Dokümanlar
Anasayfa > Dokümanlar > İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Başvuru ve Dilekçeler Dokümanları 

» İmar Durumu Yazılı İmar Durumu Belgesi Talebi » İmar Durumu Biriminde İstenen Evraklar » İmar Durumu Çizili İmar Durumu Belgesi Talebi » İmar Durumu Kısıtlılık Belgesi Talebi » İmar Durumu Kitle Tasdiği Talebi » İmar Durumu Meskun Alanda Kalıp Kalmadiğina Dair Dilekçe » İmar Durumu Muvakkat İnşaat Dilekçesi » İmar Durumu Taşınmazın Heyelan Bölgesinde Kalıp Kalmadığına Dair Dilekce » İmar Durumu Yer Seçim Belgesi Talebi

 

Hakediş Birimi Dokümanları

» Hakediş Talebi » Yapı Denetim Hakediş İstenen Evraklar

 

İmar Durumu birimi Dokümanları

» Çizili İmar Durumu Belgesi Talebi » Harç Ücret Tarifesi 2019 » İmar Plan Örneği » İmar ve Sehircilik Müdürlüğü Görevi Tanımı ve Birimleri » İmar Durumu Birimi'nde İstenen Evraklar » Kısıtlılık Belgesi Talebi » Muvakkatlık Şerhinin Kaldırılması Talebi » Yazılı İmar Durumu Belgesi Talebi » Yer Seçim Belgesi Talebi

 

Kudeb Birimi Dokümanları

» Kudeb Basit Onarım Dilekçesi » Kudeb Onarım Uyg. Belgesi Dilekçesi

 

Yapı Kullanma Birimi Dokümanları

» Yapı Kullanma İzni Dilekçesi » Yapı Kullanma İzni Suret Dilekçesi

 

Yapı Kullanma Birimi Matbu Formlar Dokümanları

» 54. Madde Yapı Kullanma İzni » Hidrofor Beyannamesi » Yapı Kullanma 26.madde İstinad » Yapı Kullanma 26.madde Tus Raporu » Yapı Kullanma 3194 Isı Yalıtım Taahhütname » Yapı Kullanma 3194 Tadilat Tus » Yapı Kullanma 3194 Tus Raporu » Yapı Kullanma 4708 3lü Proje Müellifleri Rap. » Yapı Kullanma 4708 Sığınak Raporu » Yapı Kullanma 4708 Tadilat Yapı Den. Rap. » Yapı Kullanma 4708 Yangın Tes Raporu » Yapı Kullanma 4708 Yapı Denetim Rap. » Yapı Kullanma İzni

 

Yapı Kullanma 3194 Tek Daire Tus 

Güncelleniyor.

 

 Yapı Ruhsat Birimi Dokümanları 

» Açık Otopark Onayı Müracaatı » Asansör Tadilatı Müracaatı » Baca Tetkik Müracaatı » Güçlendirme Ruhsatı Müracaatı » İksa Ruhsatı Müracaatı » İmar Affı Müracaatı » İmar Dr. Kitle Desteği » İmar Dr.-Muvakkatlık Şerhinin Kaldırılması » İrtifa Tesisi Müracaatı » İstinat Duvarı Ruhsatı Müracaatı » İş Deneyim İş Bitirme Belgesi Müracaatı » Kesin Onay Müracaatı » Kitle Tasdiği » Kurul Ön Onay Müracaatı » Mantolama İzni Müracaatı » Nitelik Belgesi Müracaatı » Pergole Ruhsatı  » Proje Ön İnceleme » Riskli Bina Yıkım İzni Müracaatı » Ruhsat Yenileme Müracaatı » Suret Müracaatı » Tadilat Müracaatı » Tamirat Müracaatı » Teknik Komisyon Müracaatı » Yapı Denetim Değişikliği, Müteahhit Değişikliği, Şantiye Şedi Değişikliği Müracaatı » Teknik Komisyon Müracaatı » Yeni İnşaat Müracaatı » Yıkım Ruhsatı Müracaatı » Yüksek Yapı Ruhsatı Müracaatı

 

Yapı Ruhsat Matbu Formlar Dokümanları 

» Elektrik İle İlgili Fen Adamı Taahhütnamesi » Feni Mesul Mimar Taahüt Tus » Fenni Mesul Elektrik Müh. Taahhüt Tus » Fenni Mesul İnş.Müh. Taahhüt Tus » Fenni Mesul Makina Müh. Taahhüt Tus » Hafriyat Toprağı Kabul Belgesi » İnş İlgili Fen Adamları Taahüt » Mal Sahibi Müteahhit Sözleşmesi İstinat Duvarı » Mal Sahibi Müteahhit Sözleşmesi Yeni İnşaat » Müteahhit Taahhütnamesi » Oda Kayıt Belgesi Örneği » Proje Müellifi Taahhütnamesi » Sertifikalı Usta Taahhütnamesi » Şantiye Şefi Taahhütnamesi » Tesisat İle İlgili Fen Adamları Taahüt » Yıkım Sözleşmesi

 

Yönetmelik ve Kanunlar Dokümanları 

» İmar Ve Şehircilik Müd. Yönetmeliği » 2981 Sayılı İmar Affı Kanunu » 3194 Sayılı İmar Kanunu » 4708 Sayılı Yapı Den. Kanunu » 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi » Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği » Asansör Yönetmeliği » Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği » Binaların Yangından Korunması Hakkında » Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik » İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği » Kıyı Kanunu Uyg. Yönetmeliği » Kıyı Yapı Ve Tesislerinde Planlama Ve Uygulama İlişkin Tebliğ » Kudeb Yönetmeliği » Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları » Otopark Yönetmeliği » Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliği » Yapı Den. Uyg. Yönetmeliği » Yapı Den. Uyg. Yön. Eki » Yapı Malzemeleri Yönetmeliği » Otopark Yönetmeliği Ekleri

 

Sığınak Yönetmeliği

Güncelleniyor.