özellik ve yetenekleri dahilinde, farklı demokratik fonksiyonlarla dile getirir.