Müdürlükler
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Organizasyon Şeması
Meclis
Encümen Kararları
Kurumsal Logomuz
Askıdaki İmar Planları
İmza Yetkileri Yönergesi
Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Sicil Amirleri Yönetmeliği
 
Ana Sayfa  >  Kurumsal  >  Müdürlükler
MÜDÜRLÜKLER
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
0232 4894535
imarsehircilik@konak.bel.tr

YÖNETMELİKLER

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

(Belediye Meclisimizin 06.12.2012 tarih ve 242/2012 kararı ile kabul edilen,)


MÜDÜRLÜK TANIMI :

Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, kentimizin sorumluluk alanımızdaki yerleşme alanlarının onaylı imar planlarına uygun gelişmesi ve hayata geçirilmesi işlemleri yürütmektedir.

Çalışmalarımız yasa, yönetmelikler bütününde; parselasyon, tevhid-ifraz vb. gibi imar uygulamalarının incelenerek görüş verilmesi, sonuçlarının kayıtlara aktarılması, parsellere ait imar durumunun belirlenmesi, muvakkat inşaat, irtifak hakkı tesisi kurulması gibi taleplerin Belediye Encümeni'ne sunulması, Koruma Yasası kapsamında korunacak yapıların röleve, restorasyon projelerine ön onay yapılması, yapı ruhsatı düzenlenmesi, mevcut yapılarda tadilat ruhsatı verilmesi, ruhsat yenilemesi işlemleri yapılması, istinad duvarı, tamirat ve çevre tanzimi vb. Gibi işlemlerle ilgili izinlerin verilmesi, yapı yapılması aşamasında yapı denetimi mevzuatı kapsamında yapıların denetimi, yapılara yapı kullanma izni düzenlenmesi, tesisat ve asansör muayene raporu verilmesi işlemlerinin yürütülmesini kapsar.

İLGİLİ DOSYALAR Bankaya verilmek üzere - Yazılı İmar Durumu
İLGİLİ DOSYALAR İmar Plan Dilekçesi
İLGİLİ DOSYALAR İmar Dilekçesi
İLGİLİ DOSYALAR Kısıtlılık Dilekçesi
İLGİLİ DOSYALAR Kitle Tasdiği Dilekçesi
İLGİLİ DOSYALAR Muvakkatlık Şerhi Kaldırılması
İLGİLİ DOSYALAR SİT Pafta Dilekçesi
İLGİLİ DOSYALAR Yazılı İmar Durumu Dilekçesi
İLGİLİ DOSYALAR Yerseçim Dilekçesi
İLGİLİ DOSYALAR Hakediş Dilekçe Örneği
İLGİLİ DOSYALAR Hakediş Evrakları
İLGİLİ DOSYALAR Hakediş Müracaatında İstenen Evraklar
İLGİLİ DOSYALAR Isı Yalıtım
İLGİLİ DOSYALAR İstinad İş Bitirme Tutanağı
İLGİLİ DOSYALAR TAAHHÜTNAME (İstinat Duvarı) Yazısı Örneği
İLGİLİ DOSYALAR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İşyerleri
İLGİLİ DOSYALAR KUDEB Gerekli Evraklar
İLGİLİ DOSYALAR KUDEB Müracaat 1
İLGİLİ DOSYALAR KUDEB Müracaat 2
İLGİLİ DOSYALAR KUDEB Uygunluk Belgesi
İLGİLİ DOSYALAR 4708 - 3'lü Proje Müellifleri
İLGİLİ DOSYALAR 4708 - Asansörlü Yapı Den. T.U.S. Raporu
İLGİLİ DOSYALAR 4708 - Mimari Müellif
İLGİLİ DOSYALAR Beyanname
İLGİLİ DOSYALAR Çevre Temizlik
İLGİLİ DOSYALAR Hakediş Ön Tetkik Dilekçesi
İLGİLİ DOSYALAR Sığınak Yapı Den. Raporu
İLGİLİ DOSYALAR Suret Dilekçesi
İLGİLİ DOSYALAR Suret Dilekçesi - Kat Mülkiyetine Göre
İLGİLİ DOSYALAR Yapı Kullanma İzni Dilekçesi
İLGİLİ DOSYALAR Yapı Kullanma Ön Tetkik
İLGİLİ DOSYALAR İKSA Ruhsatı Listesi
İLGİLİ DOSYALAR İmar Affı
İLGİLİ DOSYALAR İrtifak Tesisi
İLGİLİ DOSYALAR İstinat Duvarı
İLGİLİ DOSYALAR İş Deneyim - İş Bitirme Belgesi
İLGİLİ DOSYALAR Kurul Ön Onayı (Rölöve - Restorasyon)
İLGİLİ DOSYALAR Mal Sahibi Müt. Sözleşmesi
İLGİLİ DOSYALAR Nitelik Belgesi (Doğalgaz)
İLGİLİ DOSYALAR Nitelik Belgesi
İLGİLİ DOSYALAR Otopark Onayı (Açık Otopark)
İLGİLİ DOSYALAR Ön Onay (Ön İnceleme)
İLGİLİ DOSYALAR Ruhsat Yenileme
İLGİLİ DOSYALAR Sertifikalı Usta Taahütnamesi
İLGİLİ DOSYALAR Suret
İLGİLİ DOSYALAR Şan. Şef İstifa
İLGİLİ DOSYALAR Tadilat
İLGİLİ DOSYALAR Tamirat
İLGİLİ DOSYALAR Ustalık Yetki Belgesi
İLGİLİ DOSYALAR Yeni İnşaat Listesi
İLGİLİ DOSYALAR Yıkım İzni
İLGİLİ DOSYALAR Yıkım Sözleşmesi
 
 
STRATEJİK PLAN PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORU KAMU PERSONELİ YASASI KAMU HİZMET STANDARDI ASKIDAKİ İMAR PLANLARI MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
KONAK BELEDİYESİ - BİM DOKUZ EYLÜL MEYDANI, NO:11, BASMANE / İZMİR  -  TELEFON : 0232 489 45 22 - 0232 484 53 00  -  FAKS : 0232 489 49 20