KONAK'TA ÇEVRE
Anasayfa > Konak'ta Çevre > Geri Dönüşüm Merkezi

- 31/12/2014 tarih ve 29222 sayılı “Atık Getirme Merkezi Tebliği” gereğince, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimiz 26/07/2017 tarihinde kurulmuştur ve “Mustafa Kemal Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No:500” adresinde Belediyemiz Asfalt Şantiyesi içerisinde yer almaktadır. Atık Getirme Merkezi Tebliğinin 12. Maddesine uygun olarak 13 grup atık biriktirilmektedir.

- Atık Getirme Merkezimizde 7 adet konteynır bulunmaktadır. 

Tablo: Atık Getirme Merkezi Tebliği gereğince renklerine göre ayrılmış konteynırlarda bulunan atık grupları tablosu

ATIK
GRUBU

ATIK
KODU

ATIK ADI

1

15 01 01

Kağıt ve Karton Ambalaj

20 01 01

Kağıt ve Karton

15 01 05

Kompozit ambalaj

2

15 01 02

Plastik Ambalaj

20 01 39

Plastikler

3

15 01 04

Metalik Ambalaj

20 01 40

Metaller

4

15 01 07

Cam Ambalaj

20 01 02

Cam

5

15 01 03

Ahşap Ambalaj

20 01 38

20 01 37 Dışındaki Ahşap

6

15 01 09

Tekstil Ambalaj

20 01 10

Giysiler

20 01 11

Tekstil Ürünleri

7

16 06 01*

Kurşunlu Piller

8

16 06 02*

Nikel Kadmiyum Piller

16 06 03*

Civa İçeren Piller

16 06 04

Alkali Piller (16 06 03 hariç)

16 06 05

Diğer Piller ve Akümülatörler

20 01 33*

16 06 01, 16 06 02 veya 16 06 03 'ün altında geçen pil ve akümülatörler ve
bu pilleri içeren sınıflandırılmamış karışık pil ve akümülatörler

20 01 34

200133 dışındaki pil ve akümülatörler

9

20 01 21*

Flüoresan lambalar ve diğer civa içeren atıklar

 

 

10

20 01 23

Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlar

20 01 35

20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar içeren ve
ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar

20 01 36

20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar

09 01 10

Pilsiz çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri

09 01 11

16 06 01, 16 06 02 yada 16 06 03 'ün altında geçen pillerle çalışan
tek kullanımlık fotoğraf makineleri

09 01 12

09 01 11 dışındaki pil ile çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri

11

20 01 31

Sitotoksik ve stostatik ilaçlar

20 01 32

20 01 31 Dışındaki İlaçlar

12

20 01 25

Yenilebilir sıvı ve katı yağlar

20 01 26

20 01 25 Dışındaki sıvı ve katı yağlar

13

20 03 07

Hacimli Atıklar

16 01 03

Ömrünü Tamamlamış Lastikler