Kadim Şehir Hikâyeleri
Anasayfa > Kadim Şehir Hikâyeleri

Deniz kıyısında adımlıyorsunuz. Yüzünüze vuran ve “imbat” diye tanımlanan rüzgâr sizi zaman ile mekânın ötesine taşıyor. Tarihin bilgeliği önderlik ediyor yürüyüşünüze. Öyle bir şehirdesiniz ki sekiz bin beş yüzyıl boyunca gelip geçen tüm uygarlıkların kültür mirası dört bir yanınızı sarıyor.

Homeros da burada, Büyük İskender de… Amazonlar da bizimle, Romalılar da… Kuvay-i Milliye geleneği ve Cumhuriyet kültürü de bu şehirde…

Eski Roma’nın görkemli Agora’sı, İskender’in Kale’si, İpek Yolu’nun mermer taşları ve yüzlerce yıllık açık hava çarşısı Kemeraltı hâlâ şehrin kalbinde. Zarif cumbalı evleri, mahalleleri, tapınakları ve yaşamın ritmine ortak olanları sokaklar birbirine bağlıyor.

İzmir’in merkezi Konak’tır sözü edilen…

Amazon, Luvi, Leleg, İyonya, Lidya, Pers, Helen, Roma, Emevi, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin iz bıraktığı, Cumhuriyetin kazanımlarıyla soluk alıp veren şehrimizi, “Tarihin Biriktirdiği Zenginlik” diye niteliyoruz.

Binlerle yılla biriken yaşama biçimimizi ve bizi biz yapan şehrimizi gelecek kuşaklara da taşıma kararlılığındayız. Ancak böylece yerelden evrensele ulaşabileceğimizin bilincindeyiz. Kendimizi gerçekleştirme sürecinin başına; birbirimize tutunmayı, değerlerimize sarılmayı ve paylaşarak çoğalmayı yazdık. Bu olgu karşılığını buldu ki yaşam alanımız Konak sekiz bin beş yüz yıldan bu yana ayakta ve üzerinde bulunanları ilmek gibi işlemeyi sürdürüyor.

Şimdi bizler de böylesi bir kültüre ayna tutalım ve Konak’ın tarihsel sürecinde biriken değerlerini kayıt altına alalım istiyoruz. Şehrimizin izleyeni hayran bırakan imgeleri ve yanı sıra yaşam geleneklerini adını, “Tarihin Biriktirdiği Zenginlik” olarak belirlediğimiz bu bölümde işleyeceğiz. Şehrimizin geçmişten günümüze taşıdığı izlerini, yüzlerini, renklerini, seslerini paylaşacak, sokaklarında dolaşacak ve mahallelerine konuk olacağız.

Attığımız her adım, çektiğimiz her bir fotoğraf karesi ve film, şehrimizin kültürünü paylaşmaya ve ona olan hayranlığı artırmaya dairdir…