Müdürlükler
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Organizasyon Şeması
Meclis
Encümen Kararları
Kurumsal Logomuz
Askıdaki İmar Planları
İmza Yetkileri Yönergesi
Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Sicil Amirleri Yönetmeliği
 
Ana Sayfa  >  Kurumsal  >  Müdürlükler
MÜDÜRLÜKLER
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
0232 489 48 58
fen@konak.bel.tr

YÖNETMELİKLER

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


(Belediye Meclisimizin 04/10/2012 tarih ve 197/2012 kararı ile kabul edilen,)

MÜDÜRLÜK TANIMI :

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla ilçemizde bulunan cadde ve sokakların düzenleme çalışmalarını yapmak, yeşil alanlar oluşturmak, tarihi dokunun ve kültür varlıklarının korunması ile geleceğe taşınmasını sağlamak, hizmet binalarını teknolojik ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda yenilemek, ilgili kanunlar çerçevesinde güçlendirme çalışmaları yapmak, yeni sosyal kültürel hizmet tesisleri inşa etmek; yeni muhtarlık ofisleri kurmak mevcut olanları talepler doğrultusunda yenilemek, ilçemizde bulunan okulların bakım ve onarımlarını yapmak gibi yapım işlerini, ilgili yasaya uygun mal hizmet ve yapım ihaleleri düzenleyerek yüklenicilerle, gerekse kendi araç gereç ve çalışanlarıyla ilgili çalışmalar yapar.

GÖREV TANIMI :

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, diğer müdürlüklerden (Yapı Kontrol Müdürlüğü, Emlak Kamulaştırma Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü) gelecek istekler doğrultusunda tehlikeli, kaçak ve kamulaştırılması yapılan binaların hukuki işlemlerin tamamlanmasından sonra yıkım gerektiren yapılarda ilgili müdürlükler ile koordineli olarak gerekli ekip ve araçların temini sağlanarak yıkım çalışmasını yapar. Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yerel yöneticilik anlayışı ile halkımızın ve kentimizin sorunlarını bir bütünlük çerçevesinde değerlendirip en kısa sürede kalıcı imalatlar yaparak kentlimizin huzur ve esenlik içinde yaşamasını sağlamak amacını kendisine ilke edinmiştir.

BİRİMLER :

Fen İşleri Müdürlüğü, İdari İşler Birimi, Asfalt Şantiye Birimi, Yol Birimi, İnşaat Birimi, Makine Birimi, Elektrik Birimi olmak üzere 6 adet birim ile çalışmalarını sürdürmektedir.

İdari İşler Birimi : Vatandaşlardan gelen dilekçeleri kayıt altına alıp; ilgili birimlere ulaştırmak, faaliyet raporları ve personel işlerini yürütmektedir.

Asfalt Şantiye Birimi : Tehlikeli, kaçak ve kamulaştırılması yapılan binaların hukuki işlemlerin tamamlanmasından sonra yıkım çalışmalarını, asfalt yol kaplama, istinat duvarı, tretuvar, merdiven, pazaryeri yapımı, parklar, yol yapım, tamir bakım, demir korkuluk ve kaynak gibi yapım işlerini, ilgili yasaya uygun bir şekilde kendi araç gereç ve çalışanlarıyla ilgili çalışmalar yapar.

Yapı Onarım Alt Birimi : Hizmet Binaları, okullar, muhtarlıkların boya badana, fayans ve sıhhi tesisat işleri; mahalle merdiven korkuluk, futbol basketbol sahalarının bakım onarım işlerini yapar.

Elektrik Onarım Alt Birimi : Hizmet Binalarının tüm elektrik sistemleri, telefon santral hatlarının bakım onarımları; bilgisayar sistemlerinin kablolama işlemleri, sevgi yolları ve parkların tüm aydınlatma ve imalat çalışmalarını yapar.

Yol Birimi : Meydan, asfalt yol kaplama, istinat duvarı, tretuvar, parklar, yol yapım, tamir bakım gibi yapım işlerini, ilgili yasaya uygun mal hizmet ve yapım ihaleleri düzenleyerek yüklenicilerle çalışmalar yapar.

İnşaat Birimi: Hizmet Binaları, meydan, pazaryeri yapımı, sosyo-kültürel altyapı için gerekli tesisler ile spor tesisleri, muhtarlık binaları, okul tadilatları, ilgili protokoller gereği çeşitli restorasyonlar yapım işlerini gerekli kontrollük hizmetleri ilgili yasaya uygun mal hizmet ve yapım ihaleleri düzenleyerek yüklenicilerle çalışmalar yapar.

Makina Birimi :Hizmet Binaları, pazaryeri, sosyo-kültürel tesisler ile spor tesisleri gibi yapım işlerinin makine mekanik tesisatlarını (ısıtma – soğutma – havalandırma tesisatı, sıhhi tesisatları, müşterek tesisatları, asansör tesisatları yıllık bakımları), park düzenlemesi kapsamında havuz tesisatları imalatlarını ilgili yasaya uygun mal hizmet ve yapım ihaleleri düzenleyerek yüklenicilerle çalışmalar yapar. Denetim ve Ruhsat Müdürlüğü’nün Belediye çalışma ruhsatı verirken görüş istediği mekanik iklimlendirme ve motor ruhsatı görevini yaparak görüş bildirir.

Elektrik Birimi : Hizmet Binaları, meydan, pazaryeri, sosyo-kültürel tesisler ile spor tesisleri gibi yapım işlerinin elektrik tesisatlarını ilgili yasaya uygun mal hizmet ve yapım ihaleleri düzenleyerek yüklenicilerle çalışmalar yapar.

 

 

 
 
STRATEJİK PLAN PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORU KAMU PERSONELİ YASASI KAMU HİZMET STANDARDI ASKIDAKİ İMAR PLANLARI MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
KONAK BELEDİYESİ - BİM DOKUZ EYLÜL MEYDANI, NO:11, BASMANE / İZMİR  -  TELEFON : 0232 489 45 22 - 0232 484 53 00  -  FAKS : 0232 489 49 20